Om oss

Sveriges Standardiseringsförbund är en samverkansorganisation för de tre svenska standardiseringsorganisationerna: •ITS - Informations Tekniska Standardiseringen •SEK Svensk Elstandard •SIS - Swedish Standards Institute Förbundets ändamål är att: •främja standardiseringen i Sverige •verka för användning av standarder •genom samverkan effektivisera standardiseringen •ansöka om statliga uppdragsmedel