37 miljoner anledningar att säga tack

I samband med Swedbank Roburs evenemang Hjärtedagen den 14 februari delas totalt 37 miljoner kronor ut till 71 ideella organisationer. Pengarna kommer från Swedbank och Sparbankernas kunder som sparar i den ideella fonden Swedbank Robur Humanfond. Sedan starten har spararna totalt skänkt 876 miljoner kronor till olika ideella organisationer.

Hjärtedagen är ett initiativ inom ramen för Swedbank och Sparbankernas samhällsengagemang. Genom att spara i Swedbank Roburs Humanfond bidrar man årligen med 2 procent av fondvärdet till anslutna ideella organisationer. Av sparandet 2012 skänker spararna gemensamt 37 miljoner kronor till olika ideella organisationer och deras verksamhet.

Spararnas bidrag är mycket värdefullt för verksamheten i de ideella organisationerna som Swedbank och sparbankerna samarbetar med. Bland annat handlar det om stöd till arbete för mänskliga rättigheter, barns rättigheter, katastrof- och hjälparbete eller insatser för miljön.

– Jag vill tacka alla sparare som på detta sätt stöttar de ideella organisationernas viktiga arbete. Valet att spara i en ideell fond är inte bara en investering för den egna framtiden utan även en betydelsefull insats för en mer hållbar samhällsutveckling, säger Marianne Nilsson, vice VD och chef för Ägarstyrning på Swedbank Robur Fonder.

Swedbank Robur Humanfond utsågs av fondmarknaden.se till årets etikfond 2012 och har två år i rad erhållit ”profit for Non Profit Award as Leading European Sharing Fund Provider”, en utmärkelse som delas ut av det franska bolaget Axylia i samarbete med Morningstar.

Läs mer på www.swedbankrobur.se om organisationerna och exempel på hur gåvorna används.

För ytterligare information:
Marianne Nilsson, chef Ägarstyrning, Swedbank Robur Fonder, tfn: 08 – 585 924 00
Pär Bäckman, informationschef, Swedbank Robur Fonder, tfn: 070 – 655 92 33

Fakta om Swedbank Robur Humanfond
Swedbank Robur Humanfond följer omfattande hållbarhets- och etikkriterier. Det innebär hänsyn till bolags hållbarhetsarbete (miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och affärsetik), associeringar till kränkningar av normer för mänskliga rättigheter och miljö samt koppling till känsliga produkter (vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi).

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 130 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totala antalet kunder är drygt 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna och det förvaltade kapitalet uppgår till ca 780 miljarder kronor, varav ca 530 miljarder kronor i fonder.

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar