Mer i plånboken för alla, men sämre köpkraft för många

Report this content

Hushållen får mer i plånboken 2022, men inflationen ser ut att äta upp inkomstökningarna för många löntagare. Pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning får däremot ökad köpkraft. Över tid har både pensionärer och löntagare haft en mycket god inkomstutveckling – sedan 2007 har den disponibla inkomsten ökat med 15 till 30 procent för de flesta hushåll. Det visar en analys om hushållens inkomster från Swedbank och sparbankerna.

Löner och pensioner höjs 2022, men en högre inflation 2021 innebär att en stor del av inkomstökningarna kommer att gå åt till högre priser. Till följd av det får de flesta löntagare försämrad köpkraft i januari 2022 jämfört med i januari 2021. Pensionärerna får däremot både mer i plånboken och en bättre köpkraft. Störst tillskott får de med sjuk- och aktivitetsersättning.

- Årets budget innebär stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning som hindrar dem från att arbeta. Det är en grupp som annars hade halkat efter ekonomiskt ännu mer, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Bättre köpkraft för pensionärer – sämre för löntagare

Pensionärerna får också mer i plånboken. Även om inflationen äter upp en del så blir det ändå realt mer kvar för pensionärerna i år jämfört med januari 2021. Löntagare får däremot sämre köpkraft, trots både högre löner och ytterligare jobbskatteavdrag.

- En tvåbarnsfamilj med vanligt förekommande yrken får drygt 900 kronor mer i plånboken varje månad i år jämfört med januari 2021. Men räknar man in inflationen så minskar ändå köpkraften för de flesta lönehushåll, säger Arturo Arques.

Både pensionärer och löntagare har bättre inkomster än för femton år sedan
Trots att många hushåll får se inkomstökningarna 2022 ätas upp av den senaste tidens inflation har de flesta haft en mycket god inkomstutveckling över tid. Löntagarna har 25 till 30 procent högre disponibel inkomst 2022 jämfört med för 15 år sedan, i fasta priser. Även pensionärer har fått det bättre. Deras disponibla inkomst har ökat med 15 till 20 procent sedan 2007.

- Både löntagare och pensionärer har fått sänkt skatt i flera omgångar under senare år. Många pensionärer har också fått ett tillskott genom åtskilliga höjningar av bostadstillägget, säger Arturo Arques.

För beräkningar och exempel på olika hushållstyper, se bifogad pdf. 

För mer information:                                       

Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38

Amanda Billner, presskommunikatör, tfn 073-045 11 68

https://www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques/                               

www.swedbank.se/privatekonomi

Swedbank och Sparbankerna ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Det finns idag 58 Sparbanker i Sverige som är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Sparbankerna har ca. 190 kontor och ca. 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia av samarbete. Swedbank är den ledande banken på sina hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 153 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Swedbankkoncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Årets budget innebär stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning som hindrar dem från att arbeta. Det är en grupp som annars hade halkat efter ekonomiskt ännu mer.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.