Många kvinnor behöver säkra privatekonomin

Report this content

Var tredje kvinna uppger att hon skulle ha svårt att klara sin ekonomi eller att hon inte vet hur ekonomin skulle påverkas om deras partner skulle gå bort eller om de skulle separera. Lika stor andel av kvinnorna uppger att de inte skulle ha råd eller är tveksam till att kunna bo kvar i sitt nuvarande boende om partnern skulle gå bort. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1].

I de flesta hushåll där man lever tillsammans med någon fattar man de större ekonomiska besluten kring ekonomin tillsammans. Men det är inte alltid båda har lika bra koll. Kvinnor lägger i större utsträckning än män över ansvaret för ekonomi på sin partner. 13 procent av kvinnorna uppger att det är deras partner som har koll på deras gemensamma ekonomi, 6 procent av männen.

- Det är viktigt att vara insatt i både sin egen och i hushållets gemensamma ekonomi. Lämnar man över alltför mycket ansvar på någon annan blir man mer sårbar om livssituationen skulle förändras. De som tar ett gemensamt ansvar för ekonomin har också mindre konflikter om pengar, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Knappt åtta av tio av de som fattar besluten tillsammans uppger att de inte har konflikter om ekonomi. Av de som inte tar gemensamma beslut uppger knappt fyra av tio att de har konflikter om ekonomi.

Många kvinnor uppger att de skulle ha svårt att klara ekonomin på egen hand
Tre av fyra uppger att de har en tillräckligt god ekonomi och tillräckliga försäkringar för att känna sig ekonomiskt trygga om deras partner skulle gå bort eller om de skulle separera. Men var tredje kvinna uppger att hon skulle ha svårt att klara sin ekonomi eller vet inte alls hur deras ekonomi skulle påverkas om något av det skulle hända. Lika stor andel av kvinnorna skulle heller inte ha råd eller är tveksam till om hon skulle kunna bo kvar i sitt nuvarande boende om partnern skulle gå bort.

- Sträva efter en ekonomi som du skulle klara dig på även i en annan livssituation än din nuvarande, undvik till exempel för mycket höga fasta utgifter eller alltför stora lån, säger Madelén Falkenhäll.

Skydda ekonomin för att kunna bo kvar om det värsta skulle inträffa
Var femte kvinna uppger att hon inte skulle ha råd att bo kvar i sitt nuvarande boende vid händelse av separation eller om partnern skulle gå bort. Vid en separation delar man oftast på tillgångar men om ens partner går bort blir man ensam kvar med hela ekonomin.

- Med livförsäkringar kan man skydda varandras ekonomi och försäkra sig för att den ena parten ska kunna bo kvar i det befintliga boendet vid dödsfall. Det kan vara jobbiga saker att prata om, men inträffar det värsta är det skönt att ha den extra tryggheten i sin ekonomi, säger Madelén Falkenhäll.

Ett bolån går att lösa om man säljer bostaden, vilket kanske inte alltid känns optimalt, men det är i alla fall en möjlighet om något skulle hända. Lån som inte är kopplade till någon säkerhet är svårare att lösa, ändras livssituationen kan den typen av lån bli svåra att betala av på egen hand.

Trygga din privatekonomi – tips från Swedbank och sparbankerna

• Prata ihop er gällande er ekonomi, så båda blir involverade.
• Gör en budget över era gemensamma inkomster och utgifter. Ta även med de små utgifterna, de kan vara större än man tror.
• Skiljer det mycket i inkomst mellan er kan det vara klokt att fördela utgifterna procentuellt efter inkomst. Den av er som tjänar mer betalar då en större del av de gemensamma utgifterna.
• Försök att sätta er in i er boendeekonomi båda två, hur påverkas er boendekostnad om räntan stiger? Har ni möjlighet att amortera lite mer?
• Inkludera även sparande och pensionssparande i er gemensamma ekonomi.
• Försök att spara ihop till ett sparkapital du känner dig trygg med.
• Sträva efter en ekonomi som du skulle klara dig själv på även i en annan livssituation, till exempel inte för mycket höga fasta utgifter eller alltför stora lån utan säkerhet. Ett bostadslån går exempelvis att lösa genom att sälja bostaden, lån utan säkerhet kan bli svåra att klara av på egen hand.
• Skaffa livförsäkringar som skydd för att säkra att kunna bo kvar i bostaden om din partner skulle gå bort.
• Ta gemensamt ansvar över er ekonomi och minska i och med det risken för konflikter om pengar.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                   www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38      www.swedbank.se/privatekonomi
                                                                                               www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökningen genomfördes i april-maj 2019, urvalet var 3 300 personer varav 2 206 var gift eller sambo.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019  uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är viktigt att vara insatt i både sin egen och i hushållets gemensamma ekonomi. Lämnar man över alltför mycket ansvar på någon annan blir man mer sårbar om livssituationen skulle förändras. De som tar ett gemensamt ansvar för ekonomin har också mindre konflikter om pengar.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank