PMI – tjänster sjönk till 47,3 i mars: vikande orderingång när konjunkturen i tjänstesektorn försvagas

  • Inköpschefsindex för tjänster (PMI – tjänster) minskade med 7,3 indexenheter till 47,3 i mars från 54,6 i februari. Uppgången i indexet som noterats under årets två första månader raderades därmed, och indexet pekar mot att konjunkturen i tjänstesektorn försvagades.

  • Samtliga delindex i PMI-tjänster föll i mars och hamnade utanför tillväxtzonen. Det största negativa bidraget stod orderingången för, men även den negativa påverkan från affärsvolymen var betydande. Index för leverantörernas leveranstider minskade endast marginellt.

  • Tjänsteföretagens affärsplaner för det kommande halvåret skruvades ned i spåren av en svagare orderingång och krympande orderstockar. Även delindexet för sysselsättningen sjönk vilket indikerar att tjänsteföretagens behov av nyanställningar dämpades.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser minskade till 50,7 i mars från 53,5 i februari. En svagare efterfrågan och en osäker omvärldskonjunktur bidrog sannolikt till att pristrycket dämpades.

    För ytterligare information:
    Magnus Alvesson, Swedbank, tfn 08-5859 3341, magnus.alvesson@swedbank.se 
    Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 6450, professionals@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se