Hälften av småföretagarna står utanför a-kassan

Drygt hälften av Sveriges småföretagare är inte medlem i en a-kassa, och företagare har dessutom svårare än anställda att få användning av en kompletterande inkomstförsäkring. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde företagaren. Det visar en analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på en undersökning från Sifo och specialbeställd statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Cirka 48 procent av småföretagarna under 65 år är medlemmar i en a-kassa [1] jämfört med cirka 70 procent bland samtliga sysselsatta. Den som inte är medlem i en a-kassa och blir arbetslös kan som mest få 365 kronor per dag i ersättning, medan den som är med i en a-kassa kan få upp till 910 kronor per dag.

En förklaring till att bara knappt hälften av företagarna är med i en a-kassa kan vara att de har lägre förtroende för trygghetssystemen generellt än vad anställda har. En annan orsak kan vara att det ställs hårdare krav på företagare än på anställda för att kunna ta del av arbetslöshetsförsäkringen. Företagare kan till exempel inte vara deltidsarbetslösa.

– Visst finns det vissa svårigheter med a-kassan för företagare, men försäkringen finansieras till två tredjedelar av arbetsgivar- och egenavgifter som företagaren redan betalar in. Därför är det en bra trygghetsinvestering att betala de 100-150 kronorna per månad som det kostar att vara medlem i en a-kassa, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Kompletterande inkomstförsäkring lönar sig sällan för företagare
Johan Kreicbergs har i sin analys också tittat på hur kompletterande inkomstförsäkringar fungerar för företagare, och konstaterar att de många gånger inte är användbara för dem. Företagare väljer ofta att sänka sin lön när företagets lönsamhet försämras. Det innebär att den lön som arbetslöshetsersättningen baseras på blir låg, och därmed riskerar de att inte få användning av inkomstförsäkringen. En annan utmaning är att en företagare som lägger ner sitt företag riskerar att stängas av från a-kassan. Detta kan leda till att även ersättningen från inkomstförsäkringen minskar eller försvinner.

– Ett alternativ till en kompletterande inkomstförsäkring är att försöka spara till den trygghet som inkomstförsäkringen skulle ha gett. Ett sådant sparande kan dessutom användas vid andra behov också, avslutar Johan Kreicbergs.

 Tips från Swedbank och sparbankerna till småföretagare om a-kassa och inkomstförsäkring

• Gå med i en a-kassa. Försäkringen finansieras huvudsakligen via skattsedeln. De 100-150 kronor i månaden som medlemskapet kostar utgör skillnaden mellan att som arbetslös leva på 365 kronor om dagen eller upp till 910 kronor per dag.
• Se över möjligheten att spara ihop en trygghetsbuffert motsvarande vad en extra inkomstförsäkring skulle ge. Företagare har svårare än anställda att få användning av en inkomstförsäkring.
• Om man som företagare ändå väljer att teckna en extra inkomstförsäkring måste villkoren för försäkringen studeras: Vad gäller vid avstängning? Hur många månader gäller försärkringen? Hur länge måste jag ha betalat till försäkringen innan arbetslösheten inträffar? Kan jag få försäkringen som en del av ett fackligt medlemskap som även kan ge andra fördelar?

För mer information: 
Johan Kreicbergs, företagarekonom, 076-802 59 89 
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, 076-790 16 38                                                            

www.swedbank.se/foretagande

[1] Om vi utgår ifrån att svaren i undersökningen är representativa för Sveriges 495 000 företagare innebär det att cirka 200 000 företagare är med i en a-kassa. Denna summa ska jämföras med antalet företagare under 65 år (420 000). 200 000/420 000=0,48

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ett alternativ till en kompletterande inkomstförsäkring är att försöka spara till den trygghet som inkomstförsäkringen skulle ha gett. Ett sådant sparande kan dessutom användas vid andra behov också.
Johan Kreicbergs, Swedbank och sparbankernas företagarekonom