Två av tre kan tänka sig att spara hållbart – störst intresse väcker klimatfonder

Två av tre kan tänka sig att spara i fonder som aktivt bidrar till en hållbar utveckling i samhället. Mest intresse väcker fonder som investerar i klimat och miljö. Män och äldre är mer skeptiska till att spara hållbart än kvinnor och yngre. Det visar en ny undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank. [1]

Knappt två tredjedelar, 65 procent, sparar eller kan tänka sig att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling i samhället. De flesta, 44 procent, av de som är positiva vill spara i fonder som fokuserar på klimatpåverkan och teknologier för klimatomställning, medan 39 procent vill spara i fonder som hjälper till att bevara miljö och artrikedom. 28 procent vill lägga sitt sparande i fonder som bidrar till grundläggande behov inom hälsa, hållbar matindustri och hållbara städer och bostäder.

-Hittills har hållbart sparande många gånger handlat om att välja bort sådant som kan påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle negativt. Nu ser vi ett ökat intresse för att också investera i företag som aktivt bidrar till att göra samhället bättre; man vill spara i bolag som har strategier för att möta de utmaningar som ligger framför oss, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Intresset för hållbart sparande finns bland både män och kvinnor och i olika åldrar i ungefär samma utsträckning, men män och äldre är uttalat skeptiska i större utsträckning än kvinnor och yngre. 25 procent av männen och 27 procent av 65–79-åringarna uppger att de inte kan tänka sig att spara hållbart. Motsvarande siffra bland kvinnor är 14 procent.

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand
23 procent av de som sparar eller kan tänka sig att spara hållbart gör det för att man vill vara med och bidra till en bättre värld. Lika många anger att avkastningen behöver vara minst lika bra som i andra fonder för att det ska vara intressant att placera pengarna hållbart. Bara sex procent ser hållbara fonder som en möjlighet till högre avkastning.

-Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, men tyvärr finns det fortfarande allt för många som tror att det finns en motsättning. Företag som tar samhällsutmaningarna på allvar skapar långsiktigt värde och är morgondagens finansiella vinnare, säger Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur.

För mer information:
Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys, Swedbank Robur, tel 076-831 40 06
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel 076-114 54 21 

[1] Undersökningen gjordes under mars 2018, 3 015 personer deltog.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nu ser vi ett ökat intresse för att också investera i företag som aktivt bidrar till att göra samhället bättre; man vill spara i bolag som har strategier för att möta de utmaningar som ligger framför oss.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, men tyvärr finns det fortfarande allt för många som tror att det finns en motsättning. Företag som tar samhällsutmaningarna på allvar skapar långsiktigt värde och är morgondagens finansiella vinnare.
Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur