Dela

Kontakt

Citat

Fyrtio procent av all energi som förbrukas i Sverige kommer från byggnader. Tillsammans med våra kunder har vi stor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom att hjälpas åt att göra hållbara val.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Med Gröna bolånet utökar vi vårt produktutbud för de kunder som vill göra, eller redan gör, mer hållbara val kopplat till sitt boende. Det känns helt rätt att vi nu kan erbjuda dem en konkret uppmuntran i detta val i form av en lägre bolånekostnad.
Christer Trägårdh, chef för Svensk bankverksamhet Swedbank
Jag tror att många håller med om att samhället har mycket att vinna på om fler förverkligar sina drömmar och idéer och startar företag som anställer, exporterar och växer. Swedbank vill göra mer för företagare och entreprenörer generellt, inte minst för dem som har en affärsidé med potential att skapa positiv förändring, i det stora eller i det lilla.
Christer Trägårdh, chef Svensk bankverksamhet, Swedbank.
Mönstret med att företagare inte sparat tillräckligt till sin pension ser inte ut att brytas. Företagare behöver ta ett större ansvar för sin pension än anställda, eftersom de inte med automatik får några avsättningar till tjänstepension. Att börja spara tidigt är nyckeln.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom
Det är bra att så många unga tidigt får lära sig att hushålla med egna pengar, det har de nytta av hela livet.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Det strategiska och långsiktiga arbetet med Swedbanks samhällsrelationer är viktigt för att öka förtroendet och gillandet för banken. Jag är glad över att Josefine vill leda den fortsatta utvecklingen av det arbetet och hälsar henne välkommen till ledningsgruppen för CEO Office. Vi på Swedbank behöver bli ännu tydligare med vilken skillnad vi gör både i våra kunders vardag och i samhället i stort, i det arbetet spelar Public Affairs-teamet en viktig roll.
Ragnar Gustavii, chef för CEO Office på Swedbank
Jag ser verkligen fram emot att bidra till att lyfta Swedbanks samhällsengagemang till nästa nivå. I en tid med snabb digitalisering och kundbehov som ändras i snabb takt kommer de företag som både har tydliga värderingar och ett starkt samhällsengagemang vara vinnarna.
Josefine Uppling, ny chef för Group Public Affairs på Swedbank
Gemensamt för onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag är att de historiskt sett skapat en överlägsen lönsamhet, men på lite olika sätt. Vi ser nu fram emot att erbjuda våra sparare möjligheten att ta del av värdeutvecklingen i den här typen av bolag.
Henrik Carlman, förvaltare Swedbank Robur Fokus
Vi har tittat på några av de politiska förslag som har en direkt effekt på hushållens plånböcker. Däremot har vi inte granskat hur respektive parti tänker finansiera sina förslag. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns annat som påverkar hushållens ekonomi, som till exempel arbetsmarknadspolitik, penningpolitik och konjunktur.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Att investera i Värdsbankens obligationer för att finansiera FNs hållbarhetsmål är en fantastisk möjlighet för oss. Här bidrar vi konkret till att uppnå målen att dels säkra tillgången till rent vatten för en större del av världens befolkning, och dels att arbeta mot ett hållbarare nyttjande av våra marina resurser.
Thomas Bäck, ansvarig förvaltare, Swedbank Robur
Majoriteten av investerarna valde att vara optimistiska och tro på bolagen och resultatet blev att aktiemarknaden vände och åter började stiga. Bolagens stabila vinstutveckling blev alltså avgörande och den ligger fortsatt som grund för vår positiva syn på aktier.
Mattias Isakson, investeringsstrateg Swedbank
Den främsta förklaringen till den starka tillväxten är en god global ekonomi, och att sysselsättningen i Sverige har fortsatt stiga. Varken avmattningen på bostadsmarknaden eller risken för tullar och handelskrig har satt ett nämnvärt avtryck i tillväxtsiffrorna.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Med ökade myndighetskrav på banker kring kundkännedom gör att tiden verkligen är mogen för en bankgemensam infrastruktur.
Fredrik Millde, interim projektledare, KYC Utility
Jag är mycket stolt över de fantastiska resultat som Swedbank Roburs fonder visar. Resultatet är en grundförutsättning för att våra kunder ska få en fortsatt god avkastning på sitt sparande. Vi har ett starkt team och det här är ytterligare ett gott betyg till vår förvaltning och det professionella jobb som görs.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Om folk oroas av Europa ser man på Norden som en säker region. Skulle det bli nervöst på den europeiska aktiemarknaden så kan Norden bli en relativvinnare, då bolagen här i genomsnitt har starkare balansräkningar och god bolagsstyrning.
Carl Armfelt, förvaltare Swedbank Robur Ny Teknik
De höjda prisbasbeloppen innebär både högre bidrag och lägre skatt. En garantipensionär får sammanlagt 200 kronor mer i plånboken per månad och den som arbetar får sänkt skatt till följd av de högre prisbasbeloppen.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Lanseringen av vårt Green Bond Framework och emissioner av gröna obligationer är viktiga delar i Swedbanks ambition att underlätta och främja investeringar som bidrar till FNs hållbarhetsmål och uppfyllandet av Parisavtalet.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Vi upprätthåller en hög aktivitetsnivå samtidigt som vi arbetar intensivt för att utveckla våra erbjudanden och säkerställa bankens framtida konkurrenskraft.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Vi bjuder in alla startupbolag som har en ambition och passion att medverka till att utveckla finansiella produkter och tjänster som kan förenkla vardagen för våra sju miljoner kunder på fyra hemmamarknader.
Emma Strömfelt, chef Digital innovation på Swedbank
Ola Laurin har varit med och lagt grunden för en starkt kundfokuserad verksamhet med förankring i Swedbanks värderingar. Han har bland annat implementerat nuvarande organisation inom Stora Företag & Institutioner och initierat det framgångsrika samarbetet med Kepler Cheuvreux
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Tillsammans med höjningar av barnbidrag och underhållsstöd tidigare i år innebär det 1 050 kronor mer i plånboken för en ensamstående förälder med två barn.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Det finns fortfarande en stor outnyttjad affärspotential inom hållbarhet. Miljö är till exempel ett område där vi förväntar oss både offentliga och privata investeringar kommande år.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Vår analys visar att omkring 30 000 äldre företagare skulle vilja arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom
Tävlingen är en del i att visa att det finns ett starkt lantbruksföretagande i Sverige. Vi sökte därför efter kandidater som driver ett lönsamt och växande företag med gården som bas.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank och Sparbankerna
Årets vinnare är, tillsammans med övriga finalister, goda exempel på att det går att driva lantbruk som är både hållbara och lönsamma över tid. Vår förhoppning är att de ska inspirera sina kollegor att fortsätta inom branschen och även få fler att ta steget att satsa på ett företagande inom lantbruksnäringen. Det behövs då efterfrågan på svenskproducerad mat ökar markant.
Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult
Ett alternativ till en kompletterande inkomstförsäkring är att försöka spara till den trygghet som inkomstförsäkringen skulle ha gett. Ett sådant sparande kan dessutom användas vid andra behov också.
Johan Kreicbergs, Swedbank och sparbankernas företagarekonom
Pensionssystemet är robust och stabilt, men för många blir pensionen för låg. Men genom att höja avsättningarna till premiepensionssystemet och arbeta längre kan en grundskollärares pension höjas från 54 till 67 procent av slutlönen.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Sjunkande skolresultat för första och andra generationens utrikes födda är den absolut mest allvarliga tendens vi ser i statistiken. Omfattande reformer för att motverka den utvecklingen bör därför vara högsta prioritet för att långsiktigt motverka utanförskap.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Den internationella oron med hot om handelshinder i kombination med svårigheterna att rekrytera har gjort att många företag lagt sina expansionsplaner på is.
Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna
Småföretagen har skapat 4 av 5 nya jobb i Sverige under en överskådlig tid. Förhoppningen är att småföretagsfrågorna kommer högt upp på den politiska agendan under månaderna fram till valet. Hur väl företagen lyckas klara utmaningarna med internationell oro, flaskhalsar och nya former av konkurrens är avgörande för utvecklingen av Sveriges välstånd.
Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna
Jag vill tacka Lars för att han varit med och utvecklat Swedbanks erbjudande och vår affär för stora företag. Tillsammans med Lars har vi tagit vårt erbjudande för stora företag till en ny nivå som bland annat gett resultat i rankningar från Prospera.
Elisabeth Beskow, chef för Stora företag och institutioner, Swedbank
Nu ser vi ett ökat intresse för att också investera i företag som aktivt bidrar till att göra samhället bättre; man vill spara i bolag som har strategier för att möta de utmaningar som ligger framför oss.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, men tyvärr finns det fortfarande allt för många som tror att det finns en motsättning. Företag som tar samhällsutmaningarna på allvar skapar långsiktigt värde och är morgondagens finansiella vinnare.
Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur
Priserna har bromsat in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus.
Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux
Trygghetssystemen är anpassade för personer med jämna och trygga inkomster. Företagare passar inte in i den mallen och måste därför ofta hitta egna lösningar.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom
Bolag som bidrar till en bättre värld är framtidens vinnare. I Global Impact-fonden använder vi en kvantitativ och systematisk process för att välja ut de företag som har en tydlig koppling till någon eller några av de globala målen samt har bäst förutsättningar att ge positiv avkastning.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Jag är mycket glad över att Petteri har valt att komma tillbaka till oss på Swedbank Robur och vara med oss på resan mot att bli det ledande fondbolaget när det kommer till resultat och hållbarhet.
Jens Grebäck, Head of Sales på Swedbank Robur
Rekryteringen av Jens stärker vår globala aktieförvaltning i allmänhet och Emerging Markets-förvaltning i synnerhet. Jens personlighet och investeringsfilosofi rimmar väl med hur vi ser Swedbank Robur som det ansvarsfulla och ledande fondbolaget i Norden.
Stefan Sundblom, Head of Equities på Swedbank Robur
Som företagare kan du inte blunda för den snabba tekniska utvecklingen. Grunden för hur varor och tjänster produceras och distribueras förändras snabbt och kommer att påverka alla branscher. Den som vill vara långsiktigt konkurrenskraftig behöver en strategi för att möta och dra nytta av omvandlingen.
Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna
Vi som förvaltar och investerar stora mängder kapital har stor makt och med det kommer också ett stort ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Swedbank Robur är den näst största ägaren på Stockholmsbörsen, och Swedbank har en lång historia av samhällsengagemang - jag är både glad och stolt över möjligheten att få bidra i det här viktiga sammanhanget.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
High Yield-obligationer erbjuder en möjlighet till högre förräntning och avkastning för den som är villig att ta mer risk inom krediter, men samtidigt mindre risk än på aktiemarknaden.
Christian Leonhard, förvaltare Swedbank Robur
Att de flesta har pengar på ett sparkonto är i sig inget konstigt. Det är bra att ha pengar lätt tillgängliga om något skulle hända. Men det är bra att även ha ett långsiktigt sparande där man i stället placerar sina pengar på ett sätt som ger avkastning.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Vi har ökat informationen till våra kunder om hur de kan skydda sig mot bedrägerier. Eftersom brotten fortsätter att ske, går vi nu samman med våra kollegor i branschen och Polisen för att ta ett bredare proaktivt samhällsansvar.
Christer Trägårdh, Sverigechef på Swedbank
Alla hushåll behöver en sparbuffert om något oförutsett skulle hända, om till exempel tvättmaskinen går sönder. Men var och en behöver också ett långsiktigt sparande för en trygg privatekonomi genom hela livet.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Jag är väldigt glad över att välkomna Eva Trouin tillbaka till Swedbank. Eva är en omvittnat stark ledare och kommunikatör, med stor kunskap inom det digitala området. Eva har också sedan tidigare ett starkt engagemang för sparande – ett område som är extra viktigt för att våra kunder ska ha en långsiktigt sund och hållbar ekonomi.
Rickard Westlund, chef privat- och företagsmarknad, Svensk bankverksamhet, Swedbank
Det ska bli så kul att komma tillbaka till Swedbank då jag har följt Swedbanks imponerande resa. Allt fler kunder vill möta sin bank digitalt och utvecklingen går snabbt, hela banksektorn befinner sig mitt i en spännande transformation.
Eva Trouin, blivande chef för privatmarknad inom Svensk bankverksamhet på Swedbank
Vi förväntar oss att marknadsräntorna fortsätter att stiga samtidigt som centralbankspolitiken är på väg mot en tydligt mindre expansiv fas. Mot bakgrund av detta är ränteplaceringar exponerade mot eventuella kapitalförluster i form av stigande räntor.
Johanna Högfeldt, investeringsstrateg Swedbank Analys
För 2016 motsvarade kvinnornas genomsnittliga löner 95,5 procent av männens efter att olikheter i arbetstid, yrke, sektor, utbildning och ålder beaktats. Räknas detta om till timmar så betyder det att kvinnor arbetar gratis från kl.16:38 om vi antar en åtta timmars arbetsdag.
Cathrine Danin, ekonom Swedbank
Vår starka finansiella ställning ger oss de förutsättningar vi behöver för att leverera på våra ambitiösa planer de närmaste två åren.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Vi vet att allt fler av våra kunder möter oss digitalt, och att kunderna vill att vi ska bli mer proaktiva med riktade, relevanta erbjudanden och tjänster för att göra deras vardag enklare.
Lotta Lovén, chef Digital Banking, Swedbank
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp