Inbjudan till presentation av Swedbanks delårsrapport januari – mars 2013

Tisdagen den 23 april klockan 06.30 publiceras Swedbanks delårsrapport för januari – mars 2013.  I samband med detta inbjuds till följande:

Telekonferens för analytiker 23 april klockan 08.30
Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf och koncernfinanschef Göran Bronner samt koncernriskchef Håkan Berg presenterar rapporten och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska och direktsänds på www.swedbank.se/ir där även en inspelning kommer att finnas tillgänglig.

För att delta i telekonferensen, ring 08 505 564 74 eller +44 203 364 5374 fem minuter innan konferensen startar.

Presskonferens 23 april klockan 10.30 på Swedbanks huvudkontor, Brunkebergstorg 8, Stockholm.
Swedbanks VD och koncernchef Michael Wolf och koncernfinanschef Göran Bronner presenterar rapporten och svarar på frågor. Presskonferensen hålls på svenska och direktsänds på www.swedbank.se/ir där även en inspelning kommer att finnas tillgänglig.

Presentation för analytiker i London onsdagen den 24 april kl 16.30 BST.
Swedbanks koncernfinanschef Göran Bronner och chefen för Investor Relations Johannes Rudbeck presenterar rapporten och svarar på frågor vid en presentation på J.P. Morgans kontor, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP. Presentationen beräknas vara avslutad klockan 17.30.

Vänligen anmäl ditt deltagande i London till ir@swedbank.com.

För ytterligare information:
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, tfn: 070-582 56 56, johannes.rudbeck@swedbank.com

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 7,8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 310 kontor i Sverige och cirka 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2012 uppgick balansomslutningen till 1 847 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar