Om oss

Svensk Armaturindustri – branschorganisationen för företag som tillverkar och levererar badrums, köks, fastighets – och industriarmatur. Vi levererar produkter som tillfredsställer människors önskemål om moderna högkvalitativa badrums – och köksarmaturer. Likaså tillverkar vi produkter som används för att minska energianvändningen i hus och industrier. Armaturbranschen är en del av arbetet med ett energieffektivare samhälle.Föreningen har funnits sedan 1961 och arbetar med bland annat med tekniska, standard – och lagstiftningsfrågor. Svensk Armaturindustri arbetar också kontinuerligt med att utveckla branschens relationer med myndigheter och andra intresseorganisationer.