Om oss

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av 26 museer över hela Sverige. Här får besökaren uppleva Sveriges försvar under 500 år, allt från spektakulära 1700-talsfästningar till modernare bergrum, flyg- och flottbaser som tillkom under det kalla kriget. En del av dessa har fram till nyligen varit topphemliga.