Många har orealistiska förväntningar på pensionen

För de flesta svenskar väntar en pension som motsvarar 50-60 procent av lönen. Men verkligheten rimmar illa med förväntningarna. Nästan varannan svensk tror att de kommer att få minst 70 procent av lönen den dag de går i pension. Lika många ser 70 procent av lönen, eller mer, som den miniminivå de behöver för att klara sig som pensionär. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna [1].

Den som går i pension i år får omkring 60 procent av sin lön i pension, medan 90-talisten får nöja sig med 50 procent av lönen den dag det är dags för pensionering. Det visar beräkningar från Swedbank och Sparbankerna.

-Det är effekterna av 90-talets pensionsreform som börjar synas nu. För framför allt den yngre generationen är det viktigare än någonsin att förstå att de val man gör tidigt påverkar ekonomin hela livet – även som pensionär, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Stort kunskapsglapp om storleken på den framtida pensionen
Men många saknar kunskap om storleken på den framtida pensionen. Nästan varannan svensk tror att de kommer att få minst 70 procent av lönen den dag de går i pension. Mer än var fjärde tror på 80 procent eller mer. Nästan varannan svensk ser också 70 procent av slutlönen, eller mer, som den miniminivå de behöver för att klara sig när de går i pension.


-Här finns ett stort kunskapsglapp och många riskerar ett bryskt uppvaknande den dag man går i pension. Den som inte känner till hur verkligheten ser ut får heller ingen ärlig chans att förbereda sig eller möjlighet att själv påverka sin situation, säger Arturo Arques.

Ökad livslängd och ny beräkningsmodell krymper pensionen
Tidigare grundades pensionen på de 15 bästa inkomståren. Numera ligger hela livsinkomsten till grund för pensionen. Det gamla systemet var mer förlåtande mot perioder av frånvaro från arbetsmarknaden, till exempel föräldraledighet, arbetslöshet eller deltidsarbete. Pensionen påverkas också av att livslängden ökar. Den tidsperiod vi betalar in pengar till pensionssystemet blir kortare i förhållande till den tid vi tar ut pengarna. Pensionen ska fördelas över fler år och blir därmed också lägre per år och dess andel av slutlönen blir lägre. Men bara lite drygt var tredje svensk kan tänka sig att arbeta tills man är 70 eller äldre.

-
Att skjuta på pensionsåldern något eller några år kan göra flera tusenlappars skillnad på pensionen. Att försöka att välja en arbetsgivare som betalar in tjänstepension spelar också roll. Tjänstepensionen är en betydelsefull del av den totala pensionen och blir än viktigare framöver, säger Arturo Arques.
Den som vill ha mer än 50-60 procent av sin lön i pension behöver också komplettera med ett eget sparande.

-
Börja spara tidigt, spara regelbundet och håll koll på såväl avkastning som avgifter, så är chanserna goda att även mindre belopp på sikt växer till en betydande summa, säger Arturo Arques.

Så påverkar du din framtida pension
De val man gör tidigt påverkar ofta ekonomin hela livet. Alla har inte alltid möjlighet – eller viljan – att välja allt på listan, men alla bör känna till vilka konsekvenser livsvalen kan få på pensionen.
  • Storleken på lönen är den faktor som har störst påverkan på hur stor pensionen blir.
  • Börja arbeta tidigt/se till att komma i jobb så snart du kan efter studierna, arbeta heltid och skjut på pensionsåldern något eller några år. Det kan göra flera tusenlappars skillnad på pensionen.
  • Försök välja en arbetsgivare som betalar in tjänstepension. Är du företagare behöver du själv sätta av pengar till din tjänstepension.
  • Komplettera med ett eget sparande. Börja tidigt, spara regelbundet och håll koll på avgifterna, så är chanserna goda att även mindre belopp på sikt växer till en betydande summa.
  • Om man lever tillsammans med någon och inkomstskillnaderna är stora eller där en tar större ansvar för familj och hushåll och därmed har en större frånvaro från arbetsmarknaden, kan den med högre inkomst sätta av extra pensionssparande till den med lägre inkomst. Det är även möjligt att överföra pensionsrätter för premiepension för make, maka eller partner.
Källa: Swedbank

Pensionsutfall – en jämförelse mellan generationerna

Pensionsexempel, födelseår 1952 1960 1970 1980 1990
Om i pension vid 65 år
Allmän pension 50 % 48 % 46 % 44 % 41 %
Tjänstepension 11 % 12 % 14 % 16 % 13 %
Om i pension vid 68 år
Allmän pension 61 % 58 % 56 % 53 % 50 %
Tjänstepension 13 % 14 % 16 % 18 % 16 %

Allmän pension och tjänstepension som andel av slutlön för födda respektive år.

Swedbanks beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallskalkyl. Genomsnitt olika yrkesgrupper

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                   www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38                                  www.swedbank.se/privatekonomi

[1] Undersökning genomförd av Sifo i juni 2017 bland 1 000 personer i åldern 22-74 år som inte längre studerar men heller inte ännu inte gått i pension.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 640 000 företags- och organisationskunder med 241 kontor i Sverige och 141kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2017 uppgick balansomslutningen till 2 448 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Den som går i pension i år får omkring 60 procent av sin lön i pension, medan 90-talisten får nöja sig med 50 procent av lönen den dag det är dags för pensionering.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och Sparbankerna