Swedbanks hållbarhetsindikatorer: Alla nordiska länder behöver växla upp för att nå FN:s globala hållbarhetsmål

Samtliga nordiska länder behöver öka takten i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Störst utrymme för förbättring, och störst affärspotential, finns inom miljö. Det visar en ny analys från Swedbank.

De nordiska länderna är ledande inom hållbarhet, men mycket återstår att göra. Det visar Swedbanks hållbarhetsindikatorer, som mäter framstegen mot FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

-Det finns fortfarande en stor outnyttjad affärspotential inom hållbarhet. Miljö är till exempel ett område där vi förväntar oss både offentliga och privata investeringar kommande år, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Norge leder hållbarhetsligan – men inget land är i linje med miljömålen
Swedbanks hållbarhetsindikatorer identifierar styrkor och svag­heter inom fyra kategorier: miljöskydd, social inkludering, demokrati och styrning samt hållbar tillväxt på medellång sikt. Bland de nordiska länderna placerar sig Norge i täten med högst betyg i två av de fyra kategorierna: social inkludering och demokrati och styrning. Danmark tar förstaplatsen inom hållbar tillväxt på medellång sikt. Sverige har förvisso ledartröjan inom miljöskydd, men faktum är att inget av de nordiska länderna ligger i linje med målen inom det här området. För Finland blinkar varningslampan till och med rött.

Tecken på försämring inom social sammanhållning
Analysen visar också att samtliga länder ligger bra till inom social inkludering – men Sverige hamnar på efterkälken i fråga om fattigdomsrisk. Alla nordiska länder har också utmaningar med för hög andel unga som lämnar utbildningsväsendet tidigt eller med bristfälliga resultat.

-För att minska risken för fattigdom i Sverige är det avgörande att bryta trenden med att allt fler elever saknar gymnasiebehörighet. Här kan näringsliv, civilsamhälle och beslutsfattare tillsammans vara med och bidra till att skapa bättre förutsättningar, säger Anna Breman.

Läs hela analysen här.

För ytterligare information:
Anna Breman, chefekonom, Swedbank, tel +46 703 14 95 87
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel +46 761 14 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det finns fortfarande en stor outnyttjad affärspotential inom hållbarhet. Miljö är till exempel ett område där vi förväntar oss både offentliga och privata investeringar kommande år.
Anna Breman, chefekonom Swedbank