Dela

Kontakt

 • Tero Marjamäki

  Pressansvarig


  Klara Östra Kyrkogata 2B Box 1327 111 83 Stockholm
  08-545 252 30
  073 653 71 36
  http://annons.se
 • Citat

  ”Black Friday” fick sitt stora genomslag i Sverige för några år sedan, och har vuxit sig stor på kort tid. Många annonsörer laddar inför köpfesten och med den och andra rea-dagar som ”Singles Day” och ”Cyber Monday” kan vi se att julhandeln förlängs, och att konsumenterna inte längre sparar sig till slutet av året på samma sätt som tidigare, något annonsörer bör ha i beaktande i planeringen av sina kampanjer
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Renée Nyberg är ett programledarproffs, och med en av våra mest folkkära artister som kvällens gästartist kommer detta bli en toppenkväll. Vi ser fram emot en rolig kväll med många glada vinnare på plats
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer och ansvarig för 100-wattaren
  Genom att namnge filmsajterna där seriösa annonsörers varumärke absolut inte bör synas är vårt mål att få annonsörer att aktivt undvika exponering där. Dels skadar det varumärket och dels bidrar man till en kriminell verksamhet, något vi vill göra annonsörer uppmärksamma på
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  Vi är superstolta över årets jury som vi är övertygad kommer göra ett toppenjobb. Gensvaret för 100-fattaren har varit fantastiskt och det känns som att priset varit efterlängtat. Genom att visa upp de goda exemplen hoppas vi kunna inspirera fler att skapa kommunikation som gör skillnad
  Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
  Enligt den statistik vi har tillgänglig (det finns några årtal där det saknas statistik) är det nytt rekord för 100-wattaren. Det känns såklart superkul och det ska bli väldigt intressant att se vilka bidrag som tar sig igenom juryns nålsöga
  Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren på Sveriges Annonsörer
  Nitton år är en lång tid och jag känner att det är hög tid att lämna över stafettpinnen till någon annan. Inte minst nu när organisationen ska ta sig an ett viktigt strategiarbete. Jag ser tillbaka på dessa år med stolthet. Vi har genomfört många viktiga insatser som gjort spelplanen bättre för våra medlemmar. Både organisationen och branschen har vuxit sig större och det har varit fantastiska år, men nu är tiden mogen för mig att gå vidare till nya utmaningar, säger Anders Ericson. Inrättandet av branschens självreglering, Reklamombudsmannen, ser jag som den viktigaste milstolpen under mina år på Sveriges Annonsörer.
  Anders Ericson, f.d. vd, Sveriges Annonsörer
  Vi i styrelsen är mycket tacksamma för det jobb som Anders Ericson åstadkommit för vår organisation och bransch. Allt från att lyfta debatten om reklamens roll till att kämpa för ett transparent mediesverige. Varumärket Sveriges Annonsörer har vuxit sig allt starkare genom åren och som intresseorganisation har vi blivit den största i världen. Det innebär en stabil grund för den viktiga påverkansroll som Sveriges Annonsörer har även i framtiden och det är vi oerhört tacksamma för
  Leif Börjesson, styrelseordförande, Sveriges Annonsörer
  Influencer-marknadsföring är, sett till den totala reklaminvesteringen i Sverige, relativt liten, men det är en kanal på frammarsch. En av fördelarna är att man som annonsör kan skapa samarbeten med nya målgrupper och nå igenom reklambruset. Men influencer-marknadsföring kommer bara att vara effektivt om konsumenterna kan lita på influencers genom att de tydligt annonsmärker samarbeten och marknadsförare kan lita på att de i slutändan når riktiga människor och inte automatiserade konton, så kallade ”botar”
  Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
  Interaktionen mellan kund och varumärke i olika medier är själva grunden i att skapa effekt med sin marknadskommunikation, vilket är ett av områdena jag forskar på. Tummas det på kvaliteten där så famlar annonsörer i mörkret. Utan transparens, tydlighet och jämförbarhet blir det riktigt svårt för annonsörer att kunna garantera effekt för sina medieinvesteringar
  Erik Modig
  Vi är stolta och glada över att så många duktiga och erfarna tar sig tid att sitta i juryn för 100-wattaren. Tävlingen är unik i sitt slag då den både ser till den kreativa höjden och den bevisade effekten. Vi hoppas juryn får många bidrag att bedöma och lyfta fram för att visa på vilket kreativt och effektivt reklamland Sverige är
  Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren
  100 wattaren är enormt viktig för oss och hela branschen, då den fullt ut fokuserar på att belöna den effekt som kunderna söker. Därför känns det både tryggt och spännande att jobba tillsammans med en så vass partner som Occasion
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef och ansvarig för 100-wattaren på Sveriges Annonsörer
  100 wattaren är ett av de finaste branschpriserna man kan vinna och det ska bli en ära att få vara med och skapa en minnesvärd gala för alla tävlande och gäster. Vi ser fram emot en kväll då hela branschen är samlad, spänning i luften och mycket glädje och stolthet
  Ola Bringle, Creative Director på Occasion
  Svenskens generellt sett negativa inställning till reklam avspeglas även när det kommer till synen på politisk reklam. En ytterligare förklaring till den negativa attityden till reklam från våra politiska partier kan vara att kommunikationen är väldigt intensiv under en begränsad period. Jag tror partierna hade tjänat på att kommunicera i mindre intensitet, men under en längre period, med budskap som tilltalar rätt målgrupp och bygger partiets varumärke långsiktigt
  Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
  Liseberg är ett av Sveriges mest besökta turistmål och mycket omtyckt, vilket avspeglas i undersökningen där nöjesparken tar en överlägsen förstaplats. En nöjespark är så mycket mer än bara en park idag med åkattraktioner, det är en upplevelseplats och både Liseberg och Gröna Lund har verkligen lyckats med att paketera både innehållet och kommunikationen kring detta framgångsrikt
  Tero Marjamäki, kommunikationsansvarig på Sveriges Annonsörer
  Mediekvalité är en bred fråga, dels har du en teknisk kvalitetssida men du har även den kommunikativa sidan. Expertteam Mediekvalité kommer främst att fokusera på de tekniska delarna och ta fram guider, seminarier och föra debatt om viktiga mediefrågor för att bringa större transparens och förtydliga komplicerade saker. Så att alla parter kan trygga de digitala medieköpen som har blivit svåra att greppa för många aktörer
  Silvia Barklund, medieansvarig på SPP
  Vi har samlat några av Sveriges vassaste personer som är inblandade i medieköp från olika delar i vår bransch. Syftet är att teamet skall bringa klarhet i svåra frågor i den snabbt växande digitala mediemarknaden och förenkla och förklara hur saker och ting hänger ihop så att annonsörer, mediebyråer och medier har en samsyn kring vad som är transparens och vilka siffror som man skall redovisa och validera på ett korrekt sätt
  Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
  Rekommendationer och självreglering går i takt med tiden, och genom våra rekommendationer kan vi vara flexibla och anpassa oss till det nya medielandskapet. Syftet med rekommendationerna är att ge branschen vägledning och hjälpa dem att följa god affärssed och ta ansvar när det kommer till marknadsföring av alkoholdrycker, alkoholhaltiga lättdrycker och indirekt alkoholreklam
  Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
  Istället för egna etiska riktlinjer kommer staden tillämpa de riktlinjer som reklambranschen har tagit fram och den praxis som arbetats fram under många år. Vi är glada att man frångick det ursprungliga förslaget eftersom befintliga riktlinjer och utarbetad praxis svarar mot det behov som staden har för att motverka att oetisk reklam förekommer på stadens reklamytor. Branschen tar idag ansvar genom bland annat utbildningar som organisationer som Sveriges Annonsörer med flera har och inte minst Reklamombudsmannen. Tillsammans görs ett gediget arbete att stävja schabloniserade, sexistiskt och objektifierande reklam och det är ett arbete som fortgår
  Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
  Idag sitter många på en always-on strategi, där en konstant närvaro i olika kanaler gör att man inte hinner stanna upp och begripa hur allt hänger ihop. Men utan den insikten blir det också väldigt svårt att förstå vad resultatet av insatserna blir. Vår inställning är att det hela egentligen är ganska enkelt och att man kommer väldigt långt på sitt eget sunda förnuft. Med utgång från våra kunders affär och deras kunders köpresa ger vi lättbegriplig rådgivning kring hur de på ett mätbart sätt kan öka lönsamheten och säkra kvalitén på webben
  Daniel Ekbladh, digital rådgivare på Sveriges Annonsörer
  Allt fler annonsörer investerar i digitala medier, men det är lätt att gå vilse när allt fler kanaler tillkommer och bruset blir allt större. I vårt uppdrag som intresseorganisation ligger att möta våra medlemmars behov, varför vi nu är glada över att kunna stärka upp och ta in ytterligare expertis på det digitala området
  Lin Eriksson Nordström, kommersiell chef på Sveriges Annonsörer
  Det här är steg ett. Framöver är vår ambition att också adressera andra dimensioner av stereotyper och mångfald. För könsstereotyper existerar inte i ett vakuum, utan är ganska ofta sammanlänkade med andra stereotyper kring ras, etnicitet, sexuell läggning, fysisk förmåga, klass och utbildning
  Stephan Loerke, vd på WFA.
  Det finns många fördelar med att ha en mer progressiv approach i det interna och externa arbetet när det kommer till stereotyper. Som annonsör gäller det att tänka inkludering både när det handlar om det interna arbetet, men likväl när det kommer till den externa kommunikationen
  Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
  Facebook har blivit en naturlig och viktig del i väldigt många annonsörers mediemix, och så länge användarna finns där tycks annonsörerna vara kvar på plattformen. Klart är att varumärket Facebook har tagit en smäll och frågan om transparens har blivit än viktigare
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Hälften av svenskarna uppger att de är kritiska eller skeptiska till reklam. Därför är det viktigt att organisationer likt vår, vilka företräder en stor del av de största varumärkena, gör reklam för reklamen och på så sätt visar alla positiva fördelar som reklamen skapar. Att vinna ett pris som detta sporrar andra organisationer runt om i världen att kreera kampanjer med liknande budskap
  Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
  Om man som företag inte kommit igång med sitt GDPR-arbete är det hög tid, har man inte koll på sin data kan det stå en dyrt. GDPR är till för att skydda enskildas personuppgifter men det erbjuder ju i och med det också en möjlighet för företag att se över vad för uppgifter man samlar in, och ta konsumenternas data på allvar
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  I takt med det ökade reklambruset är det allt svårare att nå ut med sin reklam, mot bakgrund av det är det också imponerande att se att utbildning och forskningsbranchen stärker sitt förtroendekapital. Motsatt effekt är det för spelbranschen där bruset kan ha blivit för högt så att konsumenten inte kan sålla bland alla budskap
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Nivån på bidragen som studenterna presenterade var genomgående väldigt hög. Vinnaren, 100-fattaren, lyfter problemet och ansvarsbilden av reklamen på ett smart sätt och vi tror att genom att lyfta fram goda exempel kan vi inspirera fler att göra än bättre och mer ansvarsfull och inkluderande kommunikation
  Tero Marjamäki, pressansvarig på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer
  Vi är jätteglada över att Sveriges Annonsörer valde att förverkliga 100-fattaren. Även om anledningarna till psykisk ohälsa kan vara flera, så är vi övertygade om att reklam som når unga kan vara en bidragande faktor. Vi själva ska snart ut i branschen och utifrån vetskapen om den inneboende makten i kommunikation så vill vi uppmärksamma problemet på ett sätt som uppmuntrar och motiverar människor att arbeta för att lösa problemet istället för att enbart komma med pekpinnar. Med det sagt så hoppas vi att fler där ute fattar effekterna av den kommunikation man skapar, tar ansvar och arbetar för att motverka de negativa konsekvenserna den kan leda till
  Vinnargruppen, Berghs School of Communication
  Att varumärken tar ett ansvar för miljön har blivit allt viktigare och konsumenter har också börjat ställa krav på att varumärken tar ett miljöansvar. Som varumärke har ett hållbarhetstänk blivit en affärskritisk del
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Vi ställer oss positiva till förslaget och att branschens samtliga aktörer får samma villkor att förhålla sig till
  Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
  Det är idag ett högt reklamtryck från spelbolag i ett begränsat antal tv-och radio-kanaler. Det sker en kapprustning från bolagen som successivt ökat sina marknadsföringsinsatser de senaste åren. Omregleringen torde innebära att spelbolagen också ändrar om i sin marknadsföring och sprider ut reklamen i fler kanaler
  Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer
  Det har varit ett tufft arbete där vi både varit frustrerade, glada och sura i arbetsprocessen, något som också bidragit till att utveckla appen till perfektion
  säger en känslosam Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Vi måste ha mediekanaler som vi som annonsörer kan lita på och känner oss säkra att annonsera i. Google och Youtube är stora och i många fall effektiva kanaler, där stora delar av Sveriges befolkning befinner sig, men jakten på räckvidd kan inte gå utöver tryggheten i att veta att ens varumärke syns i en bra miljö
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  AdDay är något helt annat än ett vanligt branschevent och jag ser mycket fram emot årets AdDay där vi kommer att få inspireras av allt från börsbolag till start-uper som bryter ny mark med premiumprodukter
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Vi har utvärderat flera leverantörer under två års tid, med fokus på prestanda, användarvänlighet och transparens. Med Match2One känner vi att vi har träffat helt rätt. Verktyget är enkelt att använda, man får en fullt transparent rapportering utan dolda avgifter och de har också bevisat starka resultat på svenska marknaden
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Vår vision är att demokratisera automatiserad handel av digitala annonsutrymmen. Plattformen bygger på AI och maskininlärning, vilket skapar höga resultat och gör det lätt för annonsörer att komma igång och använda verktyget. Programmatisk annonsering är mer än bara ett effektivt sätt att köpa annonser på, det är också ett verktyg för att samla viktiga insikter och data om användare. Det råder en kunskapsbrist inom programmatisk annonsering och talangpoolen är väldigt begränsad i Sverige. Tillsammans med Sveriges Annonsörer vill vi stärka svenska bolag genom att erbjuda full kontroll över deras annonsbudget och data
  Mikael Kreuger, VD och medgrundare Match2One
  Även om Sverige ligger långt fram när det kommer till synlighet är det långtifrån bra och vi måste höja standarden. Det är en självklarhet att få maximalt ut av sina investeringar och bara betala för det faktiska utrymmet man fått
  Ulf Hermansson Samell, marknadschef på Sveriges Annonsörer
  Spelbolagen har ökat sina investeringar stadigt och stärker sina positioner inför den kommande omregleringen. Framförallt ökade bolagen sina reklaminvesteringar i breda kanaler som TV och utomhus, men även på internet där deras affär finns
  Tero Marjamäki, pressansvarig på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer
  Falsk reklam har kommit att bli en del av konsumenternas verklighet och det är ett fenomen som påverkar såväl reklamen generellt men i synnerhet kanalerna och annonsörerna negativt. En ökad misstänksamhet leder till att det blir än svårare för reklamen att nå igenom
  Tero Marjamäki, pressansvarig på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer
  I djupintervjuer med annonsörer framkommer det att det finns en låg, alternativt ingen, beredskap mot denna typ av reklam. Antingen har man inte funderat över fenomenet eller ser det inte som problem. De som uppger att de reflekterat över den falska reklamen menar att det kan framförallt påverka deras val av kanal och betalsystem
  Peter Westerståhl, analytiker på Icebreak
  Det har gått ett och ett halvt år sedan KO stämde Kissie och Tourn, vilket är en ganska lång tidsperiod när vi talar utveckling i sociala medier. Det kan tänkas att ”sponsored post” var en främmande fågel för några aktörer hösten 2016 men idag känns uttrycket vedertaget. Domstolen konstaterar att det inte finns något krav på att marknadsföring ska innehålla ett särskilt begrepp för reklammarkering. Det är tillräckligt att det framgår tydligt genom exempelvis layouten. Att låsa branschen vid specifika uttryck, såsom ”reklam” och ”annons”, är att göra konsumenterna en otjänst
  Tobias Eltell, förbundsjurist på Sveriges Annonsörer
  Vi delar utredningens åsikt kring att dagens lagstiftning är tillräcklig. Vi anser att den självreglering som finns idag fungerar och den går på flera punkter också längre än befintlig lagstiftning
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  det är bra att utredningen lyfter fram hela branschens ansvar och i synnerhet att mellanhänder inte ska lämnas vid sidan av. Vi anser också att det är bra det sätts fokus på tydliga reklammarkeringar i sociala medier. Vi ser fram emot att samtala med Konsumentverket och branschen i dessa och andra frågor
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  Nytt år, nya vanor, brukar det heta. Sett till undersökningen ser det ut att stämma till viss del när det kommer till vår användning av sociala medier. Facebook har en stark ställning, men tillväxten har mattats av, och framförallt är det kvinnor som planerar att dra ned sin användning medan Linkedin är kanalen där flest överväger att öppna konto samt öka sin användning
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Moderaterna har gått om Socialdemokraterna gällande exponering och vi får se om det håller i sig till valet. Politik väcker ett stort engagemang bland privatpersoner men det är även viktigt att partierna sätter en långsiktig kommunikationsplan i sociala medier för att nå ut med sin politik
  Mia Lekberg, vd på M-Brain
  Det har varit ett intensivt politiskt nyhetsår, och nästa år kommer bli minst lika intensivt då det dessutom är val i september. Samtidigt är det ett större brus i traditionella och sociala medier så det ska bli intressant att se vem som vinner valet i spalterna och hos svenska folket
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  Varumärket Facebook dominerar medieutrymmet under 2017 och även Twitter och Instagram ligger på topp tre. Detta återspeglar hur sociala medier känslomässigt påverkar oss. Det är också intressant att de mer traditionella kanalerna ofta hänvisar till dialoger och händelser i våra sociala medier
  Mia Lekberg, vd på M-Brain
  Utöver sociala medier och politiska partier är det svenska varumärken som på ett eller annat sätt berör vår vardag som engagerar oss och media, såsom ICA, H&M och IKEA
  Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer
  KO menar ju att ”Kissie” inte har reklammarkerat, eller reklammarkerat undermåligt, samt inte angivit avsändaren av reklambudskapet. ”Kissie” å sin sida menar att det är tydligt att hennes budskap är reklam samt att de reklamidentifieringsbegrepp hon använt är relevanta för den målgrupp som följer henne (personer mellan 20 och 30 år)
  Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
  Vi på Sveriges Annonsörer ställer oss positiva till att man backat från det ursprungliga förslaget att Stockholms stad ska ha egna etiska riktlinjer vid sidan av branschens att förhålla sig till och göra bedömningar innan reklamen satts upp. Vi välkomnar att man istället bestämt sig för att använda sig av Reklamombudsmannens bedömningar. Här finns ju mindre utrymme för godtyckliga bedömningar eftersom RO har skapat en solid praxis. Godtyckliga bedömningar kopplade till en 24 timmars regel skulle bli väldigt rättsosäkert för annonsörerna
  Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp