Dela

Kontakt

Citat

- Lönehushållen får mer i plånboken nästa år. Tvåbarnsfamiljen med vanligt förekommande yrken får drygt 1 600 kronor mer att röra sig med varje månad om man jämför med januari 2018. Jämfört med mars 2018, efter barnbidragshöjningen, har de i stället drygt 1 200 kronor mer i plånboken varje månad.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Kerstin har en gedigen erfarenhet av bank och sparaområdet som gör henne till en mycket lämplig chef för Group Savings. En viktig uppgift för Kerstin blir att fortsätta att utveckla Swedbanks marknadsledande erbjudande på fondsidan samt lyfta försäkringsaffären ytterligare.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Det är positivt att så många föräldrar sparar till sina barn. För många är sparande till barnen långsiktigt, då kan man med fördel spara i aktiefonder, det ökar möjligheten till avkastning på pengarna.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Den svenska varusektorn skulle möta högre kostnader för icke-tariffära hinder än tjänstesektorn. Speciellt reglerade varor, som kemikalier och vägfordon, kommer att drabbas av högre kostnader från WTO-avgifter, medan papper och järn skulle stå inför nolltullar.
Cathrine Danin, senior ekonom, Swedbank
Slutet på året är en bra tid att se över sitt sparande. Om du inte redan har ett regelbundet sparande kanske du kan starta det. Sparar du redan så kanske du har möjlighet att öka det. En sparbuffert, ett sparande till pension och kanske ett sparande till något du vill kunna göra nästa år är bra att ha på plats när du går in i 2019.
Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom
Jag är väldigt glad över att Ulrika Lindén börjar som räntechef hos oss. Hon har stor kunskap om ränte- och kreditmarknaderna, ett personligt engagemang för hållbarhetsfrågor som rimmar väl med Swedbank Roburs värderingar och stor erfarenhet av att integrera ESG-frågor i både investeringsprocesser och produktutveckling. Med Ulrika på plats får vi ytterligare kraft framåt i vår vision och målsättning att bli världsledare i hållbart värdeskapande.
Erik Andersson, Chief Investment Officer, Swedbank Robur.
Klimatförändringarna är en av vår tids viktigaste frågor och det är avgörande för en snabb omställning att alla länder och företag är aktiva. I nuläget finns ingen heltäckande vetenskaplig metod för att mäta klimatpåverkan inom bankverksamhet och vi ser fram emot att bidra till den metodutveckling som kan resultera i vetenskapliga mål för hela vår bransch. Det är särskilt viktigt att vi fortsätter att möjliggöra fler hållbara val för våra kunder men även förstå dess påverkan i omställningen till en hållbarare framtid.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
De flesta hushåll verkar ha bra koll på sin boendekostnad. I kombination med att majoriteten av de som äger sitt boende lägger mindre än en tredjedel på boendet finns det marginaler för en framtida räntehöjning. Men det är alltid en god idé att stresstesta sin ekonomi och räkna på hur ekonomin påverkas om räntorna stiger.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Vår analys visar att de flesta svenska företag skulle stå stadigt även i en miljö med betydligt högre räntor. Men det finns stora skillnader både mellan branscher och mellan företag i samma bransch.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna
Vinstutvecklingen har varit avgörande för vår övervikt i aktier. Efter sommarens rapportsäsong tog investerarna fasta på styrkan och aktiemarknaderna steg. Den senaste rapportsäsongen blev dock annorlunda, det negativa tog överhanden och många aktier föll, mer eller mindre kraftigt, i samband med rapporterna.
Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank
Vi är väldigt stolta och glada över att ha blivit rankade som ”Branschbäst 2018”. Vårt sätt att arbeta med hållbarhet och integrera det i hela vår affär verkar både vara tydligt för våra kunder och upplevas som väldigt positivt. Vi behöver alla bidra till att öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle och våra kunders ständigt ökande intresse för att göra hållbara val inspirerar och driver oss framåt, vi gör skillnad tillsammans. Vi ser det här priset som ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Våra kunder kommer erbjudas ett bredare utbud av tjänster och en breddad geografisk marknad med nordiskt-baltiskt kundfokus samtidigt som vi har en lokal expertis. Dessutom kommer State Streets innovativa tekniska plattform hjälpa våra kunder att hantera sina värdepappersaffärer ännu mer effektivt.
Ola Laurin, Chef Stora företag och institutioner
Målsättningen med ett fossilfritt Sverige och den alltjämt växande e-handelnär postivt för skogsägarna och bidrar till att de vill fortsätta investera i skog. Den starka skogskonjunkturen påverkas också av en fortsatt svag krona och stigande priser. Detta har i sin tur bidragit till att exportvärdet på skogsindustrins produkter har ökat.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna
Sex av tio skogsägare ser ljust på sin lönsamhet och att man ser skogen som en investering är positivt för branschen. Det betyder att det finns ett professionellt förhållningssätt till att äga skog som är betydelsefullt även för att kunna använda den på ett hållbar sätt till friluftsliv, jakt och rekreation. Som skogsägare gäller det att ha en aktiv långsiktig planering för att på så sätt öka värdet på skogen och få en bra avkastning.
Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult
Med dessa nyckelpersoner på plats är vi redo att ta arbetet inom LC&I till nästa nivå. Vi har en fantastisk organisation med mer än 1 250 anställda, som servar våra kunder i Norden och Baltikum.
Ola Laurin, Head of LC&I, Swedbank
En pensionär med 12 000 kronor får då 40 kronor i skattesänkning. Det kan tyckas lite men lever man på marginalen räknas varje krona.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Svenska företagares inkomster ligger i den absoluta europatoppen. De arbetar inte mer än sina europeiska kollegor, och 85 procent av de svenska företagarna uppger att de har god eller mycket god hälsa. Det visar ett nytt index från Swedbank och sparbankerna. Samtidigt är företagandet i Sverige bland det lägsta i Europa. Av samtliga sysselsatta i Sverige uppgår andelen företagare bara till cirka 10 procent, vilket är betydligt lägre än i de flesta europeiska länder.
Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna
Vi är mycket stolta över att rankas som nummer ett i den här undersökningen. Den väger tungt i branschen och visar att vi gör rätt saker och har våra kunders förtroende. Vi har alltid haft en stark position inom Real Estate med en unik spetskompetens inom området och ett fantastiskt team. Extra kul är det också att se att vår satsning inom hållbarhet ger resultat.
Urban Håkansson, sektorchef Real Estate, Swedbank
Att andelen som vill gå i pension i förtid minskar och andelen som vill jobba längre ökar ju närmre pensionsåldern man kommer kan tolkas som att man inser att man orkar och vill jobba kvar eller att man kanske inser att man inte har råd att gå i pension än. Det är viktigt att skaffa sig kunskap om hur mycket man beräknas få i pension i god tid.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
De starka statsfinanserna och fungerande ramverk för budgetarbetet har skapat förtroende för svensk ekonomi bland internationella investerare. På längre sikt kommer dock den ekonomiska politiken och ekonomiska reformer, eller brist på reformer, att påverka både konjunktur och långsiktig tillväxt.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Erik är en omvittnat kompetent och erfaren person med goda ledaregenskaper och förmåga att bygga starka team och effektiva samarbeten, jag är därför väldigt glad över att välkomna honom till ledningsgruppen och till den nya rollen som CIO. Vi fortsätter arbetet med att rusta Swedbank Robur för framtiden, i det arbetet får Erik en nyckelroll. Vårt mål är att vara världsledande på långsiktigt värdeskapande och hållbarhet, med Sveriges nöjdaste kunder.
Liza Jonson, VD Swedbank Robur
Var fjärde över 55 år har inte koll på hur mycket de kommer att få i pension. Ju tidigare man sätter sig in i hur pensionssystemet fungerar desto mer kan man påverka nivån, men det går att påverka sin pension under hela sitt arbetsliv.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
För Swedbank är samarbete självklart när man vill uppnå resultat. Vår ambition är att bidra i omvandlingen mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Tillsammans i vårt nybildade nordiska nätverk kan vi både stärka och stötta måluppfyllelsen i de globala hållbarhetsmålen. Tillsammans har vi också större möjligheter att hantera de underliggande utmaningarna, särskilt inom områden som klimat, långsiktigt hållbar ekonomi, jämställdhet, utbildning och innovation.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
De flesta hushåll som äger sitt boende har idag bra marginaler när det kommer till boendekostnader tack vare högre löner och väsentligt lägre räntor på sina bolån. Men det gäller att vara medveten om att boendekostnader kan ändras över tid om till exempel räntor eller amorteringsregler ändras.
Arturo Arques Swedbank och Sparbankernas privatekonom
Ett bra sätt att lära sina barn och unga pengars värde är att ge månadspeng. En fast, förutbestämd summa i kombination med eget ansvar för pengarna där det är tydligt vad pengarna ska räcka till är handfasta råd om man vill undvika bråk om pengar med sina barn.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Det är klart att sommarens brist på regn har påverkat lantbrukarna men samtidigt ska man komma ihåg att de vet att lönsamheten kan variera och tar höjd för det i sina kalkyler. Verkar man i en bransch där vädret är en central faktor behöver man ha god planering och desto viktigare att ha koll på sina ekonomiska flöden.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna
Svaren bekräftar den bild vi har och vi känner igen mönstret från tidigare år. Men viktiga delar för att få en långsiktig stabil lönsamhet är en fortsatt konsumentefterfrågan vad vi än äter, att handeln prissätter de svenska produkterna på rätt nivå och att politiken skapar förutsättningar för en långsiktighet.
Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult
Innovationskraften är stark i Sverige och många funderar på att starta eget, men trots det ser vi ingen trend mot ökat företagande . Samhället behöver bli bättre på att ta vara på den entreprenörsanda som finns. Annars riskerar vi att gå miste om både innovationskraft och arbetstillfällen.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom
Det gångna kvartalet visar återigen att vi har en stark kärnverksamhet som bidrar till ett stabilt finansiellt resultat.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Jag är väldigt glad över att välkomna Andreas Wallström till Swedbank. Andreas har stor erfarenhet av områden som är centrala i vårt analysarbete och för våra kunder, jag tänker särskilt på bostadsmarknaden och hållbarhetsområdet. Andreas är dessutom kommunikativ och duktig på att sprida kunskap till en bred publik, han kommer att komplettera det befintliga teamet på ett utmärkt sätt.
Anna Breman
Att arbeta längre är ett sätt att höja pensionen. Men det är viktigt att komma ihåg att för att människor ska kunna arbeta längre krävs åtgärder på arbetsmarknaden. Mer pengar in i det allmänna pensionssystemet och i tjänstepensionen, ökad andel till premiepension och ett privat sparande är andra åtgärder som också skulle bidra till att människor kan få en högre pension.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Syftet med Swedbank rivstart är att hitta och uppmuntra entreprenörer som både har företag med stor affärspotential och som gör gott i samhället, den här juryn är helt rätt för att hjälpa oss med det.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank samt ordförande i juryn för Swedbank rivstart
Ett tidsbegränsat uttag innebär mer pengar att leva på under några få år, men när utbetalningarna upphör minskar inkomsten drastiskt. Ta reda på vad som gäller för din tjänstepension så du utifrån det kan göra ett eget medvetet val.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Det är hög tid att stärka konsumentskyddet på bostadsmarknaden. En ekonomideklaration skulle öka jämförbarheten mellan olika bostadsrättsföreningar och bidra till att priset tydligare speglar föreningarnas ekonomi.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna
För små och medelstora företag är det viktigt att minimera tidskrävande administration och samtidigt behålla bra kontroll på sin ekonomi och finansiella planering. Vår digitala lösning kommer att rikta in sig på många av dessa kunders utmaningar. Vi vill jobba för att göra det enklare för småföretag att fokusera på sin kärnverksamhet och tillväxt.
Per Skargren, företagschef, Svensk Bankverksamhet, Swedbank
- Det är glädjande att antalet fintech-samarbeten nu fortsätter att växa hos oss på Swedbank. Att samarbeta med andra snabbfotade digitala aktörer för att förenkla våra kunders vardag är framtidens affärsmodell.
Lotta Lovén, chef Digital Banking, Swedbank
Fyrtio procent av all energi som förbrukas i Sverige kommer från byggnader. Tillsammans med våra kunder har vi stor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom att hjälpas åt att göra hållbara val.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Med Gröna bolånet utökar vi vårt produktutbud för de kunder som vill göra, eller redan gör, mer hållbara val kopplat till sitt boende. Det känns helt rätt att vi nu kan erbjuda dem en konkret uppmuntran i detta val i form av en lägre bolånekostnad.
Christer Trägårdh, chef för Svensk bankverksamhet Swedbank
Jag tror att många håller med om att samhället har mycket att vinna på om fler förverkligar sina drömmar och idéer och startar företag som anställer, exporterar och växer. Swedbank vill göra mer för företagare och entreprenörer generellt, inte minst för dem som har en affärsidé med potential att skapa positiv förändring, i det stora eller i det lilla.
Christer Trägårdh, chef Svensk bankverksamhet, Swedbank.
Mönstret med att företagare inte sparat tillräckligt till sin pension ser inte ut att brytas. Företagare behöver ta ett större ansvar för sin pension än anställda, eftersom de inte med automatik får några avsättningar till tjänstepension. Att börja spara tidigt är nyckeln.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom
Det är bra att så många unga tidigt får lära sig att hushålla med egna pengar, det har de nytta av hela livet.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Det strategiska och långsiktiga arbetet med Swedbanks samhällsrelationer är viktigt för att öka förtroendet och gillandet för banken. Jag är glad över att Josefine vill leda den fortsatta utvecklingen av det arbetet och hälsar henne välkommen till ledningsgruppen för CEO Office. Vi på Swedbank behöver bli ännu tydligare med vilken skillnad vi gör både i våra kunders vardag och i samhället i stort, i det arbetet spelar Public Affairs-teamet en viktig roll.
Ragnar Gustavii, chef för CEO Office på Swedbank
Jag ser verkligen fram emot att bidra till att lyfta Swedbanks samhällsengagemang till nästa nivå. I en tid med snabb digitalisering och kundbehov som ändras i snabb takt kommer de företag som både har tydliga värderingar och ett starkt samhällsengagemang vara vinnarna.
Josefine Uppling, ny chef för Group Public Affairs på Swedbank
Gemensamt för onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag är att de historiskt sett skapat en överlägsen lönsamhet, men på lite olika sätt. Vi ser nu fram emot att erbjuda våra sparare möjligheten att ta del av värdeutvecklingen i den här typen av bolag.
Henrik Carlman, förvaltare Swedbank Robur Fokus
Vi har tittat på några av de politiska förslag som har en direkt effekt på hushållens plånböcker. Däremot har vi inte granskat hur respektive parti tänker finansiera sina förslag. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns annat som påverkar hushållens ekonomi, som till exempel arbetsmarknadspolitik, penningpolitik och konjunktur.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Att investera i Värdsbankens obligationer för att finansiera FNs hållbarhetsmål är en fantastisk möjlighet för oss. Här bidrar vi konkret till att uppnå målen att dels säkra tillgången till rent vatten för en större del av världens befolkning, och dels att arbeta mot ett hållbarare nyttjande av våra marina resurser.
Thomas Bäck, ansvarig förvaltare, Swedbank Robur
Majoriteten av investerarna valde att vara optimistiska och tro på bolagen och resultatet blev att aktiemarknaden vände och åter började stiga. Bolagens stabila vinstutveckling blev alltså avgörande och den ligger fortsatt som grund för vår positiva syn på aktier.
Mattias Isakson, investeringsstrateg Swedbank
Den främsta förklaringen till den starka tillväxten är en god global ekonomi, och att sysselsättningen i Sverige har fortsatt stiga. Varken avmattningen på bostadsmarknaden eller risken för tullar och handelskrig har satt ett nämnvärt avtryck i tillväxtsiffrorna.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Med ökade myndighetskrav på banker kring kundkännedom gör att tiden verkligen är mogen för en bankgemensam infrastruktur.
Fredrik Millde, interim projektledare, KYC Utility
Jag är mycket stolt över de fantastiska resultat som Swedbank Roburs fonder visar. Resultatet är en grundförutsättning för att våra kunder ska få en fortsatt god avkastning på sitt sparande. Vi har ett starkt team och det här är ytterligare ett gott betyg till vår förvaltning och det professionella jobb som görs.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp