Sveriges Annonsörers mediekommittéer slopas – ersätts av Expertteam

Medier blir allt svårare att hålla isär. Därför väljer nu Sveriges Annonsörer att förändra strukturen på sina mediekommittéer. Kommittéerna minskar i antal och byter namn till Expertteam.

Från och med årsskiftet byter Sveriges Annonsörers mediekommittéer skepnad. Antalet kommittéer minskas från dagens nio till tre. Namnet mediekommittéer försvinner och ersätts istället av Expertteam.

Dessa tre kommer i sin tur bestå av ett team för köpta kanaler, ett för förtjänade och ett team för egna kanaler.

  Det främsta skälet till detta beslut är att den tidigare och nuvarande indelningen av medier blir allt svårare att hålla isär. Vi anser att den nya uppdelningen tydligare speglar hur verkligheten ser ut, säger Ulf Hermansson Samell, utbildnings- och eventchef på Sveriges Annonsörer.

I respektive team kommer det finnas ca 10-25 personer. Ordförande i varje team är alltid en annonsör, och i övrigt kommer det finnas en blandning av annonsörer, kreativa byråer, mediebyråer, mediehus och undersökningsföretag representerade i teamen.

Expertteamens uppdrag kommer bland annat att vara att uppmuntra och främja gemensamma spelregler inom branschen, ta fram rekommendationer och riktlinjer och driva utvecklingen framåt i de frågor som rör teamen.

  Huvudsyftet med Expertteamen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för effektiv marknadskommunikation. Med hjälp av den samlade mixen av spetskompetenser och kunskap bland ledamöterna hoppas vi också kunna öka och sprida know-how och inspiration via teamen, menar Ulf Hermansson Samell.

Rekryteringen av ledamöter till de tre teamen beräknas vara klart i februari, varefter arbetet i teamen kommer sättas igång.

Läs mer på annons.se

Kontaktperson, Sveriges Annonsörer
Ulf Hermansson Samell
Utbildnings- och eventchef
0725-05 01 04
ulf@annons.se

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se

Taggar:

Om oss

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se Sveriges Annonsörer arrangerar även tävlingen 100-wattaren, vars pressrum du hittar här: http://news.cision.com/se/100-wattaren

Prenumerera

Media

Media