Swedbanks årsredovisning är nu tillgänglig på Swedbanks webbplats

Swedbanks årsredovisning för 2012 har publicerats på www.swedbank.se/ir. Swedbanks risk och kapitaltäckningsrapport för 2012 har publicerats på samma plats. 

För 2012 publicerar Swedbank även idag en separat svensk hållbarhetsredovisning som går att hitta på http://www.swedbank.se/samhalle.


För ytterligare information:
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56
Thomas Backteman, kommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 7,8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 310 kontor i Sverige och cirka 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2012 uppgick balansomslutningen till 1 847 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar