PMI–tjänster steg till 61,3 i mars: Bred uppgång till nya höga nivåer

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 61,3 i mars från 59,8 i februari. Samtliga fyra delkomponenter i PMI-tjänster befinner sig tydligt i tillväxtzonen, där tre av fyra delindex är över 60-strecket. Marsutfallet visar att konjunkturen i den privata tjänstesektorn stärktes under första kvartalet jämfört med fjolårets sista kvartal, en uppgång med 1,5 indexenheter till 60,8 i genomsnitt.

  • Delindex för leverantörernas leveranstider ökade med 5,5 indexenheter till 61,1 i mars och svarade för det största positiva bidraget (1,1 indexenheter) till uppgången av tjänste-PMI, följt av delindex för orderingång (0,7 indexenheter) och sysselsättning (0,2 indexenheter).

  • Delindex för affärsvolym föll tillbaka till 62,6 i mars från 64,5 i februari och bidrog därmed negativt. Det är andra månaden i rad som delindexet sjunker, vilket tyder på att ökningstakten i produktionen har dämpats något, om än från en hög nivå.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg med 7,3 indexenheter till 65,9, vilket är den högsta nivån för indexet sedan 2011. Index för planerad affärsvolym ligger kvar på en hög nivå med en notering på 72,5 i mars jämfört med 68,9 i februari.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: torsdagen den 4 maj 2017

För mer information kontakta Jörgen Kennemar, Swedbank Makroanalys, tfn 070– 64 38 29, jorgen.kennemar@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se