Premiepensionen – en väg till högre pensioner

Dagens pensionssystem var tänkt att ge omkring 70 procent av lönen i pension, men de framtida pensionerna riskerar att inte nå upp till det om inget görs. Det finns dock sätt att höja dem. Genom högre avsättningar till premiepension och en höjd pensionsålder kan en grundskollärare få 66 procent av lönen i pension i stället för de 53 procent som prognosen är idag. Det visar en ny analys av Swedbank. [1]

Det är i grunden tre saker som bestämmer pensionen; hur många år man har arbetat, vilken lön man har haft under sitt yrkesliv och den förväntade livslängden.

- Pensionssystemet är robust och stabilt, men för många blir pensionen för låg. Men genom att höja avsättningarna till premiepensionssystemet och arbeta längre kan en grundskollärares pension höjas från 54 till 67 procent av slutlönen, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Mer pengar in i systemet
Det allmänna pensionssystemet är underfinansierat från början. Höjer man avsättningen till de 18,5 procent som var tänkt innebär det mer pengar in i systemet, och med det högre pensioner. [2] En sådan höjning innebär att det för en nyutexaminerad grundskollärare sätts av ytterligare drygt 300 kronor varje månad. Placerade i premiepensionssystemet, skulle det ge över 900 kronor mer i pension varje månad.

- Att placera en del av pensionen där den genererar avkastning, utan att riskera hela pensionen, tycker jag är klokt. Kan man höja avsättningen något och det ger tusenlappar mer i pension är det bra, fortsätter Arturo Arques.

Större avsättning till premiepension ger högre pension
Ett annat sätt att höja framtida pensioner är att, av de avsättningar som redan görs till pensionssystemet, öka andelen som går in i premiepensionen.

- 2,5 procent av lönen sätts av till premiepension, men som andel av slutpensionen står premiepensionen för en betydligt större del, den växer alltså mer. Höjer man avsättningen till 5 procent får en grundskollärare 550 kronor mer i pension varje månad, [3] fortsätter Arturo Arques.

Att arbeta några extra år får stor effekt på pensionen
Swedbank har i tidigare analyser visat att genom att arbeta ett eller två år extra kan pensionen höjas med tusenlappar varje månad.

- Individen själv får ta ett större ansvar för sin framtida pension. Att arbeta längre är ett sätt att höja pensionen. Att spara privat är ett annat, det kan behövas ett skatteincitament för att få människor att börja spara till sin pension, fortsätter Arturo Arques.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                            www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38                                             www.swedbank.se/privatekonomi


 

[1] Beräkningarna i analysen utgår från en nyutexaminerad 23-årig grundskollärare. Beräkningar gjorda i dagens penningvärde och utgår från Pensionsmyndighetens antaganden.
[2] I realiteten är avsättningen 17,21 procent av inkomsten. En höjning till 18, 5 procent kan innebära en skattehöjning.
[3] Hänsyn är tagen till att inkomstpensionen minskar något när en större andel av avsättningen går till premiepension.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Pensionssystemet är robust och stabilt, men för många blir pensionen för låg. Men genom att höja avsättningarna till premiepensionssystemet och arbeta längre kan en grundskollärares pension höjas från 54 till 67 procent av slutlönen.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna