Var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension

Report this content

Till skillnad från de flesta anställda behöver företagare själva göra avsättningar till tjänstepensionen. Och många företagare är duktiga på att spara till sin pension, men ju mindre ett företag är, desto sämre är man på att sätta av till pensionen. Bland enmansföretagarna är det så många som var tredje som inte sparar till sin pension.  Det kan leda till att de får flera tusenlappar mindre i pension än de hade kunnat få om de varit anställda. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1].

Som företagare har man ett stort eget ekonomiskt ansvar, inte minst att planera och bygga upp ett kapital inför pensionen. Grunden för pensionen, både för företagare och anställda är att man tar ut lön och betalar skatt. Då får man avsättning till allmän pension.

– Att ta ut lön är så klart viktigt men det räcker inte. De flesta anställda får även tjänstepension, något företagare behöver komplettera med själva. Ett riktmärke för företagare är att sätta av i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge. Ju tidigare man börjar desto bättre, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Stora skillnader i pensionssparande mellan olika företagare Av Sveriges företagare uppger 77 procent att de sparar till sin pension och av dem gör åtta av tio det via bolaget, till exempel som tjänstepension eller i en pensionsförsäkring. Ju fler anställda ett företag har, desto vanligare är det att företagaren sparar till sig själv. Men var fjärde företagare pensionssparar inte alls och bland enmansföretagarna är det så många som var tredje som inte gör det.  Av de företagare som uppger att de sparar är det nästan 20 procent som ser sitt företag som pensionsförsäkring och tänker sälja det när de går i pension.

– Det är oroande att många förlitar sig på att kunna sälja sitt företag när de går i pension, det är få som kan förutspå ett framtida värde. Lika oroande är det att många inte sparar alls till sin pension. Tjänstepensionen är viktig, den dagen man går i pension är det många tusenlappar som kommer från tjänstepensionen, även om man tagit ut en genomsnittlig lön. Det är därför viktigt för företagare att ha koll på tjänstepensionen, säger Arturo Arques.

Många sparar mer än vad som sätts av till tjänstepension I takt med att vi lever längre blir pensionerna lägre. Utöver allmän pension och tjänstepension är det klokt att ha ett privat sparande till pensionen för att öka möjligheten till en god ekonomi som pensionär. Som företagare bör man ta höjd även för det, antingen genom att sätta av lite ytterligare i tjänstepension eller genom ett eget privat sparande.

Av de som sparar genom bolaget sätter 70 procent av mellan 2 001 och 5 000 kronor per månad. Tjänstepensionsavtalen ger 4,5 procent upp till lön på runt 40 000 kr, vilket motsvarar cirka 1 800 kronor i avsättning per månad. På lön däröver är avsättningen 30 procent.

– Det är positivt att många sätter av så pass mycket och det krävs för att täcka upp både för tjänstepension och ett eget privat sparande, säger Arturo Arques.

Exempel:
• Företagare som idag är 30 år och tjänar 30 000 kronor kommer få en pension på knappt 18 000 kronor per månad före skatt om avsättning till tjänstepension görs. Om ingen avsättning till tjänstepension görs får samma individ enbart 13 250 kronor [2].
• Det innebär att om man inte sätter av till tjänstepension under sitt arbetsliv kommer pension bli omkring 75 procent av vad den hade varit om man i stället hade gjort avsättningar.

Företagare och pension – tips från Swedbank och sparbankerna
• Ta ut lön. Löner upp till 43 000 kronor per månad ger avsättning till allmän pension.
• Sätt av pengar till tjänstepension. Utgå från vad du skulle fått om du varit anställd. För en lön på runt 40 000 kronor bör du sätta av ca 1 800 kronor per månad, för en lön på 50 000 kronor ligger tjänstepensionsavsättningen på 4 800 kronor per månad.
• Ta höjd för både tjänstepension och privat sparande till pension i din avsättning till pension.
• Se inte ditt företag som din pensionsförsäkring. Det är svårt att veta värdet på företaget den dagen det är dags att gå i pension.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072 242 99 62               www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, ekonom, tfn 076 790 16 38               www.swedbank.se/privatekonomi

                                                                                           www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökning genomfördes i augusti-september 2019, 1 000 företagare med upp till 49 anställda deltog.
[2] Beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallskalkyl. Pension inklusive tjänstepension utgår från ITPs tjänstepensionsavtal. Beräkningarna är i fasta priser, det vill säga i dagens penningvärde. Individen började arbeta i 25-årsåldern.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019  uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

De flesta anställda får även tjänstepension, något företagare behöver komplettera med själva. Ett riktmärke för företagare är att sätta av i nivå med avsättningarna till tjänstepension för anställda i samma löneläge. Ju tidigare man börjar desto bättre.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna