Tryggare Sundsvall

För att ytterligare öka tryggheten vid Navet och centrala Sundsvall anlitar nu Sundsvalls kommun två ordningsvakter under de tre sommarmånaderna. Ordningsvakterna kommer att arbeta i nära samarbete med bland annat polis, fältassistenter och Slink In.

Under en längre tid har tryggheten på Navet diskuterats flitigt. Trygghetsrådet i Sundsvall, med representanter från bland annat handlarna i Stenstan, Sundsvalls kommun, Räddningstjänsten och polisen har man tittat på både långsiktiga och kortsiktiga lösningar på den komplexa situationen. Att anställa väktare under sommaren ses som en kortsiktig men nödvändig åtgärd i dagsläget för att öka tryggheten här och nu.

Det blir en tillfällig lösning under sommarmånaderna för att hantera de trygghetsproblem som finns i centrala Sundsvall. Vi har redan påbörjat ett stort förebyggande arbete för att långsiktigt komma tillrätta med grunden till problemet och planerar även att förbättra den fysiska miljön på Navet. Det här är en kortsiktig åtgärd och ett komplement under de månader som vi ser att behovet är som störst, säger Bodil Hansson, ordförande i plan- och utvecklingsutskottet.  

Politiskt satsar vi nu mer på tidiga insatser och förebyggande arbete genom en rad olika beslut. Idag arbetar vi mer uppsökande på arenor där ungdomar förekommer för att erbjuda kontakt, stöd och behandling, säger Malin Larsson, ordförande i socialnämnden.

För att möta upp sommarens utmaningar kommer Polisen och berörda delar inom Sundsvalls kommun att göra en gemensam planering inför sommaren. På så sätt kan resurserna stärka varandra. Polisen kommer att arbeta tillsammans med socialtjänsten och se till att det finns fungerande kontaktvägar in till polisen under sommaren.

Summerar vi alla som jobbar för en trygg stadskärna och ett tryggt centrala Sundsvall har vi en ansenlig styrka. Jag anser att en viktig roll för polisen är att stötta i samordningen av denna samlade kraft och ta fram aktuella lägesbilder, säger Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad.

Sundsvalls kommun anlitar två ordningsvakter för att komplettera handlarnas ordningsvakter under sommaren. Ordningsvakterna kommer att ha sitt förordnande inom centrala Sundsvall och deras insatser samordnas av Polisen och Sundvalls kommun. För att ytterligare stärka upp kommer socialtjänstens fältassistenter samt kultur & fritids fältassistenter schemaläggas så att det finns bemanning under hela perioden.

Fler trygghetsåtgärder som pågår är bland annat med:

  • fältassistenter och socionom som jobbar med uppsökande verksamhet
  • ett akut ungdomsteam mot droger, med syfte att snabbt fånga upp ungdomar som har problem och erbjuda dem behandling, samt ett eftervårdsteam med uppdrag att stötta de som genomgått behandling i att bryta mönster och komma in i samhället.
  • Slink In
  • upprustning och ombyggnation av den fysiska miljön på Navet för att öka tryggheten
  • Polisen som förstärker vid utpekade större evenemang

 

Kontakpersoner

Bodil Hansson, 070-675 66 73

Ordförande i plan- och utvecklingsutskottet

 

Josef Wiklund, 070-235 16 90

Lokalpolisområdeschef  Medelpad

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia