Litauens centralbank beslutar i tillsynsärende

Under hösten 2017 gjorde Litauens centralbank i sin roll som tillsynsmyndighet en rutinkontroll av Swedbanks verksamhet i Litauen. Kontrollen rörde Swedbanks arbete med att förebygga penningtvätt och terroristfinansiering (AML/CTF) och avsåg perioden januari 2016 till mars 2017.

Vid kontrollen fann Litauens centralbank brister i Swedbanks interna kontrollsystem, processer och dokumentation kopplat till att förebygga penningtvätt. Litauens centralbank har därför gett en varning till Swedbank och gett Swedbank i uppdrag att åtgärda identifierade brister.

-Vi tar resultaten från kontrollen på stort allvar. Vi vill betona att frågorna är högt prioriterade och viktiga för oss på Swedbank. Vi gör riktade insatser och lägger stora resurser på att säkerställa att de påtalade bristerna rättas till. Samtidigt fortsätter vi det ständigt pågående arbetet med att upprätthålla och förbättra våra processer för att förebygga penningtvätt och terrorfinansiering, säger Charlotte Elsnitz, chef för Swedbanks baltiska bankverksamhet.

Swedbank har redan initierat en rad aktiviteter med syfte att förbättra de interna kontrollsystemen, säkerställa att relevant information finns kopplat till kundkännedom samt förbättra processer och rutiner. Därmed har de brister som den litauiska centralbanken pekar på delvis redan korrigerats.

En varning är den lägsta graden av sanktion som den litauiska centralbanken kan utfärda.

För mer information:
Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi gör riktade insatser och lägger stora resurser på att säkerställa att de påtalade bristerna rättas till. Samtidigt fortsätter vi det ständigt pågående arbetet med att upprätthålla och förbättra våra processer för att förebygga penningtvätt och terrorfinansiering.
Charlotte Elsnitz, chef för Swedbanks baltiska bankverksamhet