PMI steg till 52,1 i mars

– orderingången driver på tillväxten i tillverkningsindustrin

 • PMI-totalt ökade med 1,2 indexenheter till 52,1 i mars från 50,9 i februari. Det är den andra månaden i rad som tillverkningsindustrin befinner sig i tillväxtzonen och indexnivån är den högsta sedan juni 2011.

 • Orderingången stod för det största positiva bidraget till PMI-totalt, och efterfrågeökningarna kom såväl från hemma- som från exportmarknaderna. Tillverkningsföretagens orderstockar steg också för första gången sedan april ifjol.

 • Index för produktionsplanerna steg till 60,5 i mars och indikerar en växande produktion de kommande sex månaderna. Det sammanföll med stigande leveranstider för tillverkningsföretagen. Delindexet för sysselsättningen föll dock tillbaka och gav ett negativt bidrag till PMI-totalt. Företagen är fortsatt försiktiga med nyanställningar.

 • Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk och indexet hamnade på 46,2 i mars. Prisnedgången i producentpriserna hänger sannolikt samman med den starka svenska kronan och ett alltjämt relativt svagt efterfrågetryck i leverantörsledet.

  Nästa publicering: Torsdagen den 2 maj, 2013


  För ytterligare information:
  Magnus Alvesson, Swedbank, tfn 08-5859 3341, magnus.alvesson@swedbank.se
  Sebastian Bergfelt, Silf, tfn 073-944 6450, professionals@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera