PMI steg till 56,5 i mars – högre sysselsättning och orderingång stärker industrikonjunkturen

  • PMI-totalt steg till 56,5 i mars från 54,6 i februari. Expansionskraften i industrikonjunkturen stärktes därmed efter en dämpning i februari. Fyra av fem delindex bidrog till uppgången där delindex för sysselsättning svarade för det största positiva bidraget.

  • De största positiva bidragen till uppgången står sysselsättning och orderingång för. Även delindex för produktion och lager bidrog till ett högre PMI-totalt. Delindex för leverantörernas leveranstider visade en nedgång med 1,1 indexenheter men ligger kvar över 50-strecket.

  • Index för företagens produktionsplaner sjönk till 64,3 i mars från 64,8 i februari och ligger därmed kvar över 60-nivån för fjärde månaden i rad. Att delindex för både produktion och orderingång steg och noteras på höga nivåer är faktorer som kan förklara företagens optimistiska produktionsplaner för det närmaste halvåret.

  • Pristrycket i producentledet är fortsatt svagt och delindex för rå- och insatsvarupriser sjönk med 2,6 indexenheter till 48,0 i mars. Delindex för leverantörernas rå- och insatsvarupriser har pendlat kring 50-nivån sedan augusti där en svag omvärldskonjunktur bidrar till ett svagt pristryck för rå- och insatsvarupriser.

För ytterligare information: Åke Gustafsson, Swedbank Makroanalys, tfn 070-676 1639


Nästa publicering av Inköpschefsindex: fredagen den 2 maj 2014

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar