Swedbank Robur lanserar Företagsobligationsfond High Yield

Swedbank Robur bygger vidare på åtta års framgångsrik kreditförvaltning och lanserar en ny räntefond förvaltad av samma team som Företagsobligationsfonden och Företagsobligationsfond Mix. Den nya fonden heter Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield och investerar övervägande i företagsobligationer med låg kreditvärdighet för möjlighet till högre avkastning.

Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på företagsobligationer med lägre kreditvärdighet. Denna typ av obligationer har en högre risknivå men öppnar därmed upp för möjligheten till en högre förräntningstakt jämfört med obligationer med högre kreditvärdighet. Fonden investerar huvudsakligen på den europeiska kreditmarknaden.

- High Yield-obligationer erbjuder en möjlighet till högre förräntning och avkastning för den som är villig att ta mer risk inom krediter, men samtidigt mindre risk än på aktiemarknaden, säger Christian Leonhard, huvudansvarig förvaltare i Swedbank Roburs kreditteam.

Fondens möjlighet att investera på den europeiska kreditmarknaden, men även globalt, öppnar upp för investeringar i ett brett urval av bolag. Fonden har stor frihetsgrad för att kunna välja de bästa obligationerna utifrån bolag, kreditbetyg, valuta, geografi och löptid.

- För oss på Swedbank Robur är innovation a och o, vi utvecklar löpande nya sparprodukter för att säkerställa att vi möter våra kunders efterfrågan. Den här fonden passar de kunder som söker efter ett räntesparande som möjliggör en högre avkastning än traditionella räntefonder men till lägre risk än en aktiefond, fortsätter Christian Leonhard.

Fakta om Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield
Startdatum 15 maj Årlig förvaltningsavgift 0,90 procent

För mer information:
Christian Leonhard, ansvarig förvaltare, Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield, Swedbank Robur, +46 76 766 60 54 
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21

www.swedbank.se/highyield

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder ca 100 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totala antalet kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna och det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 175 miljarder SEK, varav drygt 800 miljarder SEK i fonder.

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

High Yield-obligationer erbjuder en möjlighet till högre förräntning och avkastning för den som är villig att ta mer risk inom krediter, men samtidigt mindre risk än på aktiemarknaden.
Christian Leonhard, förvaltare Swedbank Robur