Dela

Kontakt

Citat

Att företagare upplever att deras arbete är meningsfullt och att arbetsglädjen ligger till grund för ett längre arbetsliv är positivt. Som företagare är det dock extra viktigt att se till att ha egna pensionslösningar och försäkringar på plats för att skapa större frihet i hur länge man ska fortsättas jobba.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna
Som företagare har man ett större eget ansvar för sin pension än anställda. Vi brukar säga att gården inte är din pension, utan man behöver komplettera med annat för att trygga pensionen.
Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna
Det finns en framtidstro inom svenskt lantbruk och det är glädjande att se det positiva lönsamhetsindexet och investeringsviljan. Framtidstron avspeglar sig också i att så många tittar på åtgärder för att stärka lönsamheten.
Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult
Vi vet sedan tidigare att många ungdomar vill lära sig mer om privatekonomi. I åldrarna 15-19 år är det mellan 20-30 procent som vill lära sig mer, mest intresserade är 17-åringarna.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Med rådande värdering blir marknaden känslig för dåliga nyheter och har därför lätt att bli orolig varför man som investerare bör räkna med en mer turbulent börs under året jämfört med föregående år.
Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank
Jag är mycket glad och stolt att vi fortsätter att vara ett valbart alternativ för de kunder som är anslutna till ITP-avtalet. ITP-sparare är en viktig kundgrupp och avtalspensionsaffären är betydelsefull när det kommer till att kunna erbjuda helhetslösningar till våra kunder.
Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring
Det är livsinkomsten som avgör din pension. Kvinnor som grupp har lägre löner än män och jobbar dessutom i högre utsträckning deltid, därför blir också pensionen lägre. Det är viktigt att sätta sig in i sin pension i tid, för att på så sätt kunna påverka den.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank
Vi är väldigt glada och stolta för utmärkelsen, vi delar synen att vi som kapitalförvaltare har ett stort ansvar för att få bolag att bli mer hållbara.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Det behövs starkare incitament för att få hushållen att ta ansvar för sitt pensionssparande. Ett subventionerat sparande skulle ge en bra signal om att det är viktigt att spara till pensionen.
Madelén Falkenhäll, senior analytiker Swedbank.
Det är många hushåll som undrar vad som sätter ett eventuellt stopp för ett bolån. För ensamhushåll med inkomster upp till 35 000 per månad är det nödvändiga levnadskostnader och för inkomster över 40 000 är det främst bankernas skuldkvotstak och efter den 1 mars Finansinspektionens nya hårdare amorteringskrav.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Att många orkar jobba längre är positivt, det kommer sannolikt behövas för att nå upp i en pension som många upplever att de behöver för att klara sig. Att arbeta ett eller ett par år efter 65 års ålder påverkar pensionen avsevärt. Det kan handla om tusenlappar varje månad.
Madelén Falkenhäll, senior analytiker
Vi på Swedbank har varit Stiftelsen Friends huvudsponsor i många år, och den här utställningen är ett viktigt nästa steg i att stötta deras arbete mot mobbning. Med skulpturerna tar idrotten, kulturen, civilsamhället och näringslivet ställning tillsammans för att skapa förändring.
Birgitte Bonnesen, vd Swedbank
Många som varit åskådare till mobbning önskar i efterhand att de gjort mer för att förhindra det som hände.
Per Leander, generalsekreterare på Stiftelsen Friends
Den stora skillnaden mellan företagare och anställda när det gäller pension är tjänstepensionen. De flesta anställda omfattas per automatik av tjänstepension, men företagare måste ta ett större eget ansvar för sin pension.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom
Vi gör riktade insatser och lägger stora resurser på att säkerställa att de påtalade bristerna rättas till. Samtidigt fortsätter vi det ständigt pågående arbetet med att upprätthålla och förbättra våra processer för att förebygga penningtvätt och terrorfinansiering.
Charlotte Elsnitz, chef för Swedbanks baltiska bankverksamhet
Jag vill tacka alla sparare som på detta sätt stöttar de ideella organisationernas viktiga arbete. Valet att spara i Humanfonden är både långsiktigt och ansvarsfullt. Det är ett sparande med både hjärta och hjärna.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Att ta ett sabbatsår för att ge sig ut och resa innan man börjar studera eller arbeta är något många unga drömmer om. Det är fullt förståeligt, men det man också behöver förstå är att det kan kosta upp till 1 000 kronor i utebliven pension per månad.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Vår undersökning visar att även om man öppnar sitt orangea kuvert har många svårt att ta till sig informationen där i, man förstår inte riktigt hur pensionen fungerar och hur stor den kommer att bli. Behovet av folkbildning är fortsatt stort.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och öka kundvärdet har vi beslutat att höja investeringstakten och satsa mer resurser på digitalisering och automatisering av våra vardagstjänster.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Jag är sedan flera år väl insatt i bolagets verksamhet och tycker att det ska bli väldigt roligt att vara mer operativ och realisera de satta strategierna för försäkringsområdet i vår sparaaffär.
Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring
Vi ska alla vara stolta över den här topprankingen, det visar att våra kunder har stort förtroende för oss.
Bernhard Szablowski, Head of Global Transaction Services på Swedbank.
Bostadsrättspriserna har stigit betydligt mer än villapriserna. Villaägarna får helt enkelt mindre boyta nu när de köper en bostadsrätt jämfört med vad de fick för tio år sedan.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Det är synd och även lite förvånande att så många inte har tillräcklig kunskap för att kunna fatta bra beslut om sin egen ekonomi och för att veta hur man kan påverka den.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Det är viktigt att skilja på storstadsregionerna och resten av landet och på villor och bostadsrätter när vi tittar på den förväntade utvecklingen på bostadsmarknaden. En mycket god ökning i disponibelinkomster och en stark arbetsmarknad gör att vi förväntar oss att bostadspriserna för landet som helhet stabiliseras under året.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Locker Room Talks arbete bygger på att utmana de påhittade regler och förväntningar som finns kring hur vi beter oss mot varandra. Genom att utmana och uppmuntra samtal förbättrar de inte bara idrotten utan även samhället i stort, och det är i linje med Swedbanks värderingar.
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank
Vi på Swedbank Robur ser kontinuerligt över vårt produktutbud. Vårt mål är att vara innovativa och lyhörda gentemot våra kunders behov och önskemål.
Christian Leonhard, ansvarig förvaltare Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
Utan sänkt skatt för pensionärer och höjt barnbidrag samt studiebidrag hade många hushåll fått mindre pengar att röra sig med 2018 jämfört med 2017.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Med Lyckoslanten vill vi uppmuntra barns intresse för pengar, sparande och entreprenörskap. Vi är oerhört glada och stolta över att vårt arbete uppmärksammas och uppskattas eftersom vi vet att en sund och hållbar ekonomi är grunden till så mycket i livet.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Vi välkomnar även att fondtorget ges ett tydligare hållbarhetsfokus. Att se till att människor med hjälp av sitt sparande kan göra medvetna val för en långsiktigt mer hållbar tillvaro är väldigt viktigt. Vi uppskattar den konstruktiva dialog vi haft med beslutsfattarna så här långt, samt att signalen är tydlig att det finns en vilja att lyssna på remissinstanserna.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
För att ha en sund privatekonomi behöver man ha koll på sina löpande utgifter. Men vår undersökning visar att många har dålig koll på sina abonnemangstjänster. Därmed riskerar man både att betala för tjänster som man inte behöver och att betala onödigt mycket för sina abonnemang.
Malin Hlawatsch, privatkundschef, Swedbank
Prisutvecklingen på bostäder har totalt sett bromsat in. I Stockholmsregionen har såväl småhuspriser som bostadsrättspriser visat en nedgång på 2 procent i tredje kvartalet jämfört med det andra. Både Göteborgs- och Malmöregionen visade en uppgång på 4 procent på bostadsrätter i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.
Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux
Det finns många områden man bör fatta aktiva beslut inom, inte minst det egna löneuttaget som exempelvis ligger till grund för nivån på det man får från det allmänna försäkringssystemet.
Johan Kreichbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna
Många ger nyårslöften om att leva sundare, att börja träna med mera. Ett bra löfte till dig själv är att inför det nya året se över ditt sparande. Kanske kan du öka ditt sparande något eller börja spara regelbundet för att ha en buffert, till pensionen eller något som du drömmer om.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Lever man tillsammans med någon och inkomsterna skiljer sig åt bör man prata om hur den gemensamma ekonomin ska se ut. Ofta har man gemensam ekonomi gällande hushållets utgifter, men man kan också behöva se över sparandet så det också blir jämställt.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Vi ser att aktiemarknaden går in en sista fas av en lång uppgång. I ett sådant läge önskar vi en exponering mot den starka konjunkturcykeln och sektorer som sannolikt drar mest nytta av den underliggande tillväxten.
Mikael Wik, investeringsstrateg Swedbank
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna
- Det är en kombination av flera faktorer som bidrar. Dels är byggtakten fortsatt hög i Sverige samt i övriga Europa och USA. Dels ser vi att med ett ökat välstånd och en växande befolkning följer en stigande efterfrågan på mjukt papper.
Med hjälp av acceleratorprogrammet tar vi nästa steg i att utveckla vårt ekosystem för tredjepartssamarbeten, det blir spännande att jobba ihop på vårt lettiska huvudkontor i Riga. Vi får förhoppningsvis nya idéer och partners som delar vår passion för att skapa ökat kundvärde, och startup-bolagen får möjlighet att växla upp snabbare.
Emma Heimonen, chef digital innovation, Swedbank
Bland de äldre är det fler som vill finansiera en högre pension genom höjda skatter och bland de yngre är man mer positiv än genomsnittet till att ta ett större individuellt ansvar och spara själv för att få mer pengar som pensionär.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
För oss var det ett enkelt beslut att själva ta de externa analyskostnaderna. Vi är fondbolaget för de många spararna och vi vill att det ska vara tydligt för våra kunder vilken avkastning, vilka kostnader och vilken risk man kan förvänta sig vid sparande i våra fonder.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Ett sparande till barn är ofta långsiktigt, och därför kan det vara en god idé att placera pengarna i aktiefonder. Då ökar sannolikheten att de växer lite mer, även om beloppen är små.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
I Swedbank pågår ett ständigt arbete med att integrera hållbarhetsaspekterna i affären. Detta eftersom vi är övertygade om att det är så vi bygger långsiktigt finansiellt värde och därmed främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Swedbank vill underlätta för människor och företag att göra hållbara val. Vi ser ständigt och systematiskt över våra riktlinjer för att skapa verktyg som ger bättre inblick i olika branschers hållbarhetsutmaningar.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Vi bedömer att den stabilisering av bostadspriser som vi nu ser kommer att fortsätta.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
– I och med ökningen av Sparbankernas ägande i Swedbank tar vi nu ett ökat ansvar i ägargruppen. Vår ambition är dessutom att öka Sparbankernas ägande i Swedbank kontinuerligt.
Lennart Haglund, ordförande Sparbanksgruppen
När vi nu lanserar vår första betaversion av Open Banking-plattformen tar vi nästa steg på vägen mot framtidens bank.
Emma Heimonen, chef digital innovation, Swedbank
Skillnaden mellan företagare och anställda är anmärkningsvärd, särskilt med tanke på att företagare i genomsnitt är fyra år äldre än heltidsanställda. Ju äldre man är desto större är behovet av att ha sparade medel.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna
Det är positivt att så många sparar. För de med en lägre inkomst är det så klart svårare att få pengar över att spara. Men tänk på att även ett litet belopp varje månad kan spela stor roll den dagen något oförutsett händer.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Vår nuvarande höga aktivitetsnivå gör att vi kan ha ännu högre ambitioner.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Som stor bank och inflytelserik aktör i samhället har vi ett ansvar och en nyckelroll att spela för att påskynda övergången mot ett mer hållbart samhälle.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Att nästan 9 av 10 grisköttsproducenterna upplever att de har konsumenternas förtroende tror jag är en direkt effekt av diskussionen de senaste åren om svensk kontra utländsk djurhållning.
Ulf Möller, segmentansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp