Dela

Kontakt

Citat

I nästa års budget satsar regeringen mycket på pensionärerna, de med lägst pensioner kan få upp till 1 250 kronor mer i plånboken jämfört med i år. Men även höginkomsttagarna gynnas av den nya budgeten. Den slopade värnskatten gör att den som tjänar till exempel 75 000 kronor får en skattesänkning på 1 200 kronor per månad.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Jag vill tacka Ragnar för hans värdefulla bidrag till koncernledningen och Swedbank.
Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef Swedbank
Det är bra att de med lägst pensioner får lite mer i plånboken. Men små skillnader i pension mellan de som har arbetat ett helt yrkesliv och de som inte arbetat, kan ge negativa drivkrafter för samhällsekonomin - om människor upplever att det inte lönar sig att arbeta.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank
Köpkraften är generellt sett fortsatt god. De hushåll som köper en bostad behöver lägga något mindre av sina disponibla inkomster på boendet, jämfört med årets första kvartal. Men den ökade köpkraften gäller inte alla och möjligheten att köpa en bostad varierar mellan olika delar av landet och olika hushåll.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. FN: s principer för ansvarsfull bankverksamhet stämmer väl överens med bankens fundamentala engagemang för hållbarhet där vi vill skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och ett mer hållbart samhälle.
Anders Karlsson, tillförordnad VD och koncernchef för Swedbank
Gabriel har gjort ett viktigt bidrag till Swedbank under sin anställningstid och nu är det ett bra tillfälle att ändra ledarskapet i vår kommunikationsorganisation.
Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef, Swedbank
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i augusti till 54,1 från 52,5 i juli och nådde den högsta nivån sedan mars i år. Uppgången kom till största delen via en ökad orderingång som vi vet kan uppvisa stora månatliga svängningar, vilket gör att augustiutfallet inte ska övertolkas.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Vi står inför ett antal händelser som mycket väl kan utlösa kortsiktig turbulens men övervikten i aktier motiveras inte genom en tro på hög tillväxt och stark vinstutveckling. Det handlar snarare om att vi är i ett läge där Brexit och handelstvisten är kända faktorer för marknaderna, men att räntorna sannolikt kommer förbli låga under avsevärd tid framåt.
Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank
Utvecklingen under sommar månaderna visar på en stabilisering i indexet. Det är en utveckling som går på tvärs jämfört med andra länder inte minst i eurozonen där PMI-talen fortsätter att peka nedåt även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora för svensk industri.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Med Jens Henriksson får banken en verkställande direktör som kombinerar ett erfaret ledarskap, en stark kommunikativ förmåga och en bred kunskap om bank- och finansmarknaderna. Jens har den samlade kompetens som krävs för att ta sig an bankens situation utifrån den senaste tidens kritik, de snabba teknikförändringarna och konkurrensen som präglar banksektorn idag.
Göran Persson, styrelseordförande i Swedbank AB (publ)
Jag känner mig ödmjuk och hedrad, men också väl medveten om de utmaningar som ligger framför oss. Min uppgift som vd för Swedbank blir att återvinna förtroendet, utveckla bankens hållbara profil samt fortsätta den framgångsrika digitaliseringsresa som Swedbank inlett. Med den 200-åriga traditionen, de kompetenta medarbetarna samt de många lojala kunderna har vi alla förutsättningar att ta banken stärkt in i framtiden.
Jens Henriksson, tillträdande vd och koncernchef, Swedbank
Det blir tuffare tider, men nedgången är hanterbar. Vi ser inte att penningpolitiska åtgärder fungerar effektivt för att dämpa fallet i det här läget. Vad som däremot kan stimulera ekonomin är offensiva reformer med satsningar på bland annat välfärd, företagande och gröna investeringar för att driva på klimatomställningen.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Den globala osäkerheten är stor. Skulle utvecklingen bli ännu sämre än vad vi tror, ligger penningpolitiska lättnader såsom räntesänkning som nya obligationsköp nära till hands.
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank
Det är viktigt att vara insatt i både sin egen och i hushållets gemensamma ekonomi. Lämnar man över alltför mycket ansvar på någon annan blir man mer sårbar om livssituationen skulle förändras. De som tar ett gemensamt ansvar för ekonomin har också mindre konflikter om pengar.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Till följd av de högre prisbasbeloppen får garantipensionären 150 kronor mer i plånboken varje månad och studenten får knappt 200 kronor mer. Men de som får störst förbättring är höginkomsttagare som får en rejäl skattesänkning till följd av den högre brytpunkten för statlig inkomstskatt.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Vi vill påminna bostadsköparna om att det inte bara är ränteförändringar som påverkar boendeekonomin, även belåningsgraden spelar roll. Har man en belåningsgrad över 70 procent kan det vara klokt att prioritera amortering. I synnerhet om man har rörlig ränta och vill ha lägre risk i sin ekonomi. Amorteringarna minskar inte bara räntekänsligheten utan också risken i din privatekonomi vid prisnedgång.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn steg i juli till 52,3 jämfört med 49,8 i juni. Det är en positiv siffra men under ytan finns det flera tecken på en fortsatt trög tjänstekonjunktur inte minst orderingången som fortsätter att vara utanför tillväxtzonen.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Indexet har stabiliserats under de senaste månaderna men är alltjämt på de lägsta nivåerna på sex år, vilket tyder på en fortsatt dämpad svensk industrikonjunktur.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Swedbank ska fortsätta vara en starkt kapitaliserad bank, en bank med låg risk. Genom de nya målen får vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta bidra positivt till de samhällen vi verkar i.
Göran Persson, styrelseordförande Swedbank
Trots den osäkra omvärlden såg vi under kvartalet en ökad kundaktivitet på alla våra hemmamarknader.
Anders Karlsson,tillförordnad vd och koncernchef, Swedbank
Även om enskilda månader ska tolkas med viss försiktighet inte minst under sommarmånaderna, är den nedåtgående trenden i PMI-tjänster tydligt nedåtriktad och signalerar en allt svalare svensk tjänstekonjunktur.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Tyvärr är det fortfarande många som inte känner till att man kan påverka klimatet genom sina sparpengar och sitt pensionssparande. Jag är övertygad om att det är ett val som dessutom kan löna sig även för plånboken på sikt. Företag som arbetar medvetet med sin klimatpåverkan har bättre förutsättningar att ge god avkastning över tid än företag som inte gör det.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
PMI-total sjönk till 52,0 i juni jämfört med 53,1 i maj. Det var den näst största nedgången hittills i år och även om trenden i PMI uppvisar en sidledes utveckling under de senaste månaderna är konjunkturriskerna på nedsidan fortsatt stora.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Vill man kunna påverka sin pension behöver man ha kunskap om hur pensionssystemet fungerar. Många kanske skräms av att det verkar krångligt. För att nå ut till ännu fler med kunskap som är avgörande för ett tryggt liv har vi tagit fram information om bland annat pension på sex olika språk och enkel svenska. Vi hoppas att det kommer att hjälpa många att lära sig mer.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Vi har nu tecknat en avsiktsförklaring med Eneo Solutions om att ingå ett elköpsavtal för att bygga en egen solcellspark. Första spadtaget tas i höst och parken beräknas vara i drift i juni 2020.
Ragnar Gustavii, chef vd-stab, Swedbank
Arbetet med solcellsparken är ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete. Vi är inte först med en egen solcellspark, men klimatarbetet är heller ingen tävling. Tvärtom, ju fler som tar initiativ i en mer hållbar riktning desto bättre.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank
Det är ändå värt att notera att det är en så stor andel industriföretag som påverkas negativt av kronförsvagningen, vilket stödjer bilden av att många företag har ett stort importinnehåll i sin produktion.
Jörgen Kennemar, senioranalytiker, Swedbank
Vi vill kunna erbjuda våra kunder ett bra utbud av olika digitala och mobila tjänster. Google Pay är ett bra exempel på en betaltjänst som många av våra kunder vill använda sig av. Det ger våra kunder ytterligare en möjlighet till ett säkert och mobilt betalningsalternativ.
Lotta Lovén, Head of Digital Banking, Swedbank
Dagens beslut är en konsekvens av pågående interna undersökningar. Swedbanks engagemang i den estniska marknaden är oförändrat. Vi har fullt fokus på våra anställda, kunder och andra intressenter. Estland är en av Swedbanks fyra hemmamarknader, och vi kommer att fortsätta utveckla vår ledande estniska verksamhet med samhället och kunderna i centrum.
Charlotte Elsnitz, Head of Baltic Banking, Swedbank
Tydligast syns trenden i de minsta företagen och det är också de som kan vara mest sårbara vid konjunkturförändringar. De har fullt upp med vardagen och hinner helt enkelt inte med att planera för framtiden.
Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank
För exporterande företag kan en svag krona både vara bra och dåligt, men generellt gynnas svensk export av att svenska produkter relativt sett blir billigare. För de företag som på något sätt sysslar med import är det däremot mindre positivt.
Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna
Det är svårt att förstå hur tjänstepensionen påverkas om man slutar jobba före 65 år, de olika avtalen ser olika ut och vid vilken ålder man går i förtida pension påverkar också. Ta reda på vilka som förvaltar din tjänstepension och kontakta dem för att se hur just din pension påverkas.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Det är tredje månaden i rad som PMI-tjänster sjunker och förstärkte den trendmässiga nedgången i tjänstekonjunkturen som pågått sedan 2018.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Det är glädjande att se hur den stigande sysselsättningen och sjunkande arbetslösheten påverkar de ungas disponibelinkomster. Med ett fast jobb ökar möjligheterna för unga att skaffa tak över huvudet, få möjlighet att bilda familj och leva det liv de vill.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Den nedåtgående trenden i PMI är bruten och antyder om att den svenska industrikonjunkturen håller på att stabiliseras med stöd av en svag krona trots en osäker omvärldskonjunktur.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Den som köpte en bostadsrätt i Sverige 2008 kan idag, drygt tio år senare, sälja bostadsrätten med en sådan vinst att vinsten efter skatt i genomsnitt överstiger den totala boendekostnaden under tioårsperioden med 2 200 kronor varje månad.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Det är så kul att få ett sådant här erkännande, det visar att vi ligger i framkant. Utvecklingen av algoritmiska portföljer är en av anledningarna till att vi kom med i ITP-upphandlingen och är en viktig del i vårt erbjudande inom tjänstepensionsaffären. Jag vill skicka ett stort tack till alla som varit med och gjort detta möjligt.
Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring
Det finns en hög efterfrågan på innovativa, flexibla och smarta kassalösningar från både handlare och konsumenter. Det bidrar både till en ökad omsättning och högre kundnöjdhet. Genom investeringen och samarbetet med KACHING Retail kan vi nu fortsätta att driva den här utvecklingen framåt, så att mobila lösningar för betalningar kan bli ännu mer smidigt och effektivt.
Linus Singelman, Head of Swedbank Group Commerce
Det krävs både kunskap och intresse för att spara i aktier, men är man nyfiken på aktier och har tid att hålla koll på börsen ska man inte tveka att försöka lära sig mer. När du läst på, tagit mod till dig och köpt din första aktie har du tagit dig över den största tröskeln. Satsa sedan på att fortsätta lära dig mer samtidigt som du bygger upp ett sparande med aktier i flera olika branscher så att du sprider riskerna.
Tove Zander, vd på Unga Aktiesparare
Att vara nyfiken och prata om ekonomi och sparande i familjen, med sin partner och sina vänner kan vara ett bra sätt att lära sig mer. Men tänk på att inte lägga besluten om ditt sparande i händerna på någon annan, utan se till att du själv har koll och kan göra självständiga och medvetna val kring din ekonomi.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Fler och fler upptäcker att egen solproduktion både är klimatmässigt och ekonomiskt smart.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Som stor aktör har vi möjlighet att hjälpa många människor att göra hållbara val. Den som installerar solceller bidrar aktivt i energiomställningen och när många gör samma sak blir kraften stor.
Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag, Swedbank
Heidi Schauman är en av Finlands mest erfarna ekonomer och en samhällsdebattör av rang. Jag är väldigt glad över att välkomna Heidi till Swedbank i allmänhet och till rollen som chefsekonom i Finland i synnerhet. Heidi har djup kunskap om områden som är centrala för våra kunder och den föränderliga marknad de befinner sig på.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Jag ser verkligen framemot att bli en del av Swedbank. Swedbank har ett stort samhällsengagemang och värderingar som passar mig på ett personligt plan. Dessutom håller Swedbanks analyser erkänt hög kvalitet och förtroendet för deras expertis är stort på marknaden. Det är min ambition att fortsätta att leverera kvalitativa analyser med fokus på kundvärde liksom att sprida såväl kunskap som insikt till en bred målgrupp
Heidi Schauman, tillträdande chefsekonom på Swedbank Finland
Med olika inkomst är det svårt att hålla samma ekonomiska tempo. Ett sätt att fördela utgifter på kan vara att dela upp dem procentuellt utifrån hur mycket man tjänar. Skaffa ett gemensamt konto för vardagliga inköp, dit två kort är kopplade. På så sätt inkluderas även de små utgifterna i den gemensamma ekonomin
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Med kunskap kan man fatta genomtänkta beslut kring sin ekonomi som kan få betydelse för hela livet. Många har lärt sig om privatekonomi av sina föräldrar och det är bra. Men alla har inte samma förutsättningar, därför är det viktigt att skolan tar ämnet privatekonomi på allvar och hjälper till att rusta barn och unga med kunskap i privatekonomi.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Välj sparform utifrån vad du vill göra med dina pengar och när du behöver dem, det kan vara avgörande för att du ska uppnå det du vill. Aktier och fonder innebär en risk, men på några års sikt kan de också ge bättre avkastning än ett sparkonto. Det kan kännas tråkigt att spara till något i flera år, men känslan av att uppnå ett stort mål är oslagbar.
Tove Zander, vd för Unga Aktiesparare
Vi ser en mycket stor potential i vårt partnerskap med Minna Technologies, och är mycket glada över att få vara en del av deras fortsatta expansion och utveckling framåt.
Lotta Lovén, Head of Digital Banking, Swedbank
Ett långsiktigt sparande till pension är en nödvändighet för de allra flesta, men särskilt för dem som har en pensionsprognos som visar att pensionen inte går att leva på. Den första entréfonden togs fram 2011 och har sedan dess i snitt gett en avkastning på 10,2 procent per år. Vi är naturligtvis glada över att de här fonderna kontinuerligt fortsätter att ge våra kunder en mycket god avkastning och bidrar till att trygga en framtida livssituation.
Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring
Genom att spara själv till din pension eller jobba något eller några år extra kan du höja din pension. Men det går också att påverka ekonomin som pensionär genom att i tid försöka minska de fasta utgifterna
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp