Kvinnors inkomster i nivå med männens år 2086

Kvinnors inkomster ökar och de knappar in på männens. Men går det i samma takt som de senaste 25 åren dröjer det till 2086 innan kvinnors genomsnittliga löner är i nivå med mäns. Löneskillnaderna får också effekt på många kvinnors framtida pensioner – och för deras möjligheter att spara. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna.

Kvinnors inkomster, både från arbete och från kapital, är lägre än mäns. Så har det varit historiskt och så är det även idag. Kvinnors genomsnittliga lön var 21 000 kronor före skatt år 2018, medan män i genomsnitt tjänade 27 500 kronor före skatt1. Det betyder att kvinnors lön i genomsnitt är 76 procent av männens. År 1993 var siffran 71 procent.

Kvinnors förvärvsinkomst har under de senaste 25 åren ökat med 65 procent i fasta priser, jämfört med 52 procent för män. Ändå uppgår kvinnors inkomster bara till 76 procent av männens lönenivå. Det går åt rätt håll, men det går långsamt, Med den här takten har kvinnor och män samma genomsnittslöner år 2086, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Kvinnor arbetar mer nu än för 25 år sedan
En högre andel av kvinnorna arbetar idag än för 25 år sedan, detsamma gällen för männen. Den största anledningen till att kvinnors genomsnittliga förvärvsinkomst närmar sig mäns är i stället att kvinnor jobbar fler timmar per vecka nu jämfört med för 25 år sedan2

Andelen kvinnor som arbetar 35 timmar eller mer per vecka har ökat från 65 till 74 procent sedan 1995. För män ligger andelen still på 89 procent. För att jämna ut ytterligare behöver fler kvinnor i större utsträckning jobba heltid, söka sig till andra yrken och arbetsmarknaden i stort bli mer jämställd, säger Madelén Falkenhäll. 

Kvinnors pension lägre till följd av lägre inkomst
Pensionen bygger på den inkomst man har haft under hela sitt arbetsliv. Så länge kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män kommer också kvinnors pensioner vara lägre än mäns. 2018 uppgick den genomsnittliga pensionen för kvinnor till 69 procent av männens. Kvinnor tar i större utsträckning än män del av garantipension, ett bidrag som ges till de med lägst pensioner. 44 procent av de kvinnliga pensionärerna gjorde det 2018, jämfört med 12 procent av de manliga3

Om kvinnors löner närmar sig mäns kommer även pensionerna att göra det. Ett tecken på att de gör det är att andelen kvinnor som får garantipension har minskat från 55 till 44 procent mellan 2015 och 2018, säger Madelén Falkenhäll.

Kvinnors kapitalinkomst ligger kvar på hälften av männens
Inkomst från kapital, såsom försäljning av fastighet, utdelningar från egna företag samt egna placeringar, varierar mellan åren. Det gäller både för kvinnor och män. Men kvinnors inkomst från kapital som andel av mäns ligger på en relativt jämn nivå, 50 procent, sedan 19954

Att kvinnors inkomst från kapital är så mycket lägre än mäns är inte oväntat. Har man en lägre inkomst är det också svårare att få pengar över att placera eller investera. Men även ett litet sparande kan växa sig större, och sparar man på längre sikt kan det vara klokt att placera pengarna där de ger avkastning, till exempel i fonder. Kvinnor är generellt lite mindre riskbenägna i sitt sparande, säger Madelén Falkenhäll.

 

För mer information:    
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                           www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                            www.swedbank.se/privatekonomi
                                                                                                                                www.swedbank.se/framtid

 

1Statistiska centralbyrån. Senast tillgängliga inkomststatistik.
2 Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsundersökningen (AKU).
3 Pensionsmyndigheten.
4 Finansdepartementet.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 161 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det går åt rätt håll, men det går långsamt, Med den här takten har kvinnor och män samma genomsnittslöner år 2086.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank