Nära 40 procent av äldre företagare vill arbeta mindre

Av Sveriges företagare över 65 år vill 15 procent pensionera sig helt. Ytterligare 23 procent skulle vilja arbeta mindre än idag. Men de har inte ekonomiska möjligheter att minska sin arbetstid. Det visar en ny analys som baseras på en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. 

Under de senaste 10 åren har antalet företagare över 65 år ökat med 57 procent och uppgår nu till 74 000 personer.

– Ökningen av företagandet bland äldre är inte enbart frivilligt. De företagare som inte planerar för sin pension riskerar att få ett betydligt längre arbetsliv än de tänkt sig. Vår analys visar att omkring 30 000 äldre företagare skulle vilja arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Okunskap, lågt löneuttag och värderingssvårigheter gör pensionsinkomsterna osäkra
Det finns flera orsaker till att företagarnas pensioner riskerar att bli låga. Bland annat får företagare inte automatiskt någon tjänstepension, utan måste själva ta ansvar för en del av sin framtida pension. I vissa fall använder företagarna också sitt sparande till pensionen för att klara perioder av svag lönsamhet i företaget. Det är också vanligt att företagare tänker finansiera sin pension genom att sälja företaget. Men i många fall blir inte försäljningspriset lika högt som företagaren förväntat sig.

– Det är viktigt att inte ha företaget som sin enda pensionsförsäkring. Ny teknik förändrar snabbt förutsättningarna i många branscher och det är nästan omöjligt att förutse värdet av sin verksamhet 20-30 år framåt i tiden. Därför är det viktigt att ha ett låst sparande för den framtida pensionen, avslutar Johan Kreicbergs.

För mer information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom, 076-802 59 89
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, 076-790 16 38                                                            

www.swedbank.se/foretagande 

Swedbanks och sparbankernas råd till företagare om pension

  •  Ta ut lön. Löner upp till 42 000 kronor per månad ger ökad avsättning till allmän pension. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på inkomst.
  •  Se till att ha ett sparande utöver den statliga inkomsten. Den stora majoriteten av anställda får tjänstepension. Företagare behöver ta ansvar för detta sparande själva.
  •   Många företagare räknar med att kunna sälja sitt företag när de pensioneras och anser därför att de inte behöver spara till sin pension. Men förutsättningarna ändras snabbt i många branscher. Att veta värdet på sitt företag om 25 år är omöjligt. Det är därför alltid bra att komplettera med ett sparande som är avsett för den framtida pensionen.
  •  Lås en del av ditt sparande för din framtida pension. Även om det finns fördelar med att ha sitt sparkapital tillgängligt innebär det också risker. En del av pensionssparandet bör därför vara låst.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår analys visar att omkring 30 000 äldre företagare skulle vilja arbeta mindre om de hade ekonomiska möjligheter.
Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom