Om oss

Svensk Kooperation ekonomisk förening är ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperationen, med syfte att öka kunskapen om kooperativt företagande genom att driva opinion och debatt. Initiativtagare är LRF, KF, HSB Riksförbund och Arbetsgivarföreningen KFO. www.svenskkooperation.se