Swedbank Economic Outlook – uppdatering: Starka statsfinanser – men brist på reformer gör svensk ekonomi sårbar

Sverige har bra förutsättningar till god tillväxt i en osäker omvärld. Starka statsfinanser möjliggör satsningar inom välfärd och miljö. Men bristen på reformer på bostads- och arbetsmarknaden gör Sverige mer sårbart för framtida kriser. Det framgår av den senaste konjunkturrapporten från Swedbank.

Sverige har bra förutsättningar till god tillväxt i en osäker omvärld. Statsfinanserna är fortsatt starka, investeringskonjunkturen mycket god och sysselsättningen fortsätter att öka. Exporten tar fart som resultat av en starkare konjunktur i omvärlden. Det framgår av Swedbanks uppdaterade konjunkturrapport där bankens makroanalytiker ger sina prognoser för 2017 och de kommande årens utveckling för ekonomin.

– De starka statsfinanserna möjliggör reformer inför valåret 2018. Vi förväntar oss att regeringen satsar på skola, vård och omsorg samt miljö. Det är frågor som har varit i fokus under mandatperioden, och bedömningen är därför att de kommer att prioriteras även i vårbudgeten. Men sammantaget är den totala reformagendan för klen, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

En tilltagande global tillväxt gynnar Sverige. Men de politiska orosmolnen finns kvar, med viktiga val i Europa och osäkerhet kring Donald Trumps politik i USA. Riskerna är fortsatt stora att politiska händelser kan påverka den ekonomiska utvecklingen.

– Kortsiktigt klarar sig svensk ekonomi bra, men på längre sikt kommer bristen på reformer att göra Sverige mer sårbart för framtida kriser. Vi väntar oss till exempel inga omfattande reformer för att komma tillrätta med bostadsbristen och tudelningen på arbetsmarknaden. Även företagande och konkurrenskraft borde få större uppmärksamhet och en tydligare reformagenda, säger Anna Breman.

Läs hela rapporten på www.swedbank.se/seo

För ytterligare information:
Anna Breman, chefekonom, Swedbank, tel +46 703 14 95 87

Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel +46 761 14 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 640 000 företags- och organisationskunder med 266 kontor i Sverige och 143 kontor i de baltiska länderna. 2015 hade vi 850 miljoner digitala kontakter med våra kunder. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2016 uppgick balansomslutningen till 2 154 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar