Belåningsgradens betydelse för boendeekonomin

Report this content

Att köpa en bostad är för de flesta hushåll den största och viktigaste affären i livet. Kunskap om vad som påverkar boendekostnaderna vid ägt boende är viktigt för att säkerställa att man har en långsiktigt hållbar ekonomi. Det pratas ofta om amorteringen och räntans betydelse, men sällan om belåningsgraden. En hög belåningsgrad ökar inte bara räntekänsligheten, utan också den ekonomiska risken. Vill man minska sin risk är det är dessutom klokt att ta hänsyn till belåningsgraden i boendet när man ska placera sparmedel. Det visar beräkningar från Swedbank och Sparbankerna.

Bostadsmarknaden har i ett längre historiskt perspektiv haft en mycket positiv prisutveckling. De senaste tio åren har priserna på exempelvis bostadsrätter i Sverige stigit med i genomsnitt 120 procent. [1] Men även under denna period har det funnits år då priserna fallit. Så var fallet t.ex. 2017 och 2008. Den positiva prisutvecklingen har ökat sannolikheten för att konsumenterna väljer ett dyrare boende och en högre belåningsgrad än om prisutvecklingen över tid varit svagare. Men en högre belåningsgrad ökar den ekonomiska risken. Det är därför av stort värde för konsumenten att känna till belåningsgradens betydelse för boendeekonomin. Givet de stora prisökningarna på bostadsmarknaden under senare år har prisläget gjort att det inte alltid finns möjlighet att själv ”välja” hur hög belåningsgraden ska vara. Finns möjligheten att komma ner i belåningsgrad är det dock positivt, det minskar risken i boendeekonomin.
 
-Vi vill påminna bostadsköparna om att det inte bara är ränteförändringar som påverkar boendeekonomin, även belåningsgraden spelar roll. Har man en belåningsgrad över 70 procent kan det vara klokt att prioritera amortering. I synnerhet om man har rörlig ränta och vill ha lägre risk i sin ekonomi. Amorteringarna minskar inte bara räntekänsligheten utan också risken i din privatekonomi vid prisnedgång, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Högre belåningsgrad = högre privatekonomisk risk
Med ökad belåningsgrad följer en högre privatekonomisk risk. Detta gäller inte minst vid en belåningsgrad över 50 till 60 procent av bostadens värde. Den som exempelvis köpte en bostadsrätt i Stockholms stad i januari 2017 med 85 procents belåningsgrad kunde ett år senare konstatera att det egna kapitalet som lades in i boendet i form av kontantinsats hade minskat med 60 procent [2].

-Genom att ta hänsyn till belåningsgraden vid köp av bostad, anpassa amorteringstakten och göra ett aktivt val kring fast eller bunden ränta kan du som bostadskonsument minska risken och öka möjligheten till ett tryggt och prisvärt boende, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Ta hänsyn till alla tillgångar och skulder vid placeringar på börsen
De hushåll som äger sitt boende och dessutom har sparkapital att placera har många gånger pengarna sparade i aktier. Det direkta prissambandet mellan marknaden för t.ex. bostadsrätter och aktiemarknaden i Sverige är svagt men både bostadsmarknaden och aktiemarknaden är starkt beroende av räntan. Stiger räntan ökar sannolikheten för en svagare prisutveckling på både bostadsmarknaden och i aktiemarknaden. För att minska risken i privatekonomin och minimera osäkerheten över avkastningen på hushållets samtliga tillgångar bör hushållen i dessa fall ta hänsyn till belåningsgraden vid investeringar i andra tillgångar som t.ex. aktier och räntebärande värdepapper.

-Om man har stora bolån och en hög belåningsgrad kan det vara klokt att ta hänsyn till det när man ska investera sitt sparande i andra tillgångar som t.ex. aktier och räntebärande värdepapper, säger Arturo Arques.  

För mer information:                                                      
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62               www.swedbank.se/arturosblogg
                                                                                                     www.swedbank.se/privatekonomi


 

[1] Data enligt Svensk Mäklarstatistik för perioden 2008-2018. 120 procent motsvarar 8 procent i snitt per år.
[2] Källa: Swedbank, Belåningsgradens betydelse vid köp av bostad juli 2019

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019  uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi vill påminna bostadsköparna om att det inte bara är ränteförändringar som påverkar boendeekonomin, även belåningsgraden spelar roll. Har man en belåningsgrad över 70 procent kan det vara klokt att prioritera amortering. I synnerhet om man har rörlig ränta och vill ha lägre risk i sin ekonomi. Amorteringarna minskar inte bara räntekänsligheten utan också risken i din privatekonomi vid prisnedgång.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom