Swedbank Robur lanserar Global Impact, en ny fond som investerar enligt FN:s globala hållbarhetsmål

Swedbank Robur lanserar Swedbank Robur Global Impact, en aktivt förvaltad aktiefond som fokuserar på att investera i bolag som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Fonden är unik och en av de första i sitt slag i Sverige.

FN:s globala mål för hållbar utveckling syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Detta handlar om allt från sjukdomsbekämpning till att bidra till bättre miljö och att stoppa växthuseffekten. Den nya fonden Swedbank Robur Global Impact investerar till exempel i bolag som genom sin verksamhet hjälper till att bevara miljö och artrikedom på land och i hav, förnybar energi, erbjuder teknologier för klimatomställning, är verksamma inom hälsa, hållbar matindustri, hållbara städer och hållbara bostäder.

Bolagen i fonden ska bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s globala mål. Bidraget ska uppgå till minst 15 procent av bolagets omsättning och varierar beroende på vilken bransch bolaget tillhör.

-Bolag som bidrar till en bättre värld är framtidens vinnare. I Global Impact-fonden använder vi en kvantitativ och systematisk process för att välja ut de företag som har en tydlig koppling till någon eller några av de globala målen samt har bäst förutsättningar att ge positiv avkastning, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

En fond som investerar i linje med FN:s globala mål
Global Impact är en aktivt förvaltad temafond som investerar i bolag över hela världen, inklusive tillväxtmarknader, vars verksamheter bidrar till en mer hållbar värld. Fonden har en kvantitativ förvaltningsprocess och portföljen består av ett urval av mellan 80-150 aktier med egenskaper som förväntas bidra positivt till portföljens långsiktiga avkastning. Exempel på egenskaper som premieras är låg värdering och stark vinsttillväxt. Årlig förvaltningsavgift är 0,7 procent. Fonden förvaltas av David Stenlund och Johan Eriksson tillsammans med Swedbank Roburs kvantitativa team, i nära samarbete med teamet för hållbarhetsanalys.

Lösningar på globala utmaningar skapar finansiellt värde
För att nå de globala målen kommer det uppskattningsvis behövas årliga investeringar på uppemot 7 000 miljarder dollar, vilket är cirka 10 procent av den totala globala ekonomin och 600 gånger Sveriges statsbudget.

-Bolag vars verksamhet bidrar till att nå FN:s hållbarhetsmål är inte enbart en del av lösningen på de globala utmaningarna, de har också potential att skapa långsiktigt värde. Hållbarhet och avkastning går hand i hand, säger Liza Jonson.

För mer information:
Liza Jonson, vd Swedbank Robur, 070-889 22 89 
Josefine Uppling, presschef, Swedbank: 076-114 54 21 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den näst största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 300 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Bolag som bidrar till en bättre värld är framtidens vinnare. I Global Impact-fonden använder vi en kvantitativ och systematisk process för att välja ut de företag som har en tydlig koppling till någon eller några av de globala målen samt har bäst förutsättningar att ge positiv avkastning.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur