Dela

Kontakt

Citat

Pensionssystemet är robust och stabilt, men för många blir pensionen för låg. Men genom att höja avsättningarna till premiepensionssystemet och arbeta längre kan en grundskollärares pension höjas från 54 till 67 procent av slutlönen.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Sjunkande skolresultat för första och andra generationens utrikes födda är den absolut mest allvarliga tendens vi ser i statistiken. Omfattande reformer för att motverka den utvecklingen bör därför vara högsta prioritet för att långsiktigt motverka utanförskap.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Den internationella oron med hot om handelshinder i kombination med svårigheterna att rekrytera har gjort att många företag lagt sina expansionsplaner på is.
Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna
Småföretagen har skapat 4 av 5 nya jobb i Sverige under en överskådlig tid. Förhoppningen är att småföretagsfrågorna kommer högt upp på den politiska agendan under månaderna fram till valet. Hur väl företagen lyckas klara utmaningarna med internationell oro, flaskhalsar och nya former av konkurrens är avgörande för utvecklingen av Sveriges välstånd.
Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna
Jag vill tacka Lars för att han varit med och utvecklat Swedbanks erbjudande och vår affär för stora företag. Tillsammans med Lars har vi tagit vårt erbjudande för stora företag till en ny nivå som bland annat gett resultat i rankningar från Prospera.
Elisabeth Beskow, chef för Stora företag och institutioner, Swedbank
Nu ser vi ett ökat intresse för att också investera i företag som aktivt bidrar till att göra samhället bättre; man vill spara i bolag som har strategier för att möta de utmaningar som ligger framför oss.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, men tyvärr finns det fortfarande allt för många som tror att det finns en motsättning. Företag som tar samhällsutmaningarna på allvar skapar långsiktigt värde och är morgondagens finansiella vinnare.
Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur
Priserna har bromsat in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus.
Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux
Trygghetssystemen är anpassade för personer med jämna och trygga inkomster. Företagare passar inte in i den mallen och måste därför ofta hitta egna lösningar.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom
Bolag som bidrar till en bättre värld är framtidens vinnare. I Global Impact-fonden använder vi en kvantitativ och systematisk process för att välja ut de företag som har en tydlig koppling till någon eller några av de globala målen samt har bäst förutsättningar att ge positiv avkastning.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Jag är mycket glad över att Petteri har valt att komma tillbaka till oss på Swedbank Robur och vara med oss på resan mot att bli det ledande fondbolaget när det kommer till resultat och hållbarhet.
Jens Grebäck, Head of Sales på Swedbank Robur
Rekryteringen av Jens stärker vår globala aktieförvaltning i allmänhet och Emerging Markets-förvaltning i synnerhet. Jens personlighet och investeringsfilosofi rimmar väl med hur vi ser Swedbank Robur som det ansvarsfulla och ledande fondbolaget i Norden.
Stefan Sundblom, Head of Equities på Swedbank Robur
Som företagare kan du inte blunda för den snabba tekniska utvecklingen. Grunden för hur varor och tjänster produceras och distribueras förändras snabbt och kommer att påverka alla branscher. Den som vill vara långsiktigt konkurrenskraftig behöver en strategi för att möta och dra nytta av omvandlingen.
Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna
Vi som förvaltar och investerar stora mängder kapital har stor makt och med det kommer också ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Swedbank Robur är den näst största ägaren på Stockholmsbörsen, och Swedbank har en lång historia av samhällsengagemang - jag är både glad och stolt över möjligheten att få bidra i det här viktiga sammanhanget.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
High Yield-obligationer erbjuder en möjlighet till högre förräntning och avkastning för den som är villig att ta mer risk inom krediter, men samtidigt mindre risk än på aktiemarknaden.
Christian Leonhard, förvaltare Swedbank Robur
Att de flesta har pengar på ett sparkonto är i sig inget konstigt. Det är bra att ha pengar lätt tillgängliga om något skulle hända. Men det är bra att även ha ett långsiktigt sparande där man i stället placerar sina pengar på ett sätt som ger avkastning.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Vi har ökat informationen till våra kunder om hur de kan skydda sig mot bedrägerier. Eftersom brotten fortsätter att ske, går vi nu samman med våra kollegor i branschen och Polisen för att ta ett bredare proaktivt samhällsansvar.
Christer Trägårdh, Sverigechef på Swedbank
Alla hushåll behöver en sparbuffert om något oförutsett skulle hända, om till exempel tvättmaskinen går sönder. Men var och en behöver också ett långsiktigt sparande för en trygg privatekonomi genom hela livet.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Jag är väldigt glad över att välkomna Eva Trouin tillbaka till Swedbank. Eva är en omvittnat stark ledare och kommunikatör, med stor kunskap inom det digitala området. Eva har också sedan tidigare ett starkt engagemang för sparande – ett område som är extra viktigt för att våra kunder ska ha en långsiktigt sund och hållbar ekonomi.
Rickard Westlund, chef privat- och företagsmarknad, Svensk bankverksamhet, Swedbank
Det ska bli så kul att komma tillbaka till Swedbank då jag har följt Swedbanks imponerande resa. Allt fler kunder vill möta sin bank digitalt och utvecklingen går snabbt, hela banksektorn befinner sig mitt i en spännande transformation.
Eva Trouin, blivande chef för privatmarknad inom Svensk bankverksamhet på Swedbank
Vi förväntar oss att marknadsräntorna fortsätter att stiga samtidigt som centralbankspolitiken är på väg mot en tydligt mindre expansiv fas. Mot bakgrund av detta är ränteplaceringar exponerade mot eventuella kapitalförluster i form av stigande räntor.
Johanna Högfeldt, investeringsstrateg Swedbank Analys
För 2016 motsvarade kvinnornas genomsnittliga löner 95,5 procent av männens efter att olikheter i arbetstid, yrke, sektor, utbildning och ålder beaktats. Räknas detta om till timmar så betyder det att kvinnor arbetar gratis från kl.16:38 om vi antar en åtta timmars arbetsdag.
Cathrine Danin, ekonom Swedbank
Vår starka finansiella ställning ger oss de förutsättningar vi behöver för att leverera på våra ambitiösa planer de närmaste två åren.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Vi vet att allt fler av våra kunder möter oss digitalt, och att kunderna vill att vi ska bli mer proaktiva med riktade, relevanta erbjudanden och tjänster för att göra deras vardag enklare.
Lotta Lovén, chef Digital Banking, Swedbank
Vi är mycket imponerade av Swedbanks höga ambitionsnivå och engagemang inom det digitala innovationsområdet.
Georg Ludviksson, medgrundare och vd Meniga
Syftet med barnbidraget är att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för barnfamiljer. Har man möjlighet att spara en del av den till barnet eller ge i månadspeng är det jättebra. Men för många familjer är det ett nödvändigt tillskott för att få ekonomin att gå ihop.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
För grupper med lägre ekonomiska marginaler spelar politiska beslut större roll än för andra, till exempel för pensionärer, arbetslösa och många barnfamiljer.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Priserna bromsar in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus.
Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux
Det är positivt att EU, åtminstone tillfälligt, är undantaget från USA:s tullar på stål och aluminium. Det är dock oroväckande att USA trappar upp protektionism mot Kina. Det kan påverka global handel och även Sverige.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Vi är enormt glada och stolta över utmärkelsen, särskilt som den sträcker sig över en längre tidsperiod i linje med vår investeringshorisont. Det är ett kvitto på att investeringsprocessen håller god kvalité.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Vi på Swedbank drivs av ett starkt samhällsengagemang. I höstas korade vi exempelvis tio vinnare i vår entreprenörstävling Rivstart.
Birgitte Bonnesen, vd Swedbank
Vi ser med stor glädje på de växande antal gröna projekt som vi finansierar för våra kunder.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Det är glädjande att intresset för grön finansiering ökar, vi kan erbjuda våra kunder såväl rådgivning som faktisk finansiering som är grön.
Urban Håkansson, chef för fastighetssektorn på Swedbank
Att finansiera sjukhuset med ett grönt lån från Swedbank är helt rätt utifrån vår ambition att inkludera hållbarhetstänket i hela vår verksamhet.
Jens Engwall, VD Hemfosa
Att företagare upplever att deras arbete är meningsfullt och att arbetsglädjen ligger till grund för ett längre arbetsliv är positivt. Som företagare är det dock extra viktigt att se till att ha egna pensionslösningar och försäkringar på plats för att skapa större frihet i hur länge man ska fortsättas jobba.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna
Som företagare har man ett större eget ansvar för sin pension än anställda. Vi brukar säga att gården inte är din pension, utan man behöver komplettera med annat för att trygga pensionen.
Ulf Möller, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna
Det finns en framtidstro inom svenskt lantbruk och det är glädjande att se det positiva lönsamhetsindexet och investeringsviljan. Framtidstron avspeglar sig också i att så många tittar på åtgärder för att stärka lönsamheten.
Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult
Vi vet sedan tidigare att många ungdomar vill lära sig mer om privatekonomi. I åldrarna 15-19 år är det mellan 20-30 procent som vill lära sig mer, mest intresserade är 17-åringarna.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Med rådande värdering blir marknaden känslig för dåliga nyheter och har därför lätt att bli orolig varför man som investerare bör räkna med en mer turbulent börs under året jämfört med föregående år.
Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank
Jag är mycket glad och stolt att vi fortsätter att vara ett valbart alternativ för de kunder som är anslutna till ITP-avtalet. ITP-sparare är en viktig kundgrupp och avtalspensionsaffären är betydelsefull när det kommer till att kunna erbjuda helhetslösningar till våra kunder.
Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring
Det är livsinkomsten som avgör din pension. Kvinnor som grupp har lägre löner än män och jobbar dessutom i högre utsträckning deltid, därför blir också pensionen lägre. Det är viktigt att sätta sig in i sin pension i tid, för att på så sätt kunna påverka den.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank
Vi är väldigt glada och stolta för utmärkelsen, vi delar synen att vi som kapitalförvaltare har ett stort ansvar för att få bolag att bli mer hållbara.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Det behövs starkare incitament för att få hushållen att ta ansvar för sitt pensionssparande. Ett subventionerat sparande skulle ge en bra signal om att det är viktigt att spara till pensionen.
Madelén Falkenhäll, senior analytiker Swedbank.
Det är många hushåll som undrar vad som sätter ett eventuellt stopp för ett bolån. För ensamhushåll med inkomster upp till 35 000 per månad är det nödvändiga levnadskostnader och för inkomster över 40 000 är det främst bankernas skuldkvotstak och efter den 1 mars Finansinspektionens nya hårdare amorteringskrav.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Att många orkar jobba längre är positivt, det kommer sannolikt behövas för att nå upp i en pension som många upplever att de behöver för att klara sig. Att arbeta ett eller ett par år efter 65 års ålder påverkar pensionen avsevärt. Det kan handla om tusenlappar varje månad.
Madelén Falkenhäll, senior analytiker
Vi på Swedbank har varit Stiftelsen Friends huvudsponsor i många år, och den här utställningen är ett viktigt nästa steg i att stötta deras arbete mot mobbning. Med skulpturerna tar idrotten, kulturen, civilsamhället och näringslivet ställning tillsammans för att skapa förändring.
Birgitte Bonnesen, vd Swedbank
Många som varit åskådare till mobbning önskar i efterhand att de gjort mer för att förhindra det som hände.
Per Leander, generalsekreterare på Stiftelsen Friends
Den stora skillnaden mellan företagare och anställda när det gäller pension är tjänstepensionen. De flesta anställda omfattas per automatik av tjänstepension, men företagare måste ta ett större eget ansvar för sin pension.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom
Vi gör riktade insatser och lägger stora resurser på att säkerställa att de påtalade bristerna rättas till. Samtidigt fortsätter vi det ständigt pågående arbetet med att upprätthålla och förbättra våra processer för att förebygga penningtvätt och terrorfinansiering.
Charlotte Elsnitz, chef för Swedbanks baltiska bankverksamhet
Jag vill tacka alla sparare som på detta sätt stöttar de ideella organisationernas viktiga arbete. Valet att spara i Humanfonden är både långsiktigt och ansvarsfullt. Det är ett sparande med både hjärta och hjärna.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp