Så kan du undvika influencerhaveri – 10 tips från juristen

Influencer marketing växer som annonskanal och omsatte en halv miljard 2016. Intresset för influencers har också gjort att flera nya profiler tillkommit, men alla samarbeten har inte visat sig bli helt lyckade. Därför har Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer, tagit fram tio avtalspunkter för bättre samarbeten mellan annonsörer och influencers. 

Influencer marketing har kommit att bli en av de snabbast växande marknadsföringskanalerna. Enligt Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, investerades en halv miljard kronor i influencer marketing under 2016. Branschen växer dessutom snabbare än de digitala reklaminvesteringarna totalt och även i år väntas influencer marketing som marknadsföringskanal få en stor del av annonsörernas budget.

Men flera samarbeten mellan influencers och annonsörer har gått i stöpet. En lärdom utifrån detta är att alltid använda sig av skriftliga avtal.

– Inte för att det är en garanti mot samarbetshaverier men det finns ändå en poäng att komma överens om och understryka vissa förutsättningar för samarbetet, saker man går igenom innan samarbetet. Anlitar man ett influencerföretag så har detta ett visst ansvar för sitt stall och de influencers de tillhandahåller annonsören. Ansvarsbilden ser med andra ord annorlunda ut, säger Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer.

Nedan följer 10 avtalspunkter att fundera över i de fall annonsören har avtal direkt med influencern. 

 

1. Vilka är avtalsparter?

Är det tydligt vem ni ingår avtal med? Ingår ni avtal med en fysisk influencer eller ett bolag? Kan influencern sätta någon annan i sitt ställe? Dumma frågor kan tyckas men ibland är det inte självklart. I synnerhet inte om man anlitar en duo.  

 

2. Hur länge gäller avtalet?

Även om intentionen kan vara ett längre samarbete är det ibland riskabelt att låsa in sig i alltför långa avtalsförhållanden. Bättre att avtalet löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en eller ett par månader. Man kan även ha en option som omfattar en rätt men inte en skyldighet att förlänga avtalet.

 

3. Vilka förpliktelser har ni och influencern gentemot varandra?

Vad är det influencern ska göra, och lika viktigt, vad är det influencern inte ska/får göra? Ofta anlitas influencern i ett reklamsammanhang och reklammarkerar då inlägg i samarbete med annonsören. Det influencern uttrycker kan annonsören många gånger anses åberopa (som om annonsören själv sagt det). Det är därför viktigt att influencerns omdömen om annonsörens produkter och tjänster är korrekta och vederhäftiga och att influencern undviker felaktiga jämförelser med konkurrenters produkter, bara för att nämna några exempel.     

 

4. Utgår ersättning för uppdraget, och hur?

För Skatteverkets del spelar det ingen roll om influencern får betalt i pengar, resor, saker eller andra upplevelser som har ett marknadsvärde. Det finns numer gott om exempel på skönstaxering av influencers. För annonsörens del är detta ett uppdrag mot vederlag, som vilket konsultuppdrag som helst.  Läs mer om skattekonsekvenser i bloggsamarbeten på Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/naringsinkomster/i

nternet/blogg.106.233f91f71260075abe880006597.html?q=bloggare

 

5. Ska ersättningen kopplas till någon form av räckvidd och effekt?

Här finns olika varianter, helt eller delvis effektbaserad ersättning. Detta brukar dock inte vara så populärt bland konsulter i kommunikationsvärlden överhuvudtaget men är inte helt ovanligt idag.

 

6. Följer influencern era värderingar?

Kan ni stå för det influencern säger? Se mer under punkt 3.

 

7. Sekretess

Under samarbetets gång får båda parter reda på saker om den andre parten som inte är offentliga och som inte ska avslöjas för utomstående. Det kan tyckas självklart men ibland kan det uppstå gråzoner vilken information som egentligen är offentlig respektive hemlig.  

 

8. Konkurrerande uppdrag?

Får influencern åta sig uppdrag för annonsörens konkurrenter? Detta brukar ju vara mindre lämpligt. Men gör klart detta från början.

 

9. Avtalsbrott och förtida uppsägning

Ett grovt avtalsbrott kan ofta leda till en förtida uppsägning av avtalet. Och vill det sig riktigt illa kan man ha vållat den andra parten skada. I så fall kan skadestånd bli aktuellt.

 

10. Rättigheter

Vem äger rättigheterna till den text och de bilder som influencern kan komma

att framställa under samarbetet? Normal användning av sådant som influencern tar fram är ett minimum. Men vad händer med materialet om samarbetet upphör? Avtala därför om förfoganderätt till text och bilder!

Avtal kan naturligtvis se olika ut och ovanstående punkter ska inte ses som kompletta. Men det kan vara en god början.

Kontakta Tobias Eltell, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer för fler frågor, kommentarer. Tobias.eltell@annons.se, 0766-29 12 90

  

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Influencer marketing omsatte en halv miljard 2016. Intresset för influencers har också gjort att flera nya profiler tillkommit, men alla samarbeten har inte visat sig bli helt lyckade. Här är förslag på 10 avtalspunkter, för bättre samarbeten mellan influencers och annonsörer, författade av Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer.
Twittra det här

Citat

Ett avtal är inte en garanti mot samarbetshaverier men det finns ändå en poäng att komma överens om och understryka vissa förutsättningar för samarbetet, saker man går igenom innan samarbetet. Anlitar man ett influencerföretag så har detta ett visst ansvar för sitt stall och de influencers de tillhandahåller annonsören. Ansvarsbilden ser med andra ord annorlunda ut.
Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer