Rättelse: PMI–tjänster sjönk till 61,4 i oktober: Näst högsta nivå hittills i år

Observera rättelse i tredje punkten nedan

• Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk från 63,8 i september till 61,4 i oktober. Samtliga delindex förutom sysselsättningen lämnade negativa bidrag till PMI-tjänster. Orderingången bidrog mest till nedgången i PMI-tjänster och utgjorde cirka två tredjedelar av den totala minskningen. Delindex för leverantörernas leveranstider bidrog med en femtedel av den totala nedgången. Enskilda månadsutfall ska dock inte övertolkas.

• Affärsvolymens delindex sjönk med 1,6 indexenheter till 64,2 i oktober, vilket gav ett negativt bidrag om 0,4 indexenheter till PMI-tjänster. Index för planerad affärsvolym gick tillbaka från 71,5 i september till 65,5 i oktober.

• Delindex för orderingång sjönk till 60,3 i oktober från 64,4 i september, en nedgång med 4,1 indexenheter som lämnade ett negativt bidrag till PMI-tjänster om 1,4 indexenheter. Indexet för orderstockarna sjönk till 57,3 från 58,1.

• Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 60,7 i oktober från 62,7 i september. Ett tre månaders glidande medelvärde signalerar att prisökningstakten för insatsvarorna varit förhållandevis stadig sedan slutet av fjolåret.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: tisdagen den 5 december 2017

För mer information: Oscar Andersson, Swedbank Makro, tfn 08 – 700 92 85, oscar.andersson@swedbank.se eller Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se