Nu heter vi Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter har på sitt fullmäktige den 20-21 november beslutat om att byta namn till Sveriges Arbetsterapeuter. Ida Kåhlin är vald som ny ordförande. 

- Jag är oerhört glad och stolt över att jag fått förtroendet att leda och utveckla förbundets verksamhet för framtidens arbetsterapeuter, säger Ida Kåhlin, ordförande i Sveriges Arbetsterapeuter. 

Även vår studentorganisation byter namn och heter Sveriges Arbetsterapeutstudenter. Betaneh Tousi valdes till ny ordförande.

Det nya namnet Sveriges Arbetsterapeuter träder i kraft omedelbart. Den befintliga logotypen kommer att ersättas med en ny under våren 2016.

Fullmäktige innehöll många intressanta yttranden. Namnbytet föregicks av flera yrkanden men avgjordes tillslut genom votering. Också styrelsens förslag till ny vision och strategier för perioden 2016-2018 debatterades flitigt men antogs även den. Se hela fullmäktige på vår webb.

Nya styrelsen
Ida Kåhlin, ordförande, Anna Ström, 1:e vice ordförande, Karolina Behrnsten, 2:e vice ordförande, Helena Cronebäck, ledamot, Emma Eriksson, ledamot, Karin Granbom, ledamot, Martin Gustafson, ledamot, Emma Jansdotter, ledamot, Annika Lexén, ledamot Katarina Rydberg, ledamot, Sandra Scherman, ledamot 

Kontakt
Ulf Lundberg, kommunikationsstrateg
07033-66 24 62
ulf.lundberg@fsa.se

Våra medlemmar får vardagen att funka!
Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är en del av Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, som består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Tillsammans är vi över 600 000 akademiker som är studenter, forskare, egenföretagare eller anställda.

Taggar:

Om oss

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeut. FSA för Sveriges arbetsterapeuters talan! FSA driver medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen; arbetar med yrkes-, utbildnings- och forskningsfrågor, löner, avtal, yrkets utveckling samt opinionsbildning kring arbetsterapeuter. FSAs demokratiska uppbyggnad är reglerad av FSAs stadgar. Verksamheten i förbundet bygger på ett samspel mellan medlemmar, förtroendevalda och kansliet i Nacka, Stockholm. För att vi tillsammans ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt har vi flera utskott, råd och grupper för olika sakområden. Tack vare att FSA har en så pass hög representativitet bland Sveriges yrkesverksamma arbetsterapeuter (mer än 90 %), vet vi att vi som organisation kan föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt. FSA är partipolitiskt obundet och är medlem i Sveriges Akademikers Centralorganisation - Saco.

Media

Media

Snabbfakta

Vi ansluter omkring 90 procent av alla arbetsterapeuter i Sverige.
Twittra det här