Dela

Kontakt

Citat

Locker Room Talks arbete bygger på att utmana de påhittade regler och förväntningar som finns kring hur vi beter oss mot varandra. Genom att utmana och uppmuntra samtal förbättrar de inte bara idrotten utan även samhället i stort, och det är i linje med Swedbanks värderingar.
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank
Vi på Swedbank Robur ser kontinuerligt över vårt produktutbud. Vårt mål är att vara innovativa och lyhörda gentemot våra kunders behov och önskemål.
Christian Leonhard, ansvarig förvaltare Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix
Utan sänkt skatt för pensionärer och höjt barnbidrag samt studiebidrag hade många hushåll fått mindre pengar att röra sig med 2018 jämfört med 2017.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Med Lyckoslanten vill vi uppmuntra barns intresse för pengar, sparande och entreprenörskap. Vi är oerhört glada och stolta över att vårt arbete uppmärksammas och uppskattas eftersom vi vet att en sund och hållbar ekonomi är grunden till så mycket i livet.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Vi välkomnar även att fondtorget ges ett tydligare hållbarhetsfokus. Att se till att människor med hjälp av sitt sparande kan göra medvetna val för en långsiktigt mer hållbar tillvaro är väldigt viktigt. Vi uppskattar den konstruktiva dialog vi haft med beslutsfattarna så här långt, samt att signalen är tydlig att det finns en vilja att lyssna på remissinstanserna.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
För att ha en sund privatekonomi behöver man ha koll på sina löpande utgifter. Men vår undersökning visar att många har dålig koll på sina abonnemangstjänster. Därmed riskerar man både att betala för tjänster som man inte behöver och att betala onödigt mycket för sina abonnemang.
Malin Hlawatsch, privatkundschef, Swedbank
Prisutvecklingen på bostäder har totalt sett bromsat in. I Stockholmsregionen har såväl småhuspriser som bostadsrättspriser visat en nedgång på 2 procent i tredje kvartalet jämfört med det andra. Både Göteborgs- och Malmöregionen visade en uppgång på 4 procent på bostadsrätter i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet.
Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux
Det finns många områden man bör fatta aktiva beslut inom, inte minst det egna löneuttaget som exempelvis ligger till grund för nivån på det man får från det allmänna försäkringssystemet.
Johan Kreichbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna
Många ger nyårslöften om att leva sundare, att börja träna med mera. Ett bra löfte till dig själv är att inför det nya året se över ditt sparande. Kanske kan du öka ditt sparande något eller börja spara regelbundet för att ha en buffert, till pensionen eller något som du drömmer om.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Lever man tillsammans med någon och inkomsterna skiljer sig åt bör man prata om hur den gemensamma ekonomin ska se ut. Ofta har man gemensam ekonomi gällande hushållets utgifter, men man kan också behöva se över sparandet så det också blir jämställt.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Vi ser att aktiemarknaden går in en sista fas av en lång uppgång. I ett sådant läge önskar vi en exponering mot den starka konjunkturcykeln och sektorer som sannolikt drar mest nytta av den underliggande tillväxten.
Mikael Wik, investeringsstrateg Swedbank
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna
- Det är en kombination av flera faktorer som bidrar. Dels är byggtakten fortsatt hög i Sverige samt i övriga Europa och USA. Dels ser vi att med ett ökat välstånd och en växande befolkning följer en stigande efterfrågan på mjukt papper.
Med hjälp av acceleratorprogrammet tar vi nästa steg i att utveckla vårt ekosystem för tredjepartssamarbeten, det blir spännande att jobba ihop på vårt lettiska huvudkontor i Riga. Vi får förhoppningsvis nya idéer och partners som delar vår passion för att skapa ökat kundvärde, och startup-bolagen får möjlighet att växla upp snabbare.
Emma Heimonen, chef digital innovation, Swedbank
Bland de äldre är det fler som vill finansiera en högre pension genom höjda skatter och bland de yngre är man mer positiv än genomsnittet till att ta ett större individuellt ansvar och spara själv för att få mer pengar som pensionär.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
För oss var det ett enkelt beslut att själva ta de externa analyskostnaderna. Vi är fondbolaget för de många spararna och vi vill att det ska vara tydligt för våra kunder vilken avkastning, vilka kostnader och vilken risk man kan förvänta sig vid sparande i våra fonder.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Ett sparande till barn är ofta långsiktigt, och därför kan det vara en god idé att placera pengarna i aktiefonder. Då ökar sannolikheten att de växer lite mer, även om beloppen är små.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
I Swedbank pågår ett ständigt arbete med att integrera hållbarhetsaspekterna i affären. Detta eftersom vi är övertygade om att det är så vi bygger långsiktigt finansiellt värde och därmed främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Swedbank vill underlätta för människor och företag att göra hållbara val. Vi ser ständigt och systematiskt över våra riktlinjer för att skapa verktyg som ger bättre inblick i olika branschers hållbarhetsutmaningar.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Vi bedömer att den stabilisering av bostadspriser som vi nu ser kommer att fortsätta.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
– I och med ökningen av Sparbankernas ägande i Swedbank tar vi nu ett ökat ansvar i ägargruppen. Vår ambition är dessutom att öka Sparbankernas ägande i Swedbank kontinuerligt.
Lennart Haglund, ordförande Sparbanksgruppen
När vi nu lanserar vår första betaversion av Open Banking-plattformen tar vi nästa steg på vägen mot framtidens bank.
Emma Heimonen, chef digital innovation, Swedbank
Skillnaden mellan företagare och anställda är anmärkningsvärd, särskilt med tanke på att företagare i genomsnitt är fyra år äldre än heltidsanställda. Ju äldre man är desto större är behovet av att ha sparade medel.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna
Det är positivt att så många sparar. För de med en lägre inkomst är det så klart svårare att få pengar över att spara. Men tänk på att även ett litet belopp varje månad kan spela stor roll den dagen något oförutsett händer.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Vår nuvarande höga aktivitetsnivå gör att vi kan ha ännu högre ambitioner.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Som stor bank och inflytelserik aktör i samhället har vi ett ansvar och en nyckelroll att spela för att påskynda övergången mot ett mer hållbart samhälle.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Att nästan 9 av 10 grisköttsproducenterna upplever att de har konsumenternas förtroende tror jag är en direkt effekt av diskussionen de senaste åren om svensk kontra utländsk djurhållning.
Ulf Möller, segmentansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna.
När vi nu erbjuder Abonnemangshjälpen till våra svenska kunder direkt i appen bryter vi ny mark, aldrig tidigare har bankkunder kunnat hantera sina abonnemang direkt i sin mobila bank-app.
Lotta Lovén, chef Digital Banking, Swedbank
Jag är väldigt stolt och glad över att vi har fem av världens första Svanenmärkta fonder hos oss. När Svanen nu inkluderar fonder visar det att man gjort samma analys som vi på Swedbank Robur – att sättet vi producerar och konsumerar idag i världen inte är långsiktigt hållbart.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Vi har ett starkt engagemang i att bidra till en sund och hållbar utveckling för våra kunder, våra ägare och för samhället i stort.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Med fyra miljoner privatkunder i Sverige och nästan hälften av landets företag i kundbasen kommer både ansvar och möjlighet att påverka.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Ragnar Gustavii till Swedbank och koncernledningen.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Att inkomsterna faller den dag man går i pension är inget nytt, men att det innebär att många yrkesgrupper kommer hamna på minus varje månad är kanske mindre känt.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Prisutvecklingen på bostäder har totalt sett bromsat in, i Stockholms- och Göteborgsområdet står nu bostadsrättspriserna stilla. Inbromsningen har lett till en större harmoni mellan prisökningstakt och köpkraftsutveckling.
Jan Ihrfelt, analytiker
Regeringen satsar på ekonomiskt svaga grupper i sin budget. Pensionärer, barnfamiljer och långtidssjukskrivna är de stora vinnarna, med många hundralappar mer i plånboken varje månad 2018.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Det är uppseendeväckande att en budget som i övrigt präglas av satsningar på pensionärer slår så snett mot företagare.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna
Entreprenörer är problemlösare, bidrar med kreativitet och driver på utvecklingen framåt. Den kombinationen är viktig om vi ska lyckas lösa de utmaningar som samhället står inför när förändringstakten är högre än någonsin.
Birgitte Bonnesen, vd Swedbank
Rapporten visar att lantbrukarna har konsumenternas förtroende i både Sverige och i övriga Europa, det är mycket glädjade.
Ulf Möller, skog- och lantbruksansvarig Swedbank och sparbankerna
När man köper en nyproducerad bostadsrätt är det viktigt att känna till vilket andelstal lägenheten har och hur föreningens gemensamma utgifter ska fördelas mellan lägenhetsinnehavarna.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Det stora tillväxthindret idag är inte hård konkurrens, brist på finansiering eller svag efterfrågan. Istället anger mer än vart fjärde företag svårigheter att hitta lämpliga medarbetare som det största tillväxthindret.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna
Utifrån vårt makroscenario, med fortsatt förbättrad global konjunktur kommande år, anser vi att det ännu är för tidigt att vikta ned aktier.
Mikael Wik, investeringsstrateg Swedbank
Hittills har ekonomin stått emot politiska händelser väl och det finns anledning att vara försiktigt optimistisk om att det kommer att fortsätta så.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Det är olyckligt att så många unga är oroliga för sitt framtida boende.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna
De höjda prisbasbeloppen innebär att runt 700 000 pensionärer och över 400 000 studenter får lite mer i plånboken varje månad.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna
Jag är mycket glad över att vi har rekryterat Eva för att ytterligare förstärka vår hållbarhetsanalys och som är ett viktigt steg i vår ambition att bli marknadens mest hållbara fondförvaltare.
Stefan Sundblom, aktiechef Swedbank Robur
Jag ser fram emot att börja arbeta på Swedbank Robur. Ambitionen och ansvaret det innebär att bli det ledande fondbolaget inom hållbarhet lockade mig.
Eva Axelsson, tillträdande chef hållbarhetsanalys Swedbank Robur
Under andra kvartalet har vi fattat flera strategiskt viktiga beslut och genomfört initiativ som syftar till att skapa mervärde för våra kunder.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Den som går i pension i år får omkring 60 procent av sin lön i pension, medan 90-talisten får nöja sig med 50 procent av lönen den dag det är dags för pensionering.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna
Här finns ett folkbildningsglapp. Det är problematiskt att sex av tio 20-29-åringar saknar kunskap om hur deras boendekostnad påverkas om räntan höjs.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna
Med sin breda erfarenhet av att leda och utveckla i en bransch under stort förändringstryck blir Jens en mycket viktig spelare när vi nu rustar Swedbank Robur för framtiden och skapar en mer offensiv organisation.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Charlotte har gedigen erfarenhet och starka ledaregenskaper som gör henne till en mycket lämplig chef för Baltisk bankverksamhet och ett välkommet tillskott i koncernledningen.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp