• news.cision.com/
  • Swedbank/
  • Fyra av tio skulle helst spara själva för att höja pensionen, men många betalar hellre mer i skatt

Fyra av tio skulle helst spara själva för att höja pensionen, men många betalar hellre mer i skatt

Report this content

Det finns olika sätt att höja pensionerna – spara själv, jobba längre eller höja avsättningen via skatten. I en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1] uppger 43 procent att de helst skulle spara själva för att höja sin pension med 1 000 kronor per månad. 27 procent skulle hellre betala mer i skatt varje månad under arbetslivet, endast 15 procent skulle välja att jobba ett eller två år längre för att höja pensionen.

 

Dagens pensionssystem var tänkt att ge omkring 70 procent av lönen i pension, men till följd av att vi lever längre och att pensionskapitalet därför ska räcka till under fler år riskerar de framtida pensionerna att inte nå upp till det.

- Vi har ett stabilt pensionssystem, men i takt med att vi lever längre blir pensionsnivåerna lägre. För en högre pension behöver man lite förenklat antingen spara själv, jobba längre eller betala mer i skatt, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Olika sätt att höja pensionerna
Pensionen består av allmän pension, tjänstepension, och privat sparande till pension. Den allmänna pensionen grundas på livsinkomsten, det vill säga den sammanlagda lönen under hela arbetslivet. De flesta som arbetar får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen sätts av i relation till lönen.

- Det finns olika sätt att höja sin pension. Dels kan man själv försöka jobba längre eller spara till sin pension. Politikerna kan också besluta om mer pengar in i pensionssystemet, genom att höja skatterna. Arbetsmarknadens parter kan dessutom höja avsättningarna till tjänstepension, men det är bortom politikers och individers beslut, säger Madelén Falkenhäll.

Skillnad mellan hög- och låginkomsttagare
I valet mellan att spara mer, jobba längre eller betala mer i skatt för att höja pensionen med 1 000 kronor per månad väljer flest spara-alternativet, oavsett inkomst. Men det finns ändå skillnader mellan de med högst och de med lägst inkomst. [2] Över hälften (51 procent) av de med högre inkomst skulle helst spara för en högre pension, 38 procent av de med lägst inkomst. Fler låginkomsttagare än höginkomsttagare vill däremot höja pensionen genom att betala mer i skatt, 30 jämfört med 19 procent.

- Det är intressant att många föredrar att spara själva, men också klokt då det idag behövs ett eget sparande till pensionen för en robustare ekonomi som pensionär. Men det är också förståeligt att många, och särskilt de med lägre inkomst, föredrar en statlig lösning med högre skatter för att höja pensionen. Det kan vara grupper som själva har svårt att sätta undan pengar till pension varje månad, säger Madelén Falkenhäll.

Relativt få vill arbeta längre för en högre pension
Från 2020 höjs åldern då man får börja ta ut allmän pension, från 61 till 62 år. Åldern för när man får ta ut allmän pension kommer att kopplas till utvecklingen av medellivslängden. Det innebär att i takt med att vi lever längre kommer pensionsåldern skjutas uppåt. Men av undersökningen framgår att bara 15 procent skulle föredra att arbeta ett eller två år längre för att höja sin pension med 1 000 kronor.

- Att vi kommer att behöva arbeta längre står ganska klart. Samtidigt är långt ifrån alla villiga att jobba längre än till 65 år. Det kan också finnas fysiska hinder, att kroppen helt enkelt inte orkar efter ett långt arbetsliv inom ett fysiskt påfrestande yrke. Men faktum är att för många människor kan ett år extra i arbete innebära nästan 1 000 kronor mer i månaden i pension, säger Madelén Falkenhäll.

Olika vägar till högre pension – tips från Swedbank och sparbankerna
• Det är din livsinkomst, det vill säga lön och antal år i arbete, som avgör hur stor din pension blir.
• Tänk på att varje år utanför arbetsmarknaden påverkar din pension.
• Försök arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension till de anställda, och försök att arbeta heltid.
• Spara privat till din pension, ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du sätta undan. Ett sparande på 500 kronor per månad från 25-årsåldern till pensionsålder kan ge
1 500 kronor per månad efter skatt utbetalat under 20 år.[3] 

• Börjar man spara lite senare i livet får man räkna med att spara ett större belopp varje månad.
• Genom att jobba ett eller två år extra kan du höja din pension. För vanligt förekommande yrken ökar pensionen med över en knapp tusenlapp per månad om du jobbar ett år extra efter att du fyllt 65 år.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62               www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38   www.swedbank.se/privatekonomi

                                                                                                    www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökningen genomfördes i september 2019, 3 045 personer deltog i undersökningen.
[2] Som högst inkomst räknas här en lön på 35 000 kronor före skatt per månad eller mer, som lägst inkomst räknas lön upp till 22 000 kronor före skatt per månad.
[3] Sparande i fonder i ISK, 100 procent aktier 25-49 år, 65 procent aktier och 35 procent räntebärande värdepapper mellan 50 och 64 år. Efter pension 20 procent aktier och 80 procent räntebärande värdepapper. Real avkastning efter avgift 4 procent på aktier och 0,2 procent på räntebärande värdepapper. Antagen statslåneränta 3,5 procent under en 40-årsperiod.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019  uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har ett stabilt pensionssystem, men i takt med att vi lever längre blir pensionsnivåerna lägre. För en högre pension behöver man lite förenklat antingen spara själv, jobba längre eller betala mer i skatt.
Madelén Falkenhäll, ekonom Swedbank