Dela

Kontakt

Citat

Det krävs både kunskap och intresse för att spara i aktier, men är man nyfiken på aktier och har tid att hålla koll på börsen ska man inte tveka att försöka lära sig mer. När du läst på, tagit mod till dig och köpt din första aktie har du tagit dig över den största tröskeln. Satsa sedan på att fortsätta lära dig mer samtidigt som du bygger upp ett sparande med aktier i flera olika branscher så att du sprider riskerna.
Tove Zander, vd på Unga Aktiesparare
Att vara nyfiken och prata om ekonomi och sparande i familjen, med sin partner och sina vänner kan vara ett bra sätt att lära sig mer. Men tänk på att inte lägga besluten om ditt sparande i händerna på någon annan, utan se till att du själv har koll och kan göra självständiga och medvetna val kring din ekonomi.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Fler och fler upptäcker att egen solproduktion både är klimatmässigt och ekonomiskt smart.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Som stor aktör har vi möjlighet att hjälpa många människor att göra hållbara val. Den som installerar solceller bidrar aktivt i energiomställningen och när många gör samma sak blir kraften stor.
Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag, Swedbank
Heidi Schauman är en av Finlands mest erfarna ekonomer och en samhällsdebattör av rang. Jag är väldigt glad över att välkomna Heidi till Swedbank i allmänhet och till rollen som chefsekonom i Finland i synnerhet. Heidi har djup kunskap om områden som är centrala för våra kunder och den föränderliga marknad de befinner sig på.
Anna Breman, chefekonom Swedbank
Jag ser verkligen framemot att bli en del av Swedbank. Swedbank har ett stort samhällsengagemang och värderingar som passar mig på ett personligt plan. Dessutom håller Swedbanks analyser erkänt hög kvalitet och förtroendet för deras expertis är stort på marknaden. Det är min ambition att fortsätta att leverera kvalitativa analyser med fokus på kundvärde liksom att sprida såväl kunskap som insikt till en bred målgrupp
Heidi Schauman, tillträdande chefsekonom på Swedbank Finland
Med olika inkomst är det svårt att hålla samma ekonomiska tempo. Ett sätt att fördela utgifter på kan vara att dela upp dem procentuellt utifrån hur mycket man tjänar. Skaffa ett gemensamt konto för vardagliga inköp, dit två kort är kopplade. På så sätt inkluderas även de små utgifterna i den gemensamma ekonomin
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Med kunskap kan man fatta genomtänkta beslut kring sin ekonomi som kan få betydelse för hela livet. Många har lärt sig om privatekonomi av sina föräldrar och det är bra. Men alla har inte samma förutsättningar, därför är det viktigt att skolan tar ämnet privatekonomi på allvar och hjälper till att rusta barn och unga med kunskap i privatekonomi.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Välj sparform utifrån vad du vill göra med dina pengar och när du behöver dem, det kan vara avgörande för att du ska uppnå det du vill. Aktier och fonder innebär en risk, men på några års sikt kan de också ge bättre avkastning än ett sparkonto. Det kan kännas tråkigt att spara till något i flera år, men känslan av att uppnå ett stort mål är oslagbar.
Tove Zander, vd för Unga Aktiesparare
Vi ser en mycket stor potential i vårt partnerskap med Minna Technologies, och är mycket glada över att få vara en del av deras fortsatta expansion och utveckling framåt.
Lotta Lovén, Head of Digital Banking, Swedbank
Ett långsiktigt sparande till pension är en nödvändighet för de allra flesta, men särskilt för dem som har en pensionsprognos som visar att pensionen inte går att leva på. Den första entréfonden togs fram 2011 och har sedan dess i snitt gett en avkastning på 10,2 procent per år. Vi är naturligtvis glada över att de här fonderna kontinuerligt fortsätter att ge våra kunder en mycket god avkastning och bidrar till att trygga en framtida livssituation.
Johanna Okasmaa Nilsson, vd Swedbank Försäkring
Genom att spara själv till din pension eller jobba något eller några år extra kan du höja din pension. Men det går också att påverka ekonomin som pensionär genom att i tid försöka minska de fasta utgifterna
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Jag har idag talat med Swedbanks ordförande och påkallat extrastämma före midsommar. Jag är glad över att på valberedningens vägnar kunna föreslå en stark styrelse med ett antal nyval. Som styrelseordförande föreslås före detta statsminister Göran Persson. Till vice ordförande föreslås styrelsen besluta att utse Bo Magnusson. Därutöver föreslås nyval av Josefin Lindstrand.
Lennart Haglund, valberedningens ordförande
Den gröna obligationsaffären utvecklas ständigt, vilket vi stödjer eftersom vi ser den stora potentialen i gröna obligationer som främjar övergången till en klimatmässigt hållbar ekonomi präglad av låga koldioxidutsläpp och som stärker bidraget till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi kommer fortsätta att engagera oss i nära dialog med våra kunder för att stödja dem i deras ambitioner i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability på Swedbank.
Att hindras från att flytta hemifrån är naturligtvis frustrerande för de unga. Det är också ett samhällsproblem eftersom de kanske inte kan flytta dit jobben finns, vilket kan göra att det tar längre tid för de unga att etablera sig på arbetsmarknaden och kan påverka företagens möjligheter att rekrytera, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga, och Sverige behöver fler nya företagare. Men trots att vi ser ett stort intresse för att driva företag är det många som avstår från att starta eget. Genom att prova på livet som företagare redan i skolan är jag övertygad om att fler skulle våga ta klivet.
Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag på Swedbank
Den främsta anledningen till att aktiemarknaderna gått så starkt är Federal Reserves ändrade tonläge under slutet på förra året, något som nu följts av liknande agerande från de europeiska centralbankerna. Detta ger stöd till aktiemarknaden när vi blickar framåt, men vi ser ingen anledning att rusa in i aktiemarknaden i det här läget. .
Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk för andra månaden i rad till 54,0 i april från 55,1 i mars. Ett tre månaders glidande medelvärde visar dock på att indexet har stabiliserats under de senaste månaderna och kan vara en första indikation på en botten i tjänstekonjunkturen. De närmaste månaderna kommer därför att bli avgörande vart tjänstekonjunkturen är på väg.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Det är ett mycket hedrande uppdrag och jag är glad över att få möjlighet att arbeta med den här utredningen. Arbetsrätt och kompetensutveckling är centrala frågor för utvecklingen i svensk ekonomi.
Anna Breman, chefekonom och Global Head of Macro Research Swedbank
Indexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser var oförändrat i april (50,8) jämfört med i mars. Sedan april förra året har indexet fallit med hela 19,5 indexenheter. Bilden av ett dämpat pristryck från leverantörsledet kvarstår trots en svagare krona.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank
Rekryteringen av Henrik och Marcus förstärker vår globala aktieförvaltning i allmänhet och nordenförvaltning i synnerhet. Deras gedigna erfarenhet, kompetens och investeringsfilosofi blir viktiga byggstenar i Swedbanks Roburs strävan mot visionen att bli världsledare i hållbart värdeskapande.
Stefan Sundblom, Head of Equities, Swedbank Robur
Swedbanks analys visar att politiska beslut spelar stor roll för hushållens ekonomi, lönehushållen har fått 40 procent och pensionärer runt 20 procent mer kvar i plånboken under de senaste 15 åren.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Swedbanks valberedning har arbetat intensivt och konstruktivt. Jag kallade till vårt första möte redan dagen efter den ordinarie stämman. Vi är väldigt glada över att kunna föreslå före detta statsminister Göran Persson till posten som ny ordförande för Swedbank. Göran har en imponerande meritlista, ett brett internationellt kontaktnät och erfarenhet av finansiell verksamhet.
Lennart Haglund, valberedningens ordförande Swedbank
Vår kapital- och likviditetsposition är stark med god marginal till Finansinspektionens minimikrav.
Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef
Genom AFC skapar vi en stark enhet fokuserad på olika aspekter av ekonomisk brottslighet. Enheten kommer att ha det övergripande ansvaret för bankens processer för att motverka penningtvätt inklusive ramverk och processer för kundkännedom, riskklassificering, transaktionsmonitorering och myndighetsrapportering. Vi samlar nu alla relevanta resurser och kompetenser i banken för att säkerställa robusta rutiner och vi kommer även fortsatt att investera i området.
Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef Swedbank
Det ska bli mycket spännande att i rollen som ordförande få vara med och stötta och arbeta för att Swedbank Robur uppnår sin vision att bli världsledare inom hållbart värdeskapande
Joachim Spetz, tillträdande ordförande, Swedbank Robur
Vi vill uppmuntra och inspirera till sparande, och vi vill göra aktiehandel ännu mer tillgängligt för Sveriges alla sparare. Med vår nya fasta prismodell där maximalt courtage är 99 kronor sänker vi barriärerna rejält. Vi hoppas också att det courtagefria erbjudandet ska inspirera kunder som aldrig förut handlat med aktier att börja.
Eva Trouin, chef för privatmarknad & småföretag Swedbank
Det mesta finns redan med på deklarationen, men kom ihåg att kolla så allt stämmer och vilka avdrag du har rätt att göra.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
2019 blir ett år med mer klirr i kassan för många, men inte alla. Vinnarna är främst löntagare som kan glädjas åt högre inkomster och sänkt inkomstskatt. Förlorarna är garantipensionärer och arbetslösa som får små eller inga inkomstökningar men högre levnadskostnader.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
- Vi räknar dock med en viss återhämtning av hushållens konsumtion. Arbetsmarknaden är stabil, lönerna stiger och bostadsräntorna förblir låga. Hushållen får skattesänkningar i år och nästa år då bland annat skatten för pensionärer väntas sänkas ytterligare.
Andreas Wallström, prognoschef Swedbank
- De stora bostadsreformerna lyser fortfarande med sin frånvaro. Det är framför allt unga som drabbas av en dåligt fungerade bostadsmarknad och det är extra oroande att vårpropositionen inte heller innehåller några riktade åtgärder för att förbättra ungas situation på bostadsmarknaden.
Anna Breman, Swedbanks chefekonom och chef för makroanalys
Efter den senaste tidens starka debatt om Swedbank och frågan om bankens hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum har jag funnit att den massmediala uppmärksamheten som detta skapat inte är förenlig med mitt vd-uppdrag i skogskoncernen Södra. Därför har jag kommit fram till att det bästa beslutet är att jag lämnar uppdraget som ordförande i Swedbank med omedelbar verkan.
Lars Idermark
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll tillbaka i mars till 55,3 från 55,8 i februari. Det betyder ändå att tjänstesektorn är kvar i tillväxtzonen men har gradvis tappat fart under de senaste kvartalen.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank
Vi har blivit informerade om Ekobrottsmyndighetens beslut och ser att det bidrar till att ge svar på några av de frågor som i nuläget har uppkommit kring bankens verksamhet.
Hans Strandberg, advokat Nordia.
PMI-total uppvisade en marginell ökning i mars och noterades till 52,8 jämfört med 52,7 i februari. Det är andra månaden i rad som indexet ökade men det är snarare en stabilisering av industrikonjunkturen än att den har stärkts.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank.
Efter att ha tagit del av statusrapporten från FRA bekräftar Swedbanks styrelse sitt fortsatta förtroende för vd och hennes förmåga att leda och driva bankens arbete för att motverka penningtvätt.
Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank
För Swedbank är etik och moral viktigt och vår uppfattning är att den finansiella brottsligheten är en stor samhällsutmaning. Vi kommer att fortsätta investera i våra processer och teknik för att säkerställa att de ständiga förbättringar vi gör på ett effektivt och uthålligt sätt blir en del av våra dagliga riskhanteringsrutiner.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Företagare är överrepresenterade bland de fattigaste pensionärerna i Sverige och för många företagare blir tyvärr de första pensionsutbetalningarna ett bryskt uppvaknande. Genom att i god tid se över sin framtida pension kan företagarna undvika obehagliga överraskningar.
Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna
Som vi har upprepat många gånger så agerar vi på olika signaler. Därför var det naturligt för oss att agera när avslöjandena om Danske Bank kom ut på marknaden. Det var bakgrunden till vår analys.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Torkan var en väckarklocka för Sveriges lantbrukare och innebar att en del planerat om och senarelagt sina investeringar. Många verksamheter påverkas av både ökade kostnader och minskade intäkter, men vi är övertygade om att de flesta kan fortsätta utveckla en lönsam verksamhet. Ett viktigt medskick till lantbrukarna är att hålla järnkoll och räkna på företagets ekonomi. Ha också en löpande dialog med oss och övriga rådgivare samt era leverantörer.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna
Jag är inte förvånad över att 7 av 10 lantbrukare skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare. Svenskt lantbruk är en framtidsbransch. Matens ursprung och sättet det produceras på blir allt viktigare.
Christine Andersson, Affärsrådgivare och Agronom, LRF Konsult Ängelholm
Höjer man avsättningen till premiepension till fem procent kan pensionen bli runt 1 000 kronor högre eller mer per månad beroende på avkastning, för någon som är i 30-årsåldern idag och har en lön på 30 000 kronor per månad.
Madelén Falkenhäll, ekonom Swedbank
Vi argumenterade inför 2019 att aktiemarknaden erbjöd värden för den lite långsiktige och opportunistiske investeraren, men en del av det har kommit lite tidigare än vi väntat oss. Även om inledningen på året varit stark ska vi inte glömma att Stockholmsbörsen på indexnivå befinner sig på samma nivå som under sommaren 2017. Med andra ord måste den senaste tidens positiva utveckling ses mot bakgrund av den svaga avslutningen av 2018.
Johannes Bjerner, investeringsstrateg Swedbank
Kvinnor har som grupp en lägre sammantagen livsinkomst och ett lägre sparande än männen, därmed blir också deras pension lägre. Mitt råd är att sätta sig in i hur pensionssystemet fungerar, för det finns sätt att höja sin pension.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 55,9 i februari från 54,2 i januari. Det var en bred uppgång och innebär att konjunkturen i tjänstesektorn stärktes i februari men fortfarande är trenden nedåtriktad även om det finns ljuspunkter.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex Swedbank
• PMI-total steg i februari till 52,5 från 51,7 i januari efter att ha sjunkit två månader i rad. Det är positivt att aktivitetsnivån i industrin stärktes i februari om än från låga nivåer. Men samtidigt har industriföretagens produktionsplaner blivit mindre optimistiska, vilket tyder på en ökad osäkerhet om tillväxtutsikterna framöver.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex, Swedbank
Det känns inspirerande att nu komplettera vårt befintliga fondutbud och kunna erbjuda ett sparande i utvalda bolag i tillväxtmarknader, något som tidigare kan ha varit svårt att komma åt för för kunderna.
Jens Barnevik, förvaltare Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets
Vi tar Uppdrag gransknings uppgifter på största allvar. Att förebygga och förhindra penningtvätt är en av bankens viktigaste frågor. Därför har jag gett EY ett brett mandat att självständigt gå till botten med de uppgifter som förekommit i Uppdrag granskning.
Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef Swedbank
Styrelsen välkomnar Birgitte Bonnesens initiativ att tillsätta en extern granskning. Vi har fullt förtroende för att Birgitte Bonnesen tillsammans med koncernledningen lägger allt fokus på att reda ut denna fråga.
Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank
Vi är trygga med de system och processer vi har för att förebygga och förhindra penningtvätt. När vi får signaler agerar vi. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att den här sortens grova brottslighet är en av vår branschs största utmaningar
Gabriel Francke Rodau
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp