Fortsatt stigande räntor att vänta det närmaste året

Report this content

Räntor steg kraftigt både i Sverige och omvärlden i mars. Förväntningarna om stramare penningpolitik har ökat i och med att centralbanker som Riksbanken, Fed och ECB har signalerat att den höga inflationen behöver bekämpas. Prognosen för bolåneräntor på samtliga löptider revideras därför upp i senaste Räntebladet, en analys från Swedbank Makro.

-De bundna bolåneräntorna har fortsatt att stiga under året. Ett högre globalt ränteläge bidrar till att lyfta de bundna boräntorna ytterligare framöver. Den rörliga bolåneräntan stiger i takt med att Riksbanken höjer räntan, vilket innebär att en kraftig uppgång av räntor med kort bindningstid är att vänta under de kommande 12 månaderna, säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström.

Swedbank räknar med fortsatt stigande räntor under året då centralbankerna lyfter sina styrräntor, samtidigt som inflationen ligger kvar högt och global tillväxt hålls uppe relativt väl.

-Riksbanken står inför en historisk upprevidering av inflationsprognosen, vilket vi räknar med också kommer att leda till en omsvängning av penningpolitiken. Vår prognos är att Riksbanken höjer räntan redan i april i år, vilket följs av ytterligare fem höjningar vid varje nästkommande penningpolitiska möte, säger Andreas Wallström.

I nuvarande prognos förväntas den femåriga bolåneräntan nå 2,50 procent i slutet på året, samtidigt som den rörliga stiger till 2,60 procent. Det kan jämföras med marsprognosen där den femåriga bolåneräntan förväntades uppgå till 2,00 procent och den rörliga till 1,60 procent.

Under nästa år väntas inflationen däremot sjunka tillbaka, samtidigt som tillväxten sviktar i flera länder, vilket bidrar till att ränteuppgången stannar av. Långräntor väntas till och med minska något under 2023.

-Svenska hushåll bör ställa in sig på en betydligt högre ränta än i dag. Ta reda på vilken ränta du tål och agera därefter. Har du en hög skuldsättning, både i relation till bostadens värde och din inkomst, och vill veta din framtida boendekostnad kan det vara klokt att binda hela eller delar av lånen, säger Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques.

Läs mer i den bifogade rapporten Räntebladet (PDF)

Kontakt:

Andreas Wallström, prognoschef Swedbank, tel +46 72 229 2007

Amanda Billner, presskommunikatör Swedbank, tel +46 73 045 11 68

Swedbank ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank Group är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se       

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

De bundna bolåneräntorna har fortsatt att stiga under året. Ett högre globalt ränteläge bidrar till att lyfta de bundna boräntorna ytterligare framöver. Den rörliga bolåneräntan stiger i takt med att Riksbanken höjer räntan, vilket innebär att en kraftig uppgång av räntor med kort bindningstid är att vänta under de kommande 12 månaderna.
Swedbanks prognoschef Andreas Wallström.