Citat

Prata om vad veckopengen förväntas räcka till och att det är bra att spara lite av den för att kunna göra något roligt längre fram. Låt barnet ta eget ansvar för sina pengar och låt dem också göra fel, det lär de sig mycket av.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Idag uppger tre av tio att de skulle sälja först och köpa sedan. Man kan minska sin osäkerhet att hitta en ny bostad när man sålt sin befintliga genom att påbörja köp- och säljprocessen ungefär samtidigt. Se till att ha ett lånelöfte klart samtidigt som du förbereder den egna försäljningen genom att ta kontakt med en fastighetsmäklare. När du väl hittat ditt drömboende kan du sätta igång försäljningen av din bostad direkt.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Införandet av riktåldrar innebär att pensionsåldern anpassas utifrån när man är född. Ju yngre man är, desto högre blir den förväntade pensionsåldern. Anledningen till det är att medellivslängden ökar och att pensionerna till följd av det blir lägre. För att säkra rimliga pensionsnivåer över tid behöver vi som kommer leva längre än tidigare generationer helt enkelt jobba fler år.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Även om bostadspriserna nu rör sig nedåt, gör de det från en markant ökning i början av året. Även bolåneräntorna steg något under samma period, vilket sammantaget gjorde det dyrare att köpa bostad under årets första kvartal. Hur utvecklingen kommer att se ut under resten av året är svårbedömt på grund av coronavirusets påverkan på de faktorer som styr köpkraften i bostadsmarknaden.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Botten är sannolikt nådd men coronakrisen blir djupare än vad vi tidigare räknat med, och återhämtningen kommer att gå långsamt. Hushåll och företag väntas vara försiktiga och viss produktion kommer att vara svår att få igång snabbt.
Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank
Vi är glada över att agera som strukturell rådgivare för K2A i denna fråga, en roll som är helt i linje med vår ambition att stödja företag som har åtagit sig att minska sitt koldioxidavtryck. Vi tror att K2A har alla förutsättningar för att vara relevanta för aktieinvesterare med fokus på miljön och minskade koldioxidutsläpp.
Per-Åke Nyberg, Head of Investment Banking på Swedbank
Vägen till en mer förutsägbar och trygg privatekonomi går via att ha koll på såväl inkomster som utgifter, och boendet brukar vara den största utgiften man har i hushållet. Detta gäller såväl i goda tider som under tuffare omständigheter. Några konkreta tips för att trygga inkomsterna är att gå med i A-kassan och skaffa en inkomstförsäkring. När det gäller kostnader gäller det att ha koll på alla delar i boendeekonomin, exempelvis med hjälp av några enkla tips och råd från oss på banken.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Konjunktur och börs är olika saker, vilket är något som marknaden visat under de senaste veckorna med all tydlighet. Vi ser dock en risk att realekonomin kan komma att göra sig påmind för börserna de kommande veckorna mot bakgrund av den snabba delvisa återhämtning vi sett under senare tid.
Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank
Jag är mycket stolt och glad över att bli vald till ny ordförande. Fondbolagens förening har en viktig uppgift i att tillsammans driva fondmarknadens frågor framåt, med fokus på att ta tillvara spararnas intressen och skapa förutsättningar för branschen att möjliggöra ett långsiktigt hållbart och sunt sparande för alla.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Sammantaget har indexet fallit med drygt 17 indexenheter under mars och april. Det är en exceptionell kraftig nedgång som visar på en snabb försämrad tjänstekonjunktur som vi aldrig har sett tidigare i inköpschefsindex.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Den svenska industrikonjunkturen fortsätter att försämras i snabb takt i spåren av coronapandemin.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Det kan tyda på att företagen redan har tagit höjd för coronavirusets effekter i sina produktionsplaner, vilket är positivt. Men det kan också vara så att de växande utmaningarna med coronapandemin för näringslivet ännu inte hunnit beaktats. Det kan alltså finnas en risk för att produktionsplanerna kommer att revideras ned längre fram.
Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank
Det mesta är redan med på deklarationsblanketten, men kom ihåg att kolla att allt stämmer och vilka avdrag du har rätt att göra, det kan finnas tusenlappar att tjäna.
Arturo Arques, privatekonom, Swedbank och sparbankerna
Det är ett allvarligt läge för många småföretag och de buffertar som byggts upp äts snabbt upp när intäkterna minskar samtidigt som kostnaderna är kvar. Men vi ser också exempel på företag som fått ett uppsving, så allt är inte nattsvart.
Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank
Om resultatet står sig när Småföretagsbarometern summeras rör vi oss mot ett konjunkturläge för småföretagen som är jämförbart med den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet eller under finanskrisen 2008-2009.
Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna
Vi arbetar nära våra företagskunder för att se vilka möjligheter vi kan skapa tillsammans för att vi gemensamt ska ta oss igenom krisen.
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund
Vår analys visar på en stor variation på effekterna av regeringens stödpaket. Det är lätt att förstå om småföretagare som driver enskild firma känner sig bortglömda. Givet att Sverige har nästan 900 000 företagare med enskild firma är situationen allvarlig.
Jörgen Kennemar, seniorekonom, Swedbank
Vår främsta uppgift som bank är att göra vad vi kan för att hjälpa våra kunder komma igenom denna svåra situation.
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank
För den som tjänar 33 000 kronor före skatt, hade ersättningen vid arbetslöshet med de gamla reglerna blivit 13 900 kronor efter skatt. Nu blir den i stället 18 000 kronor efter skatt. Det är fortfarande 7 000 kronor mindre att röra sig med per månad än när man arbetar, men det gör åtminstone att ekonomin går ihop varje månad. De flesta i den här typen av hushåll kan, med den nya förstärkningen, klara sina nödvändiga levnadskostnader trots arbetslöshet.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Det kom in starka signaler från vår företagsrådgivning om behovet att snabbt kunna ställa om sin personalstyrka. Vår utgångspunkt i den här extrema situationen är att vi som bank, både själva och tillsammans med andra aktörer, ska arbeta för att ta fram snabba och kreativa lösningar som håller både på kort och lång sikt. Med initiativet Växla jobb är vår förhoppning att vi kan bidra till att underlätta både för företag och deras anställda.
Mikael Björknert, chef Svensk bankverksamhet, Swedbank
Vi ser att vi tillsammans med andra aktörer har en viktig roll i att hjälpa våra kunder med kunskap och ekonomiskt stöd. Det har vi gjort i 200 år och det kommer vi att fortsätta göra.
Mikael Björknert, chef Svensk bankverksamhet, Swedbank
När finansinspektionerna i Sverige och Estland nu har avslutat sina utredningar är det ett bra tillfälle för en nystart inom Group Legal. Eva de Falck har gjort stora insatser som chefsjurist. Jag vill tacka Eva för hennes ansträngningar och hårda arbete.
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank
Den här hackathon-rörelsen relaterat till Covid-19 startades initialt upp i tre av våra fyra hemmamarknader. Det är naturligt för oss att stödja det, och vi uppmuntrar både våra medarbetare, kunder och branschkollegor att registrera sig och delta i evenemanget. Genom att stödja The Economy Track, tar vi oss tillsammans an utmaningar på områden som kommer att hjälpa både våra privat- och företagskunder, näringslivet och samhället som helhet.
Lotta Lovén, Head of Digital Banking & IT, Swedbank
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 46,9 i mars från 56,4 i februari. Det är den största månatliga nedgången i indexets 15-åriga historia och är nu på den lägsta nivån sedan 2012. Nedgången i PMI-tjänster mildrades dock av stigande leveranstider, men är sannolikt mer av ett utbudsproblem än en ökad efterfrågan.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Jag är väldigt glad över att välkomna Mattias Persson till Swedbank. Mattias har stor erfarenhet av områden som är centrala i vårt analysarbete och för våra kunder, jag tänker särskilt på finansmarknadsfrågor, finansiell stabilitet och hållbarhetsfrågor.
Ola Laurin, chef Stora företag & institutioner, Swedbank
Jag ser verkligen fram emot att få leda ett av Nordens och Baltikums mest kompetenta team av makroekonomer och bidra till att utveckla analyserna men framförallt med att hjälpa Swedbanks kunder i den utmanande tid vi alla befinner oss i.
Mattias Persson, tillträdande chefekonom och global chef för Swedbank makroanalys
Många hushåll står väl rustade för sämre tider, men det gäller inte alla. För de som exempelvis inte har någon sparbuffert kan det bli tufft. Men det finns saker man kan göra, både i det mer akuta läget och på längre sikt, för att få sin ekonomi så trygg som det går.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Tillverkningsindustrins produktionsplaner har på kort tid rubbats i grunden av coronakrisen. I mars föll indexet för produktionsplaner till 33,8 från 60,1 i februari, vilket är den lägsta indexnivån sedan årsskiftet 2008/2009.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Som den stora ägare vi är, har vi både ett ansvar och en möjlighet att bidra till en positiv utveckling för både individ, samhälle och miljö. Vi vill skapa en god och långsiktig avkastning till våra kunder. Det ser vi går hand i hand med vår ambition att som nyckelspelare i branschen fortsätta vårt arbete med att påverka företagens hållbarhetsarbete i rätt riktning.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Just nu finns en stor oro gällande spridningen av Covid-19 och dess effekter på den globala ekonomin, utöver de direkta humanitära effekterna. Påverkan på många företag både här i Sverige och globalt orsakar stora problem, och det finns också en osäkerhet kring när vi kan förvänta oss en positiv vändning. Vi är mycket glada att i den här turbulenta och utmanande situationen få möjligheten att delta i EIB:s obligation.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Prognosen förutsätter att de restriktioner som införts av myndigheter, tillsammans med hushållens och företagens självpåtagna försiktighetsåtgärder, börjar avta inom en snar framtid. Om inte det sker blir den ekonomiska nedgången än djupare.
Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank
Clifford Chances rapport bekräftar bilden av ett misslyckande. Banken har i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har rätt att ställa. Vi har nu facit och arbetar hårt med att komma till rätta med problemen.
Göran Persson, styrelseordförande Swedbank
Den stora osäkerhet som råder kring spridningen av coronaviruset och dess effekter gör att styrelsen anser att det bästa att göra i situationen är att senarelägga årsstämman. Vi kommer nu att fokusera på att hjälpa våra kunder i en mycket utmanande tid, så att vi tillsammans kan ta oss genom detta på bästa möjliga sätt.
Göran Persson, Styrelseordförande, Swedbank
Det är inte konstigt att många väljer att hålla hårdare i plånboken nu när det råder så stor osäkerhet över konjunkturen och på finansmarknaden. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv får vi hoppas att denna osäkerhet inte består allt för länge.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Swedbank har brustit i hanteringen av kundernas, ägarnas och samhällets förtroende. Det är besvärande och mycket allvarligt.
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank
Lantbrukarna efterlyser en större politisk långsiktighet. De investerar inte bara för sig själva utan även för kommande generationer, då behöver de spelregler som gäller för en längre period.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank
Vi står inför en period där den fortsatta utvecklingen av coronavirusets spridning kommer sätta tonläget för de globala börserna. Då det i dagsläget är omöjligt att prognostisera hur det kommer utvecklas så menar vi att det inte är rimligt att ha en högre aktievikt än normalt.
Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank
Pensionen grundar sig på den inkomst man haft under hela yrkeslivet. Har man en lägre lön finns en del saker att tänka på för att ekonomin ska bli så bra som möjligt den dagen det är dags för pension. Och det är viktigt att börja i god tid, då har man större möjlighet att påverka pensionen till det bättre.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn ökade i februari till 56,7 från uppreviderade 53,5. Det är den högsta indexnivån sedan hösten 2018 och antyder om en ökad aktivitet i tjänstesektorn. Osäkerheten kring coronaviruset och dess effekter på tillväxten ökar dock risken för en konjunkturavmattning i tjänstesektorn de närmaste månaderna.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Även om coronavirusets effekter på svensk industri ännu inte är synliga i PMI kan de stigande leveranstiderna vara en indikation på utbudsbegränsningar på grund av utebliven produktion, inte minst från kinesiska leverantörer. Något som på sikt kan äventyra den svenska industriproduktionen.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Även om situationen ser bra ut generellt sett har vissa grupper i samhället det fortsatt mycket tufft, inte minst ensamstående och unga. Var man bor och om man bor i småhus eller bostadsrätt spelar också stor roll.
Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom
Realinkomsterna har ökat mycket de senaste tio åren, men ser man till vad det blir kvar i plånboken efter nödvändiga levnadskostnader är betalda blir bilden lite annan. De med högre inkomster är de som har fått mest kvar i plånboken, runt 7 000 kronor per månad, medan garantipensionären faktiskt har mindre kvar i plånboken nu än 2010.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Många företagare saknar en juridisk beredskap om det skulle hända något med företaget eller dem själva. Att inte tänka efter före kan skapa onödig otrygghet för den enskilde företagaren.
Jörgen Kennemar, ekonom Swedbank
Många verkar tänka om när man närmar sig pension, från att planera att gå i pension i förväg ändrar man sig till att vilja jobba längre än till 65 år. Främsta anledningen till det är dock inte för att få högre pension, utan att man tycker att det roligt och socialt att jobba, många gör det också för att ha råd att unna sig lite extra när man väl går i pension.
Madelén Falkenhäll, ekonom Swedbank
Det är glädjande att så många företagare ser den äldre arbetskraften i företaget som en viktig resurs, att arbeta några år extra bidrar både till ökad tillväxt för samhället och ett bättre utgångsläge inför pensionen för den enskilde.
Jörgen Kennemar, ekonom Swedbank
Om man har möjlighet bör man betala det överskjutande beloppet med en gång så man slipper ränteutgiften. Viktigt att komma ihåg är att ränteutgiften inte är avdragsgill.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
De flesta av oss tar dagligen små och stora ekonomiska beslut som påverkar både vår vardag och framtid. Om man har en grundläggande förståelse för privatekonomi är chansen större att valen man gör blir bra, och bidrar till att man kan leva det liv man vill.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade i januari med 3,4 indexenheter till 52,5 jämfört december och är därmed tillbaka till tillväxtzonen. PMI-tjänster fortsätter dock att vara lägre än normalt, men den nedåtgående trenden har brutits och en svag återhämtning har inletts under de senaste månaderna även om riskerna för bakslag är fortsatt stora.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank
Tecken på en återhämtning i svensk industri har ökat under inledningen av 2020 i spåren av en ljusare omvärldskonjunktur även om ett enskilt månadsutfall inte ska övertolkas.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank
Valberedningens förslag har arbetats fram sedan valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter om det senaste årets händelser och hur banken hanterat dessa. Ett antal ledamöter gav på ett tidigt stadium besked att de avböjde omval. Valberedningen menar att bankens styrelse under året agerat kraftfullt för att reda ut brister i bankens arbete mot penningtvätt och lägga grunden till att återskapa förtroendet för banken.
Lennart Haglund, valberedningens ordförande