Om oss

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeut. FSA för Sveriges arbetsterapeuters talan! FSA driver medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen; arbetar med yrkes-, utbildnings- och forskningsfrågor, löner, avtal, yrkets utveckling samt opinionsbildning kring arbetsterapeuter. FSAs demokratiska uppbyggnad är reglerad av FSAs stadgar. Verksamheten i förbundet bygger på ett samspel mellan medlemmar, förtroendevalda och kansliet i Nacka, Stockholm. För att vi tillsammans ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt har vi flera utskott, råd och grupper för olika sakområden. Tack vare att FSA har en så pass hög representativitet bland Sveriges yrkesverksamma arbetsterapeuter (mer än 90 %), vet vi att vi som organisation kan föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt. FSA är partipolitiskt obundet och är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation - Saco.