Effekter av höjda prisbasbelopp 2018

Garantipensionärer och studenter får mer i plånboken till följd av de höjda prisbasbeloppen 2018. Sjukpenning och föräldrapenning höjs något och inkomstskatten blir något lägre. Det blir effekterna av de höjda prisbasbeloppen 2018.

- De höjda prisbasbeloppen innebär att runt 700 000 pensionärer och över 400 000 studenter får lite mer i plånboken varje månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.[1]

Effekter av höjda prisbasbelopp
De högre prisbasbeloppen 2018 får till följd att:

  • Garantipensionen höjs med mellan 110 och 130 kr per månad
  • Studiemedlen höjs med 158 kronor per fyraveckorsperiod
  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. För den lägsta nivån blir förändringen marginell men högsta sjukpenningnivån höjs med 11 kronor per dag
  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 15 kronor per dag
  • Grundavdraget på inkomstskatten höjs, dvs. skatten sänks, med 200-600 kronor per år. Det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjs med 750-1 050 kronor per år
  • Jobbskatteavdraget höjs, dvs. skatten sänks, med drygt 400-700 kronor per år
  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 47 kronor per år
  • Föreslagna förändringar av basbeloppen fastställs av regeringen under hösten. Ersättningsnivåerna är beräknade utifrån gällande regelverk.

Det här är basbelopp och så beräknas de
Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp är referensbelopp utifrån vilka pensioner, olika ersättningsnivåer och skatter sätts. Beloppen ändras i januari varje år. Prisbasbeloppet påverkar garantipension, studiemedel, sjuk- och föräldrapenning. Även grundavdrag och jobbskatteavdrag påverkas av prisbasbeloppet. Det förhöjda prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av tilläggspension och inkomstbasbeloppet styr pensionsgrundande inkomst och fastighetsavgift.

Inkomstindex och inkomstbasbeloppet bestäms först senast 31 oktober. Till följd av det kan beräkningar över till exempel pensionsgrundande inkomst och högsta nivån för fastighetsavgift för 2018 därför inte göras än.

Prisbasbeloppen räknas fram genom förändringar i det allmänna prisläget (inflationen). Beräkningen utgår från bastal 1998, men förändringen mellan åren beror på prisförändringen det senaste året. Prisbasbeloppen 2018 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2016 och juni 2017. Under den perioden har inflationstakten varit 1,25 procent, vilket får till följd att prisbasbeloppen höjs med motsvarande [2].

Inkomstbasbeloppet beräknas utifrån faktisk snittinkomst och för 2018 är det snittinkomsten för 2016 som ligger till grund för beräkningen. Beräkningarna baseras på en prognos över snittinkomsten och för att kunna göra en så bra prognos som möjligt görs indexberäkningen senast 31 oktober. Pensionsmyndigheten ansvarar för beräkningen av inkomstbasbelopp.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                   www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38                                  www.swedbank.se/privatekonomi

 
 

[1] Källa SCB och CSN.
[2] Beloppen avrundas till närmaste hundralapp. Detsamma gäller inkomstbasbeloppet.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 225 kontor i Sverige och 136kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 19 juli 2017 uppgick balansomslutningen till 2 426 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

De höjda prisbasbeloppen innebär att runt 700 000 pensionärer och över 400 000 studenter får lite mer i plånboken varje månad.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna