Swedbank avvecklar sin verksamhet i Ukraina och Ryssland

Swedbank har beslutat att avveckla sina återstående verksamheter i Ukraina och Ryssland, och har tecknat ett avtal om att sälja det ukrainska dotterföretaget till Mykola Lagun, majoritetsägaren i Delta Bank.

Försäljningen förväntas slutföras under första halvåret 2013 och är föremål för myndighetsgodkännanden. Swedbanks ukrainska och ryska verksamheter kommer från och med första kvartalet 2013 att redovisas som avvecklade verksamheter.

- Det här är det sista steget i vår strategi att koncentrera Swedbanks verksamhet till Sverige och de tre baltiska länderna. Nu kan koncernledningen rikta sin fulla uppmärksamhet på våra hemmamarknader, säger Michael Wolf, VD och koncernchef i Swedbank.

Som en följd av avyttringen kommer Swedbank under första kvartalet 2013 rapportera en nedskrivning i Ukraina på cirka 340 Mkr som avvecklade verksamheter.

När försäljningen av det ukrainska dotterföretaget är slutförd kommer en ackumulerad negativ omräkningsdifferens på cirka 1,9 mdkr (vilket beror på den ukrainska hryvnians depreciering mot den svenska kronan) att omklassificeras till resultaträkningen, där den rapporteras som avvecklade verksamheter. När den ackumulerade omräkningsdifferensen uppstod, främst mellan 2007 och 2009, påverkade den eget kapital direkt via Övrigt totalresultat. Omklassificeringen påverkar därför vid detta tillfälle inte Swedbanks kapital, kapitalisering eller kassaflöde och kommer att bortses från när styrelsen lämnar förslag till 2013 års utdelning.

Efter slutförandet av dotterföretagsförsäljningen består resterande exponering i Ukraina av fastigheter som förvaltas av Swedbanks dotterföretag Ektornet till ett bokfört värde om cirka 600 Mkr. Fastigheterna kommer att säljas.

Swedbank upphör att göra nya affärer i Ryssland och avvecklar den kvarvarande verksamheten. Swedbanks nettoutlåning i Ryssland (inklusive leasing) uppgår till cirka 2,6 mdkr. Utlåningsportföljen i Ryssland, som huvudsakligen består av företagslån av god kvalitet, kommer att minska i takt med att kunderna amorterar sina lån. Swedbank äger fastigheter till ett värde av cirka 150 Mkr i Ryssland, som också kommer att säljas.


För ytterligare information:
Thomas Backteman, koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 7,8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 310 kontor i Sverige och cirka 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2012 uppgick balansomslutningen till 1 847 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar