Swedbank Robur Klimatrapport 2021

Report this content

Majoriteten av fondbolagets aktivt förvaltade aktiefonder ligger även i år på en betydligt lägre nivå av koldioxidutsläpp än sitt respektive jämförelseindex. Nya delmål för klimatarbetet fastställdes och en ny mörkgrön fond med fokus på klimatomställningen (Climate Impact) lanserades. Aktiekapitalet i ytterligare en fondfamilj (Transfer) säkerställdes att vara förvaltat i linje med Parisavtalet*. Det visar Swedbank Roburs Klimatrapport för 2021.

- Jag är mycket stolt över det vi har gjort under 2021, det är ett starkt och dedikerat teamarbete bakom varje steg vi tar för att nå våra klimatmål. Under året satte vi också nya delmål och publicerade hur vi kommer att arbeta och vilka metoder vi använder för att vårt förvaltade kapital ska nå nollutsläppsmålet redan 2040, säger Pia Gisgård, chef Hållbarhet och Ägarstyrning på Swedbank Robur.   

Sammanfattning Swedbank Roburs Klimatrapport 2021:

  • Per den 1 januari 2021 antogs en uppdaterad Policy för ansvarsfulla investeringar där strategin att välja bort fossila bränslen utökades till att, utöver kol, även inkludera olja, gas och kraftprodukter såvida bolagen inte har tydliga omställningsmål. I tillägg till det väljs investeringar i okonventionella fossila bränslen såsom arktisk olja/gas, skifferolja/gas och oljesand bort.
  • Investeringar i hållbara obligationer fördubblades och uppgår nu till 36 Mdr SEK.
  • 50 procent lägre koldioxidavtryck i våra kreditfonder mot jämförbara marknader.
  • Publicerad färdplan och metodik för hur Swedbank Roburs förvaltade kapital ska nå nettonollutsläpp.
  • 42 fonder topprankade av Climetrics**.
  • Lansering av en ny mörkgrön fond (Swedbank Robur Climate Impact) där investeringarna aktivt bidrar till klimatomställningen.
  • Säkerställt att ytterligare en fondfamilj (generationsfonderna Swedbank Robur Transfer) förvaltas i linje med Parisavtalet.

Swedbank Roburs nya delmål i korthet
Kraftig minskningen av koldioxidutsläpp - Halvera portföljernas koldioxidutsläpp till 2030 (jmf. m. 2019 års basvärde) för att säkerställa nettonollutsläpp till 2040. Detta skall delvis nås genom ökade investeringar i bolag som själva har satt nettonoll utsläppsmål. Andelen av fondbolagets förvaltade kapital som satt nettonoll utsläppsmål skall uppgå till 60 procent 2030 och 100 procent till 2040.

Klimatlösningar - Öka investeringarna i klimatlösningar med initialt fokus på förnybar energi. 1,4 procent av Swedbank Roburs portföljs aggregerade förvaltade kapital 2030 skall vara investerat i förnybar energi för att sedan öka till 3,8 procent 2040.

Påverkansarbete - Identifiera och prioritera dialoger med bolag inom TCFD* (Task force on Climate-related Financial Disclosures) sektorer som står för 70% av Swedbank Roburs fonders ägda utsläpp. Ett aktivt påverkansarbete genom dialoger skapar förutsättning för stöttning av bolagens resa att sätta egna nettonollmål och arbeta för att nå dessa mål.
 

Mer information: 
Swedbank Robur Klimatrapport (länk).
Roadmap to net zero (länk)

 

Kontakt:
Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur, +46 72 230 52 64

 

Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.
 

*Baserat på den data som finns att tillgå för aktier och obligationer.
** Climetrics rankar fonder utifrån klimatpåverkan, klimatrisker och möjligheter. Ratingsystemet bygger på tre delar: en fonds portföljinnehav, dess investeringspolicy och kapitalförvaltarens styrning.
 

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det totalt förvaltade kapitalet uppgick till 2018 miljarder SEK (31 dec 2021).
Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet. Läs mer på www.swedbankrobur.se. 

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är mycket stolt över det vi har gjort under 2021, det är ett starkt och dedikerat teamarbete bakom varje steg vi tar för att nå våra klimatmål. Under året satte vi också nya delmål och publicerade hur vi kommer att arbeta och vilka metoder vi använder för att vårt förvaltade kapital ska nå nollutsläppsmålet redan 2040.
Pia Gisgård, chef Hållbarhet och Ägarstyrning