Om oss

Svenska kyrkans Församlingsförbund är arbetsgivare- och serviceorganisation för Svenska kyrkans samtliga församlingar, samfälligheter och stift. Förbundets uppgift är att teckna kollektivavtal för Svenska kyrkan, följa och ta initiativ i frågor som berör medlemmarna, bistå med service och rådgivning, ge utbildning och information inom bl.a. personaladministration, ekonomi, juridik, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning.