Tips inför årsskiftet – så kan du spara pengar och öka tryggheten

Inför årsskiftet kan det vara bra att se över ditt sparande och dina försäkringar. Det är även en bra tid att ha koll på vad som gäller för beskattning. Till exempel behöver du betala för eventuella ROT- eller RUT-tjänster före årsskiftet om du vill ha din skattereduktion i deklarationen i maj. Har du gjort en kapitalvinst under året kan du kvitta den mot en kapitalförlust.

- Många ger nyårslöften om att leva sundare, att börja träna med mera. Ett bra löfte till dig själv är att inför det nya året se över ditt sparande. Kanske kan du öka ditt sparande något eller börja spara regelbundet för att ha en buffert, till pensionen eller något som du drömmer om, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Arturo Arques tipsar även om att det är bra att se över försäkringarna, till exempel sjuk-, olycksfalls och hemförsäkringar.

- Genom en bra hemförsäkring kan du skydda dig mot en del oförutsedda utgifter om något till exempel skulle gå sönder i hemmet, fortsätter Arturo Arques.

ROT och RUT
Du kan få skattereduktion för arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT) och för hushållsnära tjänster (RUT). Har arbete utförts under 2017 och du vill få reduktionen under 2018 måste du betala för det innan årsskiftet. Om du betalar efter årsskiftet kommer skattereduktionen först i den deklaration du lämnar in i maj 2019. För att få skattereduktion måste du ha en viss inkomstskatt att kvitta reduktionen mot.

Avdragsrätt för pensionssparande
Enskild näringsidkare och anställd som saknar tjänstepension från sin arbetsgivare har fortfarande avdragsrätt för individuellt pensionssparande (IPS) [1]. För att ta del av avdraget behöver du betala in på kontot innan årsskiftet. Om du, som de allra flesta anställda, har tjänstepension, bör du inte föra över pengar till ditt IPS då du inte har avdragsrätt längre.  

Tjänstepension
Avsättning till avtalspension går till den aktör som är vald 31 december varje år. Om du vill ändra ska det göras före årsskiftet.

Jämkning och fördela räntebetalningar
Se över eventuell jämkning, till exempel om bolånen har ökat eller minskat. Är ni flera som delar på ett lån kan ni även passa på att se över fördelningen av räntebetalningarna. Meddela banken före årsskiftet hur räntorna ska betalas så kommer det förtryckt i deklarationen. Annars går det bra att ändra i deklarationen i maj.

Kvitta vinster mot förluster
Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster och på så sätt minska skatten. Om du har gjort en kapitalvinst under året och säljer av innehav som har gått med förlust görs en skattemässig justering och minskar därmed skatten man ska betala. Schablonintäkt på investeringssparkonto kan kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust.

Skatt på fonder tas ut 1 januari, så står du inför att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift
Kapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar/sambor med lån på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift bör se till att inte en make har överskott och den andre har underskott av kapital. Eftersom överskott av kapital räknas in i inkomsten som ligger till grund för begränsningsregeln är det i så fall det bättre att omfördela låneräntorna mellan er. Görs det nu förtrycks det i deklarationen, men det går även att justera i deklarationen i maj.

Studiemedel
Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både från tjänst och från kapital. Det innebär att inkomster från försäljning av till exempel aktier, hus eller lägenhet kan påverka dina studiemedel. Om du ligger på gränsen till att få studiemedlen minskade för 2017 bör du avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskiftet.

Nytt inför 2018

Höjd beskattning av sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkring
Skatten på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring höjs från 1 januari 2018 genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per 30 november året innan beskattningsåret* + en procentenhet i stället för som idag med 0,75 procentenheter.

De nya reglerna används första gången i deklarationen 2019.

*Statslåneräntan per 30 november 2017: 0,49 procent.

Effekter av ändrade pris- och inkomstbasbelopp
Nästa år höjs prisbasbeloppen och inkomstbasbeloppet. Basbelopp är fastställda belopp som används vid beräkning av till exempel nivåer på sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, samt skatter och pensioner.

   2018
Prisbasbelopp, kronor 45 500
Förhöjt prisbasbelopp, kronor 46 500
Inkomstbasbelopp, kronor 62 500

För mer information:                                       
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                              www.swedbank.se/arturosblogg
Anette Ringius, presskontakt, tfn 070-529 24 76                              www.swedbank.se/privatekonomi

  

[1] Avdragsrätt med 35 procent av din lön i pensionssparande, med ett tak på avsättningen på ca 450 000 kronor per år.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Många ger nyårslöften om att leva sundare, att börja träna med mera. Ett bra löfte till dig själv är att inför det nya året se över ditt sparande. Kanske kan du öka ditt sparande något eller börja spara regelbundet för att ha en buffert, till pensionen eller något som du drömmer om.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna