Swedbank Economic Outlook - pressinbjudan onsdagen den 10 april kl 10.00

Dag:     Onsdagen den 10 april

Tid:       Kl. 10.00

Plats:    Swedbank, Regeringsgatan 13, Stockholm (observera adressen)

Världsekonomin återhämtar sig långsamt samtidigt som de politiska handhavandena inom ramen för eurokrisen fortsätter att lämna mycket att önska. I denna miljö utvecklar sig dock ekonomierna i både Sverige och Baltikum relativt väl.

I Swedbanks konjunkturuppdatering denna gång behandlar vi följande:

  • Effekterna av svårigheterna i Sydeuropa, och hur det påverkar den globala ekonomin.

  • Sveriges väg mot en mer inhemskt driven ekonomi trots höstens avmattning. Hushållens konsumtion blir allt viktigare samtidigt som en starkare krona får konsekvenser för industrin. Hur anpassas den ekonomiska politiken till det ekonomiska läget?

  • Vad händer på arbetsmarknaden och hur används finanspolitiken? Två av de hetare debattområdena inför riksdagsvalet 2014.

Vid pressträffen medverkar:

Cecilia Skingsley, chefekonom
Magnus Alvesson, prognoschef
Knut Hallberg, senioranalytiker

Välkommen!

Om möjligt, är vi tacksamma för meddelande om deltagande:
e-postadress: anna.ibegbulem@swedbank.se eller tfn 08-5859 7740

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera