Fyra av tio förbereder sin ekonomi för eventuell lågkonjunktur

Report this content

Efter en period av väldigt låga räntor och börsoro finns det nu flera tecken på att svensk ekonomi bromsar in och att vi går mot en period med lägre tillväxt. Fyra av tio uppger att de förbereder sig på en eventuell kommande lågkonjunktur, samtidigt som två av tio uppger att de inte förbereder sig för att de inte vet vad de borde göra. Det visar en ny undersökning som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. [1]

Just nu finns det sammantaget många tecken på att vi är på väg in i en period av lägre ekonomisk tillväxt. För hushållen är det klokt, oavsett ekonomiskt läge, att regelbundet se över sin privatekonomi.

- Många ser över sitt sparande och försöker leva lite billigare för att vara beredda ifall vi går mot en tuffare ekonomisk period. Drygt fyra av tio förbereder sin privatekonomi för eventuell lågkonjunktur, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

En av fem vet inte hur de ska förbereda sin privatekonomi för sämre tider
22 procent uppger att de förbereder sig för en eventuell lågkonjunktur genom att se över sitt sparande. 16 procent ser över sina levnadsvanor för att försöka konsumera mindre och leva billigare, och knappt var tionde amorterar mer på sina lån för att få ner sina framtida kostnader.

55 procent förbereder inte sin privatekonomi för lågkonjunktur. De flesta av dem för att de inte tycker att de behöver det, men en av fem uppger att de inte förbereder sig för att de inte vet hur de ska göra.

- För en trygg privatekonomi, såväl i goda som i sämre tider, är det viktigt att ha en sparbuffert på plats. Två månadslöner i buffert är ett bra riktmärke. Se också till att vara med i en a-kassa, det ger dig ett ekonomiskt skydd om du skulle bli arbetslös, säger Arturo Arques.

Sju av tio har inte ändrat sitt sparande till följd av börsoron
18 procent av de som sparar i aktier och fonder uppger att den senaste tidens börsoro har påverkat hur de sparar, 11 procent har gjort det genom att minska risken i sitt sparande. Men sju av tio har inte ändrat sitt sparande till följd av den senaste tidens börsoro, låga räntor och ekonomiska utveckling.

- De flesta har inte gjort några förändringar i sitt sparande eftersom de är trygga med de placeringar de har. Men två av tio har inte gjort något för att de inte vet vad de ska göra. Se över ditt sparande regelbundet, både hur mycket du sparar och på vilket sätt. Är du inte väldigt påläst och intresserad av aktier är fonder ett bättre alternativ. Fördela ditt sparande på flera olika fonder, med olika inriktning, så sprider du dina risker, säger Arturo Arques.

Genom att placera sparandet i flera olika fonder minskar man risken för att hela sparkapitalet skulle minska i värde vid samma tillfälle. Det kan vara klokt att spara i tre-fyra olika fonder, till exempel en Sverigefond, en globalfond och kanske lite mer specifik fond inom en bransch eller tillväxtmarknad.

Trygga din privatekonomi – tips från Swedbank och sparbankerna
• Försök att spara tio procent av din lön efter skatt varje månad.
• Se över ditt sparande regelbundet, det gäller både hur mycket du sparar och hur du sparar.
• Spara först ihop till en sparbuffert, två månadslöner efter skatt är en bra nivå. Sparbufferten bör du spara där du snabbt kan komma åt den om du behöver.
• När sparbufferten är på plats bör du även sätta av pengar till ett långsiktigt sparande. Det bör placeras där det ger avkastning, till exempel i fonder.
• Fördela ditt långsiktiga sparande på tre-fyra olika fonder, med olika inriktning. Se även till fondernas avgifter, storleken på avgifterna spelar roll på lång sikt.
• Är du inte redan medlem i a-kassan, gå med. För att få ersättning vid arbetslöshet behöver du bland annat ha varit medlem i 12 månader.
• Har du en inkomst över 25 000 kronor per månad kan det vara klokt att ta en inkomstförsäkring som ersätter över taket i a-kassan. Om du omfattas av kollektivavtal kontroller ifall en sådan ingår.
• Se över dina utgifter. Spara kvitton och se vilka utgifter du kan dra ner på. Småutgifter blir också pengar sett över ett helt år.
• Om du har lån och ekonomiskt utrymme kan du amortera extra på lånen. På så sätt minskar du dina utgifter på sikt.

Kontakt:                                                                           
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62             
www.swedbank.se/arturosblogg www.swedbank.se/privatekonomi / www.swedbank.se/framtid
Carina Sesser-Nylund, presskontakt, tfn 072-2305264      

[1] Undersökningen genomfördes i september 2019 och 3 108 personer deltog i undersökningen.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019  uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Många ser över sitt sparande och försöker leva lite billigare för att vara beredda ifall vi går mot en tuffare ekonomisk period. Drygt fyra av tio förbereder sin privatekonomi för eventuell lågkonjunktur.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna