• news.cision.com/
  • Swedbank/
  • Lantbruksbarometern hösten 2019: Hälften av Sveriges lantbrukare upplever en god lönsamhet

Lantbruksbarometern hösten 2019: Hälften av Sveriges lantbrukare upplever en god lönsamhet

Report this content

Efter ett tufft år i spåren av fjolårets torka har sommarens goda skördar över hela landet gjort lantbrukarna mer optimistiska. Nästan hälften, 47 procent, upplever att deras lönsamhet är ganska eller mycket god, vilket är betydligt fler än i våras. Det visar Lantbruksbarometern höst 2019 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna [1].

I vårens mätning var lönsamhetsindex [2] minus 30 men sedan dess har sommaren gett goda skördar i hela landet som har påverkat lantbrukarnas syn på lönsamheten i positiv riktning. Höstens lönsamhetsindex hamnar på minus 4 vilket är i linje med prognosen förra året (minus 3) men det skiljer sig kraftigt mellan produktionsgrenarna.

- Vi ser att växtodlarna fortfarande har utmaningar med sin lönsamhet trots en god skörd då priserna på spannmål sjunkit och inte kan läka effekterna av ett tufft 2018, säger Per Skargren, segementschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult.

Starkt förtroende och förbättrad likviditet
I vårens Lantbruksbarometer sa åtta av tio att de planerar åtgärder för att förbättra sin lönsamhet och höstbarometern visar en positiv trend i likviditeten. Dessutom upplever lantbrukarna att de har ett fortsatt starkt förtroende hos konsumenterna, störst bland grisproducenterna där åtta av tio uppgett det svaret.

- Visserligen ser vi en vikande köttkonsumtion i Sverige men den påverkar primärt importerat kött, så det kan nog ses som ett kvitto på att svenska lantbrukare producerar bra produkter, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.

Återhämtning för svenskt lantbruk
Även om det finns skillnader mellan produktionsgrenarna och delar av Sverige, kan vi utifrån svaren i denna barometer se att svenskt lantbruk, generellt sett, har återhämtat sig väl jämfört med ifjol.

- Vi kan konstatera att förutsättningarna för vår lantbruksaffär återigen ser bättre ut. Efter den tuffa torkan under 2018 har skördarna i Sverige återgått till normalnivå och nu blickar vi framåt för att se hur vi kan fortsätta bidra till utvecklingen av jordbruksnäringen i landet, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

 Ladda ner Lantbruksbarometern höst via Swedbank, Sparbankernas riksförbund och LRF Konsult.

Viktigaste insikterna från Lantbruksbarometern höst 2019

• Lönsamheten har förbättrats för alla och index är nu minus 4. Prognosen för hösten 2020 är minus 5.
• Grisproducenterna har högst lönsamhetsindex, plus 24, nötköttsproducenterna har plus 12, mjölkproducenterna plus 10 och växtodlingsproducenterna har minus 27.
• Likviditeten har förbättrats, från att 25 procent upplevde dålig likviditet hösten 2018 till 19 procent nu.
• 65 procent upplever att de har konsumenternas förtroende som producenter. Bland grisproducenterna är det 83 procent.

Tips till Sveriges lantbrukare

• Följ regelbundet upp dina verksamhetsgrenar och ha koll på ditt rörelsekapital.
• Ha en löpande dialog med leverantörer, banker och rådgivare.
• Var lyhörd för marknaden, använd ditt nätverk och var påläst för att fånga nya affärsmöjligheter.
• Reflektera över vad du lärde dig av torkan 2018 och hur du kan använda detta framåt i ditt företag.

*Om Lantbruksbarometern
Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets utgåva är den 32:a helårsupplagan. Två frågor om gällande lantbrukarnas syn på lönsamhet ställs sedan 2012 även på hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Höst.
På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuade Kantar Sifo 500 lantbrukare mellan den 11 och 20 september 2019.

Kontakt:
Per Skargren                               Ulf Möller                                           Ewa Andersen
Segmentschef                              Segmentsansvarig                            Vd
Skog & Lantbruk, LRF Konsult    Skog & Lantbruk Swedbank              Sparbankernas Riksförbund 
08-700 20 13                                08-58 59 03 34                                 070-563 16 86

Presskontakter
Anette Ringius, Swedbank, 08-58 59 24 76
Eva Wase, LRF Konsult, 08-657 47 55
Ewa Andersen, Vd Sparbankernas riksförbund, 070-563 16 86

[1] Undersökning genomfördes av Kantar Sifo i september 2019, 500 lantbrukare deltog.
[2] Detta index är beräknat som skillnaden mellan andelen som svarat ”mycket god” eller ”ganska god” och andelen som svarat ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”. Ett positivt nettotal innebär att fler än hälften av de tillfrågade bedömer lönsamheten som god. Nettotalet kan variera mellan minus 100 och plus 100.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi ser att växtodlarna fortfarande har utmaningar med sin lönsamhet trots en god skörd då priserna på spannmål sjunkit och inte kan läka effekterna av ett tufft 2018.
säger Per Skargren, segementschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult
Visserligen ser vi en vikande köttkonsumtion i Sverige men den påverkar primärt importerat kött, så det kan nog ses som ett kvitto på att svenska lantbrukare producerar bra produkter.
Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank
Vi kan konstatera att förutsättningarna för vår lantbruksaffär återigen ser bättre ut. Efter den tuffa torkan under 2018 har skördarna i Sverige återgått till normalnivå och nu blickar vi framåt för att se hur vi kan fortsätta bidra till utvecklingen av jordbruksnäringen i landet.
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund