Swedbank tar fram privatekonomisk guide på sex språk

Undersökningar Swedbank och sparbankerna har gjort de senaste åren visar att många saknar tillräcklig kunskap om privatekonomi. Många uppger också att de vill lära sig mer. Därför tar Swedbank nu fram en privatekonomisk guide om hur man får en sund och hållbar privatekonomi samt om hur pensionssystemet fungerar. För att nå ännu fler i folkbildningen om privatekonomi kommer guiden att finnas på sex olika språk samt enkel svenska.

- Det är viktigt med kunskap i privatekonomi för att kunna fatta bra beslut om sin egen ekonomi och för att veta hur man kan påverka den. Den kunskapen är grundläggande för att kunna leva det liv man vill. Våra undersökningar visar tydligt att det behövs mer folkbildning inom privatekonomi, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Tryggare liv med koll på ekonomin och pensionen
Genom att ha koll på sina inkomster och utgifter, och genom att spara får man en tryggare ekonomi och också ett tryggare liv. Med en sparbuffert har man marginaler för oförutsedda händelser. Utöver en sparbuffert behöver man spara till pension, kanske en bostad och annat man vill kunna unna sig längre fram.

För att trygga sin ekonomi efter 65 behöver man dessutom ha koll på hur pensionssystemet fungerar. Den pension man får beror på livsinkomsten, det vill säga lön och antal år i arbete. En lägre lön ger lägre pension, på samma sätt ger färre antal år på arbetsmarknaden också lägre pension. Varje år man står utanför arbetsmarknaden påverkar alltså pensionen. För utrikes födda som kanske kommer till Sverige lite senare i livet eller som kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden blir det därför extra viktigt att veta hur pensionssystemet fungerar.

- Vill man kunna påverka sin pension behöver man ha kunskap om hur pensionssystemet fungerar. Många kanske skräms av att det verkar krångligt. För att nå ut till ännu fler med kunskap som är avgörande för ett tryggt liv har vi tagit fram information om bland annat pension på sex olika språk och enkel svenska. Vi hoppas att det kommer att hjälpa många att lära sig mer, säger Arturo Arques.

Pensionen lägre om man jobbat färre år i Sverige
De flesta som har jobbat i 40-45 år i Sverige får en pension som motsvarar 50-60 procent av lönen den dagen man går i pension. Flyttade man till Sverige i vuxen ålder och bara har hunnit arbeta här i 20-25 år blir pensionen i stället omkring 40 procent av lönen. Det beror på att man inte har hunnit arbeta ihop ett lika stort pensionskapital.

- Med en lön på 30 000 kronor per månad före skatt före pension kan man räkna med en pension på knappt 17 000 kronor per månad före skatt, om man har arbetat i 40 år. Kom man däremot till Sverige i vuxen ålder blir pensionen i stället 13 000 kronor per månad med samma inkomst. Genom att jobba heltid, skjuta på pensionen ett par år och spara själv kan man höja sin pension, säger Arturo Arques.

En sund och hållbar privatekonomi – tips från Swedbank och sparbankerna
• Att försöka spara tio procent av lönen efter skatt varje månad är ett bra riktmärke.
• Spara först till en buffert, att ha om något oförutsett händer, sedan också till pension och annat du vill unna dig längre fram.
• För att få en högre pension, försök att jobba heltid och om möjligt skjuta på att gå i pension ett år eller två.
• Genom att pensionsspara själv kan man höja sin pension. Ju tidigare man börjar desto bättre, då behöver man inte spara lika mycket varje månad. Även små summor gör skillnad på lång sikt.
• Börjar man spara till sin pension senare behöver också beloppet man sparar varje månad vara högre.

Information om privatekonomi på engelska, arabiska, polska, farsi, tigrinska, turkiska och enkel svenska: www.swedbank.se/personalfinance

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62               www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38   www.swedbank.se/privatekonomi

                                                                                                    www.swedbank.se/framtid

Swedbank och sparbankerna gör löpande undersökningar med hjälp av Sifo, för att bättre förstå hushållens kunskap om inom privatekonomi. I det här pressmeddelandet används information från en undersökning gjord i november 2017 där enbart 33 procent av hushållen uppger att de har tillräcklig kunskap om pension, knappt 60 procent uppger att de har tillräcklig kunskap om spara, boekonomi samt krediter/snabblån. 3 029 personer deltog i undersökningen. Det används också information från en undersökning gjord i samarbete med Unga Aktiesparare i maj 2019 där det framkommer att 55 procent av de mellan 18-25 år vill lära sig mer om privatekonomi. I undersökningen deltog 1 024 personer 18-25 år.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Vill man kunna påverka sin pension behöver man ha kunskap om hur pensionssystemet fungerar. Många kanske skräms av att det verkar krångligt. För att nå ut till ännu fler med kunskap som är avgörande för ett tryggt liv har vi tagit fram information om bland annat pension på sex olika språk och enkel svenska. Vi hoppas att det kommer att hjälpa många att lära sig mer.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna