Banker och Polisen i gemensam insats mot bedrägerier

Som en följd av vågen av telefonbedrägerier genomför nu Polismyndigheten tillsammans med Swedbank, Nordea och SEB en gemensam informationsinsats för att öka medvetenheten hos bankkunderna. Dessutom intensifieras samarbetet kring säkerhetslösningar.

Samhället digitaliseras i snabb takt. Numera kan bankärenden skötas snabbt och smidigt via internet eller mobilen, något bankkunderna uppskattar. Men i takt med digitaliseringen förändras också brottsligheten. Bedragare kommer på nya sätt att lura till sig pengar.

-Internet är ett verktyg i princip i alla bedrägerier som sker i dag. Det totala antalet anmälda bedrägeribrott har fördubblats på några år och ligger i dag på över 200 000 per år. Alla myndigheter och organisationer drabbas. Även bankerna är utsatta, även om det är en liten del av det totala antalet bedrägerier, säger Jan Olsson, expert vid Polisens nationella bedrägericenter.

En särskild typ av telefonbedrägerier har dykt upp det senaste året, där bankkunden är bedragarnas måltavla. Bedragaren tar kontakt via telefon och utger sig för att vara till exempel från banken eller från en myndighet, påstår ofta att det är bråttom och anger olika skäl till att kunden ska använda sitt BankID, sin bankdosa eller lämna ut sina koder. I samma ögonblick som kunden lämnar ut koder eller startar sitt BankID kan bedragaren börja tömma kundens konto. Men BankID, bankdosa och koder är personliga värdehandlingar som inte får lämnas ut till någon annan. Dessa är nycklarna till kundens pengar.

-Du kan skydda dig genom att aldrig lämna ut dina personliga koder eller kontouppgifter och genom att aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Du lämnar ju inte ut dina hemnycklar till någon bara för att personen påstår sig vara en reparatör, säger Jan Olsson.

Polismyndigheten, Swedbank, Nordea, och SEB samlar nu sina krafter för att stärka medvetenheten hos bankkunderna och öka informationen. Förutom bred upplysning i Polisens och bankernas kanaler, intensifieras samarbetet kring att identifiera bedragarnas nya metoder och kring säkerhetslösningar.

-Vi har ökat informationen till våra kunder om hur de kan skydda sig mot bedrägerier. Eftersom brotten fortsätter att ske, går vi nu samman med våra kollegor i branschen och Polisen för att ta ett bredare proaktivt samhällsansvar. Förhoppningen är att nå ut till fler kunder så att färre ska drabbas av bedrägerier. Vi på banken ber dig aldrig om personliga koder eller att du startar BankID när vi kontaktar dig, säger Christer Trägårdh, Sverigechef på Swedbank

Bankernas och polisens råd - så skyddar du dig mot bedrägerier:
• Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter
• Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig
• Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in numret till bankens kundtjänst för att kontrollringa
• Om du drabbas - polisanmäl alltid! Anmäl både bedrägeriförsök och genomförda bedrägerier.

För ytterligare information:
Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, tel +46 761 14 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har ökat informationen till våra kunder om hur de kan skydda sig mot bedrägerier. Eftersom brotten fortsätter att ske, går vi nu samman med våra kollegor i branschen och Polisen för att ta ett bredare proaktivt samhällsansvar.
Christer Trägårdh, Sverigechef på Swedbank