Nio av tio sparar och vanligaste sparformen är sparkonto

Svenskarna är duktiga på att spara, nio av tio uppger att de gör det, och hälften har ett sparkapital på minst 100 000 kronor. En knapp tredjedel upplever sig som riskbenägna, de placerar också i större utsträckning sina pengar i fonder och aktier.  Det visar en ny undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank. [1]

Den vanligaste sparformen är sparkonto, oberoende av hur stort sparkapital man har. Andelen som sparar i fonder och aktier ökar däremot med sparkapitalets storlek.

- Att de flesta har pengar på ett sparkonto är i sig inget konstigt. Det är bra att ha pengar lätt tillgängliga om något skulle hända. Men det är bra att även ha ett långsiktigt sparande där man i stället placerar sina pengar på ett sätt som ger avkastning, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Män sparar oftare i aktier än kvinnor
80 procent sparar på sparkonto, 65 procent i fonder och 29 procent även i aktier. Det är inte någon skillnad mellan andelen kvinnor och män som sparar i fonder, däremot är det fler män än kvinnor som sparar i aktier. Andelen som sparar i fonder är högst bland 40-49-åringarna och 30-39-åringarna är de som i större utsträckning än andra sparar i aktier.

Hälften har ett sparkapital på 100 000 kronor eller mer och var femte har mer än 500 000 kronor. Män har generellt ett större sparkapital än kvinnor. Bland de över 60 år har 30-40 procent mer än 500 000 kronor sparade.

- Många har ett relativt stort sparkapital, det är positivt. Och ju högre sparkapital man har desto vanligare är det att man sparar i fonder och aktier. Gör man det och sparar på lång sikt är sannolikheten hög att pengarna fortsätter växa, fortsätter Arturo Arques.

Knappt en av tre tar risk i sitt sparande
Att placera i värdepapper är förknippat med risk. Risken består i att värdet på fonder och aktier kan variera över tid. Hög risk kan många gånger också medföra hög avkastning på längre sikt. Sparar man mer kortsiktigt ska man undvika för mycket risk i sina placeringar.

Sex av tio uppger att de har kunskap om hur risk påverkar avkastning, högst är andelen bland de som redan sparar i aktier. Knappt en av tre uppger att hen är riskbenägen vid val av sparande. Män är mer riskbenägna än kvinnor och 30-39-åringar är den åldersgrupp som uppger sig vara mest riskbenägen. - Mest riskbenägna är de som sparar i aktier. Det finns oftast ett samband mellan risk och avkastning. Sparar man på lång sikt kan man ta lite mer risk i sitt sparande. Sannolikheten till god avkastning på aktier och fonder ökar med tiden, säger Arturo Arques.        

Tips från Swedbank – så här sparar du

• Spara regelbundet. Försök att spara tio procent av din lön efter skatt och spara ihop till en buffert på två månadslöner efter skatt, det hjälper dig att få en sund och hållbar ekonomi.
• Fördela ditt sparande. Ha en sparbuffert lätt tillgänglig, men placera ditt långsiktiga sparande där du ökar möjligheten till avkastning.
• Ju längre investeringshorisont du har desto högre sannolikhet att du får en positiv avkastning. Var inte rädd för att ta risk om du sparar långsiktigt.
• Om du sparar i fonder, fokusera på fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper. En högre andel aktier innebär en högre risk.
• Tänk på att avgifterna har betydelse, särskilt om du sparar under många år.
• Be alltid rådgivare om att få veta förväntad avkastning, sannolikheten att förlora pengar och vad som kan hända i värsta fall.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                       www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38        www.swedbank.se/privatekonomi

[1] Undersökningen gjordes under mars 2018, 3 015 personer deltog.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att de flesta har pengar på ett sparkonto är i sig inget konstigt. Det är bra att ha pengar lätt tillgängliga om något skulle hända. Men det är bra att även ha ett långsiktigt sparande där man i stället placerar sina pengar på ett sätt som ger avkastning.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna