Dela

Kontakt

 • Tero Marjamäki

  Pressansvarig


  Klara Östra Kyrkogata 2B Box 1327 111 83 Stockholm
  08-545 252 30
  073 653 71 36
  http://annons.se
 • Citat

  Vi delar utredningens åsikt kring att dagens lagstiftning är tillräcklig. Vi anser att den självreglering som finns idag fungerar och den går på flera punkter också längre än befintlig lagstiftning
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  det är bra att utredningen lyfter fram hela branschens ansvar och i synnerhet att mellanhänder inte ska lämnas vid sidan av. Vi anser också att det är bra det sätts fokus på tydliga reklammarkeringar i sociala medier. Vi ser fram emot att samtala med Konsumentverket och branschen i dessa och andra frågor
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  Nytt år, nya vanor, brukar det heta. Sett till undersökningen ser det ut att stämma till viss del när det kommer till vår användning av sociala medier. Facebook har en stark ställning, men tillväxten har mattats av, och framförallt är det kvinnor som planerar att dra ned sin användning medan Linkedin är kanalen där flest överväger att öppna konto samt öka sin användning
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Moderaterna har gått om Socialdemokraterna gällande exponering och vi får se om det håller i sig till valet. Politik väcker ett stort engagemang bland privatpersoner men det är även viktigt att partierna sätter en långsiktig kommunikationsplan i sociala medier för att nå ut med sin politik
  Mia Lekberg, vd på M-Brain
  Det har varit ett intensivt politiskt nyhetsår, och nästa år kommer bli minst lika intensivt då det dessutom är val i september. Samtidigt är det ett större brus i traditionella och sociala medier så det ska bli intressant att se vem som vinner valet i spalterna och hos svenska folket
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Varumärket Facebook dominerar medieutrymmet under 2017 och även Twitter och Instagram ligger på topp tre. Detta återspeglar hur sociala medier känslomässigt påverkar oss. Det är också intressant att de mer traditionella kanalerna ofta hänvisar till dialoger och händelser i våra sociala medier
  Mia Lekberg, vd på M-Brain
  Utöver sociala medier och politiska partier är det svenska varumärken som på ett eller annat sätt berör vår vardag som engagerar oss och media, såsom ICA, H&M och IKEA
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  KO menar ju att ”Kissie” inte har reklammarkerat, eller reklammarkerat undermåligt, samt inte angivit avsändaren av reklambudskapet. ”Kissie” å sin sida menar att det är tydligt att hennes budskap är reklam samt att de reklamidentifieringsbegrepp hon använt är relevanta för den målgrupp som följer henne (personer mellan 20 och 30 år)
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  Vi på Sveriges Annonsörer ställer oss positiva till att man backat från det ursprungliga förslaget att Stockholms stad ska ha egna etiska riktlinjer vid sidan av branschens att förhålla sig till och göra bedömningar innan reklamen satts upp. Vi välkomnar att man istället bestämt sig för att använda sig av Reklamombudsmannens bedömningar. Här finns ju mindre utrymme för godtyckliga bedömningar eftersom RO har skapat en solid praxis. Godtyckliga bedömningar kopplade till en 24 timmars regel skulle bli väldigt rättsosäkert för annonsörerna
  Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
  Det finns oklarheter i beslutet som lämnar det öppet för tolkning om de i fall till fall kommer gå emot RO:s bedömningar eller ej, och hur man kommer ta beslutet att begära nedtagning av reklamen. Det finns redan en upparbetad praxis i dag och den bör följas. Det är vidare olyckligt om vi får regionala skillnader i hur reklam bedöms. Reklam bör granskas på samma grunder oavsett var i landet den finns. Vi ser fram emot en öppen och konstruktiv dialog med Trafiknämnden där vi genom RO upprätthåller arbetet för ett reklamklimat utan sexistisk och könsdiskriminerande reklam
  Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
  Julhandeln slår nya rekord – och tycks också bli längre. Många butiker julpyntar redan i september, det kompletterat med försäljningshelger som ”Black Friday” och mellandagsrean gör att annonsörernas julförsäljning blir alltmer flerkampanjbaserad
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Det finns i dag en osäkerhet kring podcasts och hur många faktiska lyssnare de faktiskt har. Det vill vi råda bot på med poddindex.se.
  Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
  Jag ser det som essentiellt för branschens utveckling och trovärdighet att vi så korrekt som möjligt kan presentera lyssningsstatistiken för olika poddtitlar. För oss är det självklart att delta med våra räckviddssiffror
  Sveriges Radios innovationsdirektör Simon Gooch
  Ensam är inte starkt. Därför är det ett stort framsteg att vi tillsammans med Sveriges största ljudaktörer nu kan presentera en gemensam och pålitlig mätningsmetod som förhoppningsvis får fler annonsörer att upptäcka ljudreklamens genomslagskraft i podcastmediet.
  Fredrik Hermansson, försäljningschef Acast
  Podcastlyssningen växer kraftigt men har saknat transparent och konsekvent publikmätning. Det är en global problematik som hämmar den kommersiella tillväxten i mediet men också ett högst lokalt problem som skapat osäkerhet på den svenska marknaden
  Mattias Björkman, Head of digital business development, Bauer Media
  För att podcast skall värderas rätt och på ett trovärdigt sätt är vi glada för att ha nått fram till ett gemensamt värderingssystem. Detta ger oss som bransch gemensamma konkurrensförutsättningar och marknadens investeringar en solid valuta att förhålla sig till
  Martin Backman, Sales Director Radio, MTG Sverige
  Årets 100-wattare kommer att bli en kväll att minnas. Vi kommer att serveras en riktig festmåltid komponerad av Tommy Myllymäki, och med Renée Nyberg och David Hellenius som programledare känns uppsättningen komplett
  Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren
  Studier visar att de vi har mest tilltro till när det kommer till uttalanden är experter, vilket Leif GW Persson personifierar. Han är dessutom väldigt folkkär och jag tror folk är nyfikna på hur han hade varit som reklamfigur
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Jag tror att Volvo har en alldeles speciell plats i svenska folkets hjärtan, vilket blir tydligt i denna undersökning
  Per Carleö, marknadsdirektör på Volvo
  Vi kan se att varumärkesarbetet blir allt viktigare, speciellt när det handlar om produkter som man inte köper så ofta. Att bygga ett varumärke tar tid, därför är det imponerande att se att Volvo är så överlägset gillat av svenska folket i denna undersökning, men också intressant att se att uppstickaren Tesla kommer på delad tredjeplats
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  När det kommer till alkoholreklam skiljer den sig en del från vanlig reklam då det är en reglerad marknad. Reklamen har inte samma roll här som när det kommer till andra produkter. Vår analys är att reklamen istället fyller en större roll för image/branding, det vill säga att långsiktigt positionera sig för och mot sin målgrupp och bygga en kännedom
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.
  I och med att bloggares trovärdighet hos sina följare i regel är hög, förändras inte tilliten till innehållet om det framkommer tydligt att det rör sig om ett sponsrat innehåll, tvärtom kan tydliga annonsmarkeringar stärka förtroendet för en blogg
  Lin Eriksson Nordström, chef för digitala medier på Sveriges Annonsörer och expert på marknadsföring genom influencers.
  Om bloggaren får ersättning för att skriva om en produkt eller tjänst ska det framgå tydligt och direkt
  Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer.
  – Reklam ska vara laglig, korrekt och inte minst ansvarsfull. Att märka ut att reklamen är redigerad ser vi som positivt och att man är öppen mot konsumenterna att man talar om att en bild är retuscherad. Vi välkomnar denna transparens så att man som konsument kan bilda sig en egen uppfattning om reklamen med vetskapen att reklamen har manipulerats
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Det var väldigt nervöst att pröva något helt nytt och göra om något helt från grunden som vi gjorde, men det föll väldigt väl ut och känslan är att formatet ligger helt rätt i tiden
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  AdDay blev något helt annat än ett vanligt branschevent och det ska bli kul att få göra om samma resa igen. Vi lyckades få hit otroligt spännande inspiratörer och siktar på att få till en minst lika stark line-up nästa år. Drömgästen vore en riktigt stor internationell kändis med spännande story som man kan lära och inspireras av
  Ulf Skarin, redaktör AdDay
  Ett avtal är inte en garanti mot samarbetshaverier men det finns ändå en poäng att komma överens om och understryka vissa förutsättningar för samarbetet, saker man går igenom innan samarbetet. Anlitar man ett influencerföretag så har detta ett visst ansvar för sitt stall och de influencers de tillhandahåller annonsören. Ansvarsbilden ser med andra ord annorlunda ut.
  Tobias Eltell, förbundsjurist hos Sveriges Annonsörer
  De dippar som tidigare synts under ledigheter är numera nästan helt borta, i och med att all större del av internetanvändandet sker via mobilen. Var vi är tycks i allt mindre grad påverka vårt surfbeteende
  Peter Mackhé, chef för KIA-index
  Mode och Skönhet är en av de kategorier som har påverkats mycket starkt av digitaliseringen och sociala influencers framfart. De traditionella medierna har en fortsatt stark ställning digitalt men bloggnätverk och medier med `Digital Natives´ har ett stort inflytande
  Peter Mackhé, chef för KIA-index
  Vi är oerhört stolta över årets jurysammansättning och hoppas juryn kommer få många bidrag att jobba med. Det görs fantastiskt mycket bra och kreativ kommunikation och det är viktigt att denna lyfts fram för att visa på de goda exemplen, inspirera och föra branschen framåt. 100-wattaren är unik och extra viktig då det behövs både kreativ höjd och bevisad stor effekt för att belönas som kommunikation som har fungerat av juryn
  Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren
  Reklam i sociala medier kan vara väldigt effektivt då annonsörer har möjlighet att nå specifika målgrupper, men alltför mycket reklam och irrelevant reklam kan ha motsatt effekt. Sociala medier konsumeras också mycket i mobilen, något som många ser som privat och det ställer extra krav på att reklamen är bra och relevant
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Sociala medier har blivit en stor del av vårt dagliga liv, vilket vi inte är villiga att lägga åt sidan under semestern. Likaså tycks suget efter nyheter hålla i sig även under ens lediga tid
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Reklamen möjliggör det mesta som vi tar för givet i dag. Därför är vi oroade över utvecklingen när allt fler värjer sig mot reklamen på olika sätt. Vi vill vara en motkraft till den negativa inställning till reklam som finns i samhället och genom detta initiativ hoppas vi kunna skapa dialog och öka förståelse för reklamens roll
  Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer
  Många har starka åsikter kring reklam, så vi hoppas att svenska folket tar tillfället i akt och delar med sig av sina åsikter och tankar
  Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer
  Det finns en stor potential i retargeting men undersökningen visar att den potentialen inte utnyttjas fullt ut. Detta innebär att inställningen till reklamen blir överlag negativ och detta kan påverka dess effekt
  Peter Bryngelsson, ansvarig för Demoskops erbjudande inom varumärke och kommunikation
  Det här är oroväckande siffror som vi som bransch måste ta till oss. Att vi skapar reklam som är efterhängsen och irriterar spär på reklamtröttheten som finns. Reklamen online måste bli smartare och mer relevant
  Anders Ericson, VD på Sveriges Annonsörer
  Apple har haft en ikonstatus sedan de lanserade Iphone. Men i takt med att konkurrenter kommer med jämbördiga alternativ ser gapet ut att minska när det kommer till varumärkespreferens
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Det känns hedrande, spännande och det är stora skor att fylla när man tar över som styrelseordförande efter Mats Liedholm som har varit en exemplarisk ordförande under fyra år. Framförallt känns det dock väldigt roligt.
  Leif Börjesson, marknadsdirektör, Spendrups
  Trots konkurrens från sociala medier och sök som tar allt mer av vår tid, växer de svenska mediesajterna fortfarande starkt. Det är framför allt tidskriftsajterna som ökar
  Peter Mackhé, chef KIA-index
  Vi är oerhört stolta över årets line-up som bjuder på inspiration och insikter från både uppstickare och mer etablerade aktörer. Besökarna kommer kunna vänta sig en heldag fylld med kunskap, motivation samt inspiration som kittlar alla ens sinnen
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef, Sveriges Annonsörer.
  Det är en stor blandning inspiratörer och det kommer förhoppningsvis att finnas något för alla. Det här blir också ett helt nytt koncept som vi hoppas publiken kommer ta till sig och uppskatta
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Vi är oerhört stolta över årets line-up som bjuder på inspiration och insikter från både uppstickare och mer etablerade aktörer. Besökarna kommer kunna vänta sig en heldag fylld med kunskap, motivation samt inspiration som kittlar alla ens sinnen
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer.
  Oetisk reklam tjänar ingen på, allra minst annonsören själv och därför är det glädjande att se att anmälningarna minskar hos RO samt att svenska folket anser att den könsdiskriminerande reklamen minskat. Dock uppger varannan att de möter denna typ av reklam i vardagen och vårt mål är att få bort denna typ av reklam helt
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer.
  Att sex säljer är en myt som överlevt sig själv. Forskning visar tvärtom att inslag av sex och oetisk reklam i själva verket har motsatt effekt för avsändarens varumärke. Genom denna kampanj hoppas vi att än fler tar till sig detta och skapar mer jämställd och schysst kommunikation
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Jag märker ett stort intresse och behov av konkreta, enkla redskap att använda i vardagen. Med den här guiden hoppas jag att både organisationer som redan kommit en bit på vägen i sitt jämställdhetsarbete och de som vill börja tänka i de här banorna kan känna ökad trygghet i sina insatser för att skapa en mer jämställd kommunikation
  Frida Stjernholm, jämställdhetskonsult samt expert på inkludering och strategisk kommunikation
  Det känns förstås fantastiskt att vi nu kan förstärka Bonnier Tidskrifter som mediehus med flera miljoner nya unika användare inom våra starka målgrupper. Influencer marketing växer otroligt starkt och det känns underbart att vi nu som Nordens största Influencernätverk blir än starkare inom de ämnen vi brinner för: mode, skönhet, familjeliv, hälsa, inredning, mat och lifestyle
  Frida Boisen, digital chef för Bonnier Tidskrifter
  Vikten av att ha med influencers i mediemixen ökar för var dag och därför tycker vi att det är otroligt roligt och viktigt att flertalet av dessa nu väljer att presentera sina siffror på KIA-index, tillsammans med alla andra svenska medier. Mätvalutan blir nu ett än mer viktigare verktyg för annonsörerna
  Peter Mackhé, chef för KIA-index på Sveriges Annonsörer
  Tailsweep ligger i framkant inom influencermarketing genom att satsa på innovativ teknik, bra research och starka influencers. Tillsammans med Bonnier Tidskrifter blir vårt erbjudande överlägset störst och starkast på marknaden. I vårt influencernätverk finns inspirerande profiler som Michaela Forni, Jessica Almenäs, Andrea Hedenstedt, Caroline Blomst och Johanna Toftby
  Daniel Troyse, Head of Influencer på Tailsweep
  I dessa internettider är det viktigare än någonsin att vara kritisk till vad man ser och vad man läser. Vi har blandat att se kritiskt på reklam, med att läsa nyheter och artiklar kritiskt. Jag kan nästan se på eleverna att de händer något i deras reflekterande. Från att de säger att de inte alls påverkas av reklam till att de pratar med varandra vem som är avsändare och mottagare i olika reklamfilmer och artiklar.
  Sofia Bydal, lärare på Strandängsskolan i Båstad
  Sverige är världsledande när det gäller att producera kreativa kommunikatörer. På AdDay kommer vi att ge plats på scenerna för de mest framgångsrika av dem, dels de som gör succé internationellt och dels de som skapar världsframgångar från hemmaplan
  Ulf Skarin, mångårig ekonomijournalist och creative director för Veckans Affärer
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp